MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Määritellään ympyrä Kompassiksi.
01.08.2019.

Kuva 1.

Yllä olevasa kuvassa olemme jakaneet Ympyrän pysty- ja vaakasuoralla halkaisijalla. Tässä vaiheessa Ympyän määritelmä ja käyttötarkoitus ei ole selvä.


Kuva 2.

Lisäämme Ympyrän reunaa osoittavat nuolet sekä pääilmansuuntien nimet; Pohjoinen, Länsi, Etelä ja Itä. Asteikossa pääilmansuunnat ovat 000.000°, 090.000° 180.000° ja 270.000°. Koska Aika Vastaa Asteikkoa (AVA), voimme myös käyttää asteikkoa vastaavia Kellon aikoja jotka ovat 00:00:00, 06:00:00, 12:00:00 ja 18:00:00. Ympyrä on nyt määritelty Kompassiksi jonka käyttö-tarkoitus on suunnistaminen. Kompassi ei kuitenkaan ole tarpeeksi tarkka.


Kuva 3.

Kompassiin lisätään väli-ilmansuunnat jakamalla ympyrä kahdeksaan osaan. Nuolet ja väli-ilmansuuntien nimet lisätään; Luode, Lounas, Kaakko ja Koillinen. Asteikossa väli-ilmansuunnat ovat 45°, 135° 225° ja 315° kohdalla. Asteikkoa vastaavat Kellon ajat ovat 03:00:00, 09:00:00, 15:00:00 ja 21:00:00.

Aika Vastaa Asteikkoa -kaava (AVA -kaava) sen yksinkertaisimmassa muodossaan on 00:00:00™v000.000° - jossa ™v on "TaiMuu(vastaava)". Esimerkiksi 03:00:00™v045.000° - tai päinvastoin 045.000°™v03:00:00.


Kuva 4.

Mitä tiheämpi Ympyrän jako pää- ja väli-ilmansuuntien välillä on, sitä tarkempi Kompassi on. Sama koskee Kelloa joka voi näyttää tunnit, minuutit ja sekunnit. Yllä olevassa kuvassa Kompassin tarkkuus on 00:15:00™v001.250° Kaikenkaikkiaan Ympyrällä ja miten sen on jaettu, on 24 eri määritelmää ja käyttötarkoitusta jotka osittain tai kokonaan ovat sidottu toisiinsa. Niistä Sinä olet tässä vaiheessa tutustunut kahteen: Kello ja Kompassi.

Lukijoiden palaute sivujen sisällöstä on meille tärkeää. Jos havaitset puutteen tai virheen, tai et ymmärrä jotain sivulla esitettyä asiaa, tai haluat muuten vaan kommentoida sisältöä yleensä, ystävällisesti ota yhteyttä Palautetta Ajanlasku -osion kaavakkeella.

Matti E Simonaho, 9.3.1 (NSC, ETS, STS)

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2020.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
4192438 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 28.2.2020.