MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Ajanlaskujärjestelmään kuuluvia symbooloeja.
Päivitetty 10.08.2019.

Suomen sijainti pyörivässä Maailmassa puolen tunnin tarkkuudella. Aika ja sitä vastaava Asteikko on noin 20:31:38™v300.186.228° . Suomi on Auringosta katsottuna Idässä.. Kallistuma vuorokauden jälkeen on 009.038 ja vuorokautta on jäljellä Uuteen Vuoteen (Keskitalveen, Talvipäivän seisaukseen).

Tälle sivulle keräämme Ajanlaskujärjestelmässämme käytettyjä eri symboleja sekä lyhyitä selvityksiä niille. Tällä sivulla esitety asiat ovat vain erittäin pieni osa asiakokonaisuutta, sillä Ympyrä -muodolla on 24 eri määritelmää ja käyttötarkoitusta. Jokainen määritelmä koostuu 360:stä reaali- ja käsitteellistieteellisestä näkökannasta, jotka puolestaan rakentuvat kolmesta reaali- ja käsitteellistieteellisestä näkökulmasta. Kaikenkaikkiaan Tiedosto kattaa 8640 näkö-kantaa: 25920 näkökulmaa.


Ympyrä on muoto. Sellaisenaan Ympyrä on O -Kirjain (O™v=Kirjain) tai O -Numero (O™v=Numero) riippuen asiakokonaisuudesta jossa sitä käytetään. Sellaisenaan Ympyrä -muodon voi esimerkiksi määri-tellä Kiertoradaksi (O™v=Kiertorata), mutta että se nimenomaan on Kiertorata, vaatii yksityiskohtien lisäämistä.

Pystysuoraan jaettuna Ympyrä jakautuu C ja D -Kirjaimeen. Halkai-sija jolla ympyrä jaetaan on myös pystysuora Jako -merkki ja I -Kirjain. Jos Ympyrä -muoto määritellään Maailmaksi ja näkökulma on Auringon suunnasta, Halkaisija on Maailman Pohjoinen - Etelä -akseli. Jos näkökulman muuttaa siten, että Maailmaa tarkastellaan Pohjantähden suunnasta, vasen puoli on Länsi (C) ja oikea puoli on Itä (D).

Vaakasuoraan jaettuna Ympyrä jakautuu A ja V tai N ja U -Kirjai-meen. Halkaisija jolla ympyrä jaetaan on myös vaakasuora Jako, Miinus ja Tavuviiva. Kun Ympyrä on määritelty Maailmaksi, Halkaisija on Maailman Länsi - Itä -akseli. Pohjantähden suunnasta katsot-tuna, alaosa on se osa Maailmaa joka on Aurinkoa päin (Päivä) ja yläosa on se osa Maailmaa joka on varjossa (Yö). Ympyrä on Päiväntasaaja.

Molemmat edelliset jaot yhdistettyna muodostavat Plus -merkin Ympyrän keskelle. Ympyrä ja Plus -merkki on tunnettu Maailma -symboli jossa on Maailman neljä Pääilmansuuntaa, mutta siihen sisältyy myös kaikki muut tiedot jotka edellä on todettu. Näin eri reaali- ja käsitteellistieteellinen näkökulma ja/tai näkökanta tuo aina lisäarvoa asiakokonaisuudelle.

Kun Plus -merkkiä kääntää 45° se on X -Kirjain tai Kertaa -merkki. Kun määrittelemme Ympyrän Maailman radaksi Auringon ympäri, ympyrä jakautuu neljään osaan jossa yläosa on Talvi, vasen Kevät, alaosa Kesä ja oikea Syksy.


Oheisessa symboolissa X ja Aurinko sen keskellä. Näkökulma on Pohjantähden suunnasta. Auringosta lähtee säde Maailmaan joka on radallan Auringon ympäri. Aika on Uusi Vuosi (Talvipäivän seisaus) kello ja Asteikko 00:00:00™v000.000°, kaltevuus 000.000°.

Kun Plus ja X -merkin yhdistää, voimme määritellä Ympyrän esimer-kiksi Kompassiksi jossa on Pääilmansuunnat ja Väli-Ilmansuunnat. Yksityiskohdat kuten esimerkiksi Ilmnasuuntien Nimet määrittää Ympyrän Kompassiksi. Kompassi voi määritelmän mukaan olla esi-merkiksi Maallinen, Maailmallinen tai Avaruudellinen. Pääilmansuun-tien lisäksi Ympyrä voidaan jakaa 360 osaan - 360°:een -jolloin Kompassin tarkkuus lisääntyy.

Kun haluamme määritellä Ympyrästä Kellon, Ympyrä jaetaan 24:ään osaan. Kello synkronisoidaan Asteikon kanssa siten, että 360° jae-taan 24:llä; Jokainen tunti on Asteikossa 15°. Kello ja Asteikko puo-lestaan synkronisoidaan Maailman pyörimiseen siten, että numerot ovat Maailman pyörimisliikkeen mukaiset. Maallinen näkökulma on että kun Aurinko on korkeimmillaan taivaalla Suomessa, kello on 12:00:00™v180.000° - jolloin Kello ja Asteikko - Maailman Ajan-laskujärjestelmä yksityiskohtineen on osittain synkronisoitu Aurin-kokunnan Ajanlaskujärjestelmän kanssa.

Yhdistelemällä eri sybooleja voidaan monia eri asioita havainnollis-taa yksinkertaisella tavalla. Oheisessa kuvassa Ympyrä ja Plus -merkki yhdistettynä on Maailma. Tumma piste keskellä on Aurinko. Näkökulma on Maailman varjopuolelta läpi Maailman Aurinkoa kohden. Maailmassa kello on 00:00:00 ja 12:00:00. Pelkästään Ympyrä ja piste sen keskellä on tunnettu Auringon symbooli.


Oheisessa syboolissa Ympyrä ja Plus -merkki yhdessä ovat Maailma. Ympyrä keskellä on Aurinko. Näkökulma on Auringon suunnasta Maailmaa kohden. Maailmassa Kello on 00:00:00 ja 12:00:00 mutta näkökulma Auringon suunnasta poikkeaa Maailman näkökulmasta. Vaikka näkökulmat ja näkökannat ovat poikkeavia, ne kuitenkin ovat yhdistettävissä ja synkronisoitavissa.

Oheisen symboolin näkökulma on Avaruudellinen Länsi. Maailman kaltevuus on 000.000°. Symbolissa esitetään myös Päiväntasaajan se osa joka on Maailman valoisalla puolella.
Oheisen symboolin näkökulma on Avaruudellinen Länsi. Maailman kaltevuus on 11.71°+ ja kyseessä on Keskikevät, 90:s vuorokausi. Symbolissa esitetään myös Päiväntasaajan se osa joka on Maail-man valoisalla puolella. Maailma radallaan Auringon ympäri on Auringon vasemmalla puolella. Näkökulman ollessa Pohjantähden suunnasta, Päiväntasaaja muuttuu säteeksi joka osoittaa Auringon suuntaan.


Oheisen symboolin näkökulma on Avaruudellinen Länsi. Maailman kaltevuus tässä symboolissa on 023.349°, 180:s vuorokausi. Symbolissa esitetään myös Päiväntasaajan se osa joka on Maailman valoisalla puolella.
Oheisen symboolin näkökulma on Avaruudellinen Länsi. Maailman kaltevuus on 11.71°- ja kyseessä on Keskisyksy, 270:s vuorokausi. Symbolissa esitetään myös Päiväntasaajan se osa joka on Maail-man valoisalla puolella. Maailma radallaan Auringon ympäri on Auringon oikealla puolella. Näkökulman ollessa Pohjantähden suunnasta, Päiväntasaaja muuttuu säteeksi joka osoittaa Auringon suuntaan.Perussymboolissa Pohjantähden symboolissa Ympyrän keskellä on 8 sakarainen tähti. Oheisessa symbolissa Pohjantähteä ympäröi Napapiiri. Kyseessä on Pohjoinen osa Maailmaa. Keskustasta lähtee jokaiseen ilmansuuntaan säde. Pienet nuolet näyttävät Maailman Pyörimissuunnan - johdonmukaisesti ne yhdistävät oheisen symboo-lin Maailman Ajanlaskujärjestelmään.


Suurimmilta osin oheinen sybooli on samanlainen kuin edellinen. Tässä symboolissa Napapiirin ylä - ja alaosaa osoittaa pieni nuoli. Ne ovat Maailman kallistuman minimi- ja maksimiarvot; 000.000° vastaavasti 023.439°.


WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2020.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
4192439 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 28.2.2020.