MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Taustatietoa Maailman Ajanlasku-järjestelmästä.
Päivitetty 11.08.2019.

VUOSILUKUJA KIRJOITETAAN eri yhteyksissä neljän numeron sijasta kahdella numerolla. Tietojenkäsittelyn alkuaikoina tietokoneiden muistimäärät olivat pieniä ja muistia säästettiin esittämällä vuosiluku kahdella merkillä - esimerkiksi 98 tarkoitti vuotta 1998. Vuosituhannen vaihtuessa menetelmä aiheutti vuosilukeman nollaantumisen jolloin 00 saattoi tarkoittaa vuotta 1900 tai 2000.

EDELLÄ MAINITUN ONGELMAN LISÄKSI, ongelmia aiheutti Gregorialaisen kalenterin vuoden 2000 karkauspäivä. Suurimmat ongelmat koettiin maissa joissa tietokoneita oli vähän ja maissa joissa ongelmaan ei ollut varauduttu laisinkaan ennalta. Osa tapahtumista pääsi julkisuuteen kuten esimerkiksi ydinvoimalan pysäytys Japanissa sen varajärjestelmässä ilmenneiden ongel-mien vuoksi. Koknaisuudessaan ongelmat olivat pieniä ja helposti korjattavissa. Ongelma kokonaisuudessaan tunnetaan nimellä Y2K -bugi.

REAALI- JA KÄSITTEELLISTIETEELLISESTI ARVIOITUNA, Y2K -bugi on seuraamus syystä. Sen sijaan että syy ongelmiin olisi poistettu, keskityttiin seuraamuksien korjaamiseen - joka tietenkin tarkoittaa sitä että suuria ja pieniä ongelmia ja niistä johtuvia kaikkia kustannuksia tulee ilmenemään jatkossakin.

VASTAAVANLAISIA ONGELMIA koettiinkin vuodenvaihteessa 2010 ja seuraavan kerran vastaavanlainen ongelma tullaan ennusteiden mukaan kokemaan vuonna 2038, jolloin joidenkin tietokoneiden tai käyttöjärjestelmien sisäinen kello nollaantuu ja näyttää väärää aikaa.

PAHIN ONGELMA ei kuitenkaan ole Y2K -bugi ja Gregorialainen ajanlaskujärjestelmä. Pahin ongelma on se että Maailman ja/tai Aurinkokunnan Ajanlaskujärjestelmä voi muuttua milloin tahansa Energian ja sen Lakien vaikutuksesta. Ajanlaskujärjestelmän muuttuminen, Y2K -bugi sekä virheellisen Gregorialaisen ajanlaskujärjestelmän yhteisvaikutus, tekee monet tietokone-järjestelmät lähestulkoon käyttökelvottomiksi.

POHJANTÄHDEN KALENTERI, Maailman ja Aurinkokunnan Ajanlaskujärjestelmä on hieman yli 20 vuotta kehitteillä ollut ajanlaskujärjestelmä joka säästää muistia ja jonka voi aina synkroni-soida vallitsevien olosuhteiden mukaisesti lähteen kanssa, joka milloin tahansa voi vaikuttaa ajanlaskun muuttumiseen.

KAIKKIA TIETOJA EI JULKAISSA näillä sivuilla johtuen tekijänoikeudellisista syistä sekä syystä että me emme halua syyllistyä "pirun maalaamiseen seinälle".

Lukijoiden palaute sivujen sisällöstä on meille tärkeää. Jos havaitset puutteen tai virheen, tai et ymmärrä jotain sivulla esitettyä asiaa, tai haluat muuten vaan kommentoida sisältöä yleensä, ystävällisesti ota yhteyttä Palautetta Ajanlasku -osion kaavakkeella.

Matti E Simonaho, 9.3.1 (NSC, ETS, STS)

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2020.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
4192423 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 28.2.2020.