MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Tervetuloa tutustumaan Pohjan-
tähden Kalenteriin.
Julkaistu 30.07.2019.

Yllä olevassa kuvassa on Pohjantähden Kalenteri jossa kaikkki ajanlaskuun ja navigaatioon yhdistetyt tekijät ovat synkronisoitu ja yhdessä; "Kaikki yhdessä ja yksi kaikessa". Pohjan-tähden Kalenterin Julkaisu- ja Omistusoikeudet: © Copyright Matti E Simonaho. Kaikki oikeudet pidätetään.

Julkaisu- ja Omistusoikeudet eivät koske Teoksen tietosisältöä, vaan ne koskevat vain ja ainoastaan henkilökohtaista ilmaisumuotoa joka syntyy Pohjantähden Kalenteriin yhdistetystä matematiikasta. Koskien tietosisältöä ajattelemme, että lähde josta tiedot ovat peräisin, Teos kokonaisuudessaan, on Luonnon Energia ja sen Lait jonka toimintaa ja eri ilmentymiä me sanoin ja kuvin kuvailemme reaali- ja käsitteellistieteelliseltä perustalta sellaisena niin kuin ne ovat.

Pohjantähden Kalenterilla ei kontrolloida aikaa, eikä sillä luoda madonreikää toiseen ulottu-vuuteen - eikä mitään muutakaan "yliluonnollista" joista liikaa lukeneet kertovat, vaan Pohjan-tähden Kalenterilla seurataan aikaa ja aikaan yhdistettyjä Luonnon Energiaan ja sen Lakeihin yhdistettyjä eri ilmentymiä - kuten esimerkiksi ilmastonmuutokset pienessä ja suuressa aika- ja mittakaavassa.

Päinvastoin kuin nykyinen käytössä oleva kalenteri, Pohjantähden Kalenteri on ajanlaskun muuttuessa täysin synkronisoitavissa uuteen ajanlaskuun. Monet nykyaikana toimivat laitteet joiden toiminta on sidottu nykyiseen ajanlaskuun, eivät toimi odotetulla tavalla ajan muuttuessa.

Me emme selvitä kaikkia asioita yksityiskohtineen vaan oletamme, että Sinä joka tätä luet omaat peruskoulun 5-6 luokan Matematiikan perustiedot. Esimerkkinä asioista joita me emme selvitä mainittakoon Piin ja Ympyrän hienojakoinen tietosisältö. Me esitämme kaikki tiedot arkikielellä, lyhyesti ja ytimekkäästi ilman minkäänlaisia korulauseita.

Pohjantähden Kalenterin Englanninkielinen nimi on North Star Calendar (NSC), Earth Time System (ETS), Solar Time System (STS) and Milky Way Time System (MWTS). Suomen kielellä Pohjantähden Kalenteri (PTK), Maailman Ajanlasku/Ajanlaskujärjestelmä (MA), Aurinkokunnan Ajanlasku/Ajanlaskujärjestelmä (AA) ja Linnunradan Ajanlasku/Ajanlaskujärjestelmä (LA).

Lukijoiden palaute sivujen sisällöstä on meille tärkeää. Jos havaitset puutteen tai virheen, tai et ymmärrä jotain sivulla esitettyä asiaa, tai haluat muuten vaan kommentoida sisältöä yleensä, ystävällisesti ota yhteyttä Palautetta Ajanlasku -osion kaavakkeella.

Matti E Simonaho, 9.3.1 (NSC, ETS, STS)

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2020.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
4192472 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 28.2.2020.