MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Kompassin useat näkökulmat.
02.08.2019.

Kuva 1: 06:00:00™v090:00:00°, Itä.

Kuvitellaan että katselet Auringon nousua kuuden aikaan aamulla Suomessa. Tiedät että ilmansuunta Kompassin mukaan on Itä; "06:00:00™v090.000°, Itä" on Näkökanta joka koostuu kolmesta reaali- ja käsitteellistieteellisestä Näkökulmasta: Aika, Asteet ja Ilmansuunta. Reaali- ja käsitteellistieteellinen Näkökantasi on myös Sinun Mielipide.


Kuva 2: 06:00:00™v090:00:00°.

Kun samaan aikaan tarkastelemme tilannetta Avaruudesta, Pohjantähden suunnasta, Aika 06:00:00™v ja Asteet 090.000° ovat samat, mutta Aurinko ei näy Idässä vaan se on kaukana Avaruudessa, Etelän suunnassa. Näkökulmat Avaruudesta ovat; "06:00:00™v090.000°, Etelä" joka osoittaa Auringon suunnan. "06:00:00™v090.000°, Länsi" osoittaa Suomen ja Sinun sijainnin Maailmassa.


Kuva 3: Arviointiohjeita -osiosta, Näkökulmat ja näkökannat sivulta.

Kaikki esitetyt Näkökannat Näkökulmineen ovat reaali- ja käsitteellistieteellisiä, eivätkä ne millään tasolla ole ristiriidassa keskenään. Kun reaali-ja käsitteellistieteelliset Näkökannat eivät kohtaa, se johtuu siitä että Näkökantoja yhdistävä Näkökulma tai Näkökanta puuttuu.

"06:00:00™v090:00:00°, Itä" on Maallinen (Maailmasta katsottuna, esimerkiksi Suomi) Näkökanta ja Mielipide.

"06:00:00™v090.000°, Länsi" ja "06:00:00™v090.000° Etelä" ovat Avaruudellisia (Avaruu-desta katsottuna) Näkökantoja ja Mielipiteitä.

Henkilökohtainen lahjakkuus.

Tässä osassa en esitä kuvaa Maailmasta Avaruudesta katsottuna, vaan selvitän yhden Ava-ruudellisen Näkökannan sanoin. Kysymys kaikessa yksinkertaisuudessaan on henkilökohtai-sesta lahjakkuudesta jota kaikilla ei ole. Ihan sammalla tavalla kuin että kaikkien henkilökohtai-nen lahjakkuus ei esimerkiksi ole Musikaalisuus. Kysymys on kolmiulotteisesta ajattelukyvystä.

Maailma on melkein pyöreä. Yksi Avaruudellinen Näkökanta Pohjantähden suunnasta katsottuna on että "06:00:00™v090.000° Etelä" osoittaa Auringon suunnan. Kun siirrymme tarkastelemaan Maailmaa Auringon suunnasta, Kompassimme mukaan Suomen ja Sinun sijaintisi 06:00:00™v090.000° ei ole Länsi, vaan Luode 03:00:00™v045.00°.

Pohjantähti: 06:00:00™v090.000°
Aurinko: 03:00:00™v045.00°

Jos kykenit ajattelemaan edellisen ilman kuvia, Sinulla on kolmiulotteinen ajattelukyky. Jos et, niin siitä ei tarvitse olla huolissaan koska kyky ajatella kolmiulotteisesti on henkilökohtainen lahjakkuus. On henkilöitä joiden henkilökohtainen lahjakkuus on Matematiikka, ja on henkilöitä joiden henkilökohtainen lahjakkuus ei ole Matematiikka (kuten esimerkiksi allekirjoittanut) vaan kokonaan jotain muuta.

Henkilö jolla ei ole kolmeulotteista ajattelukykyä, voi esimerkiksi käyttää pienoismallia Maail-masta ja sen avulla tarkastaa tiedot (suositellaan).

Lukijoiden palaute sivujen sisällöstä on meille tärkeää. Jos havaitset puutteen tai virheen, tai et ymmärrä jotain sivulla esitettyä asiaa, tai haluat muuten vaan kommentoida sisältöä yleensä, ystävällisesti ota yhteyttä Palautetta Ajanlasku -osion kaavakkeella.

Matti E Simonaho, 9.3.1 (NSC, ETS, STS)

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2020.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
4192432 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 28.2.2020.