MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Ympyrä: Muoto, Kirjain ja Numero.
Julkaistu 30.07.2019.

Samalla tavalla niin kuin monilla sanoilla, myös kirjaimilla ja numeroilla on useita eri perustavan-laatuisia merkityksiä riippuen asiakokonaisuudesta jossa sitä käytetään. Kuvassa yllä näet O -muodon mutta kun tarkemmin ajattelet, näet kirjoituksessa käytetyn O -Kirjaimen ja matema-tiikassa käytetyn O -Numeron.

Kolmesta näköKulmasta (havaintokulmasta) muodostuu yksi näköKanta (havaintokanta). Yksi näkökulma joka on tärkein puuttuu.

"O on ympyrä." on yksi näkökulma. "O on kirjoituksessa kirjain." on toinen näkökulma, jossa O on määritelty kirjaimeksi. "O on matematiikassa numero." on kolmas näkökulma, jossa O on määritelty numeroksi. Näillä kolmella näkökulmalla on yhteys toisiinsa. Yhdessä ne muodos-tavat näkökannan jossa Ympyrää ei ole määritelty. Ympyrä on muoto josta teemme havaintoja.

Johdonmukaisesti kirjoitusta ja/tai matematiikkaa hyväksi käyttäen myös ympyrä voidaan määri-tellä - josta kumpuaa lisää reaali- ja käsitteellistieteellisiä näkökulmia ja näkökantoja, jotka voidaan yhdistää edelliseen.

Ympyrän olemusta ei tarvitse selvittää koska se on selvitetty kauan aikaa sitten. On kuitenkin mainittava mistä ympyrän olemuksen selvitykset lähinnä löytyvät jotta voit tarkastaa seuraavilla sivuilla esitetyt tiedot. Käytämme selvityksessä joitakin sanoja kuten esimerkiksi halkaisija tai ° (aste) merkkiä jotka yhdistävät ympyrän olemuksen määritelmään.

Wikipedia, Pii (vakio).

Wikipedia, Ympyrä.

Wikipedia, Aste.

Vaikka näkökulmat ja/tai näkökannat eivät kaikilta osin kohtaa: Wikipedia, Aika.

Lukijoiden palaute sivujen sisällöstä on meille tärkeää. Jos havaitset puutteen tai virheen, tai et ymmärrä jotain sivulla esitettyä asiaa, tai haluat muuten vaan kommentoida sisältöä yleensä, ystävällisesti ota yhteyttä Palautetta Ajanlasku -osion kaavakkeella.

Matti E Simonaho, 9.3.1 (NSC, ETS, STS)

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2020.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
4192458 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 28.2.2020.