MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Maailman Ajanlaskujärjestelmän perustavanlaatuiset tiedot.
04.08.2019.

Kuva 1: "Kaikki yhdessä ja yksi kaikessa".

Maallinen näkökulma tai näkökanta, tarkoittaa jostain Maasta kuten esimerkisksi Suomesta tehtyä reaali- ja käsitteellistieteellistä havaintoa. Maailmallinen näkökulma tai näkökanta, tarkoittaa yleismaailmalllista reaali- ja käsitteellistieteellistä havaintoa - havaintoa joka pätee kaikkialla Maailmassa kielestä riippumatta. Esimerkiksi Suomen kielinen "Yksi plus Yksi on Kaksi" on Maallinen, mutta on matemaattisesti se on pätevä millä kielellä tahansa esitettynä kaikkialla Maailmassa. Universaalinen reaali- ja käsitteellistieteellinen asia on asia, joka on pätevä niin Maailmassa kuin Avaruudessakin.

Ympyrä
Sellaisenaan ympyrä on muoto. Kirjoituksessa ympyrä on O -Kirjain ja Matematiikassa O -Numero. Kun määrittelemme (Nimeämme) ympyrän Asteikoksi, ympyrä on 000.000° - 360.000°. Asteikon lisäksi, ympyrän voi määritellä (Nimetä) esimerkiksi Kompassiksi tai Kelloksi jakamalla ympyrän ilmansuuntia ja/tai kellonaikoja vastaaviin osiin. Kuinka moneen osaan jaamme ympyrän, sen mukaan ympyrä määritellään (Nimetään), joka puolestaan viittaa määritelmän (Nimen) mukaiseen käyttötarkoitukseen ja tarkkuuteen.

Vuosi
Vuodessa on 12 Kuukautta. 360.000° jaetaan 12:sta Kuukadella, jolloin jokainen Kuukausi on 030.000°. Ympyrä jaetaan 12 kuukauteen. Jokaisessa Kuukaudessa on 30 vuorokautta ja jokainen Kuukausi on 030.000°

Viikko
Vuodessa on 60 Viikkoa. 360.000° jaetaan 60:llä Viikolla, jolloin jokainen Viikko on 006.000°. Ympyrä jaetaan 60 viikkoon. Jokaisessa kuukaudessa on 5 Viikkoa ja jokainen Viikko on 006.000°

Vuorokausi
Vuodessa on 360 Vuorokautta. 360.000° jaetaan 360 Vuorokaudella, jolloin jokainen Vuorokausi on 001.000°. Ympyrä jaetaan 360:een Vuorokauteen ja jokainen vuorokausi on 001.000°

Tunti
Vuorokaudessa on pyöreästi 24 Tuntia. 360.000° jaetaan 24:llä Tunnilla, jolloin jokainen Tunti on 015.000°. Ympyrä jaetaan 24:ään Tuntiin ja jokainen tunti on 015.000°

Minuutti
24 kerrotaan 60:llä. Vuorokaudessa on 1440 Minuuttia. 360.000° jaetaan 1440:llä Minuutilla, jolloin jokainen Minuutti on 000.250°. Ympyrä jaetaan 1440:een Minuuttiin ja jokainen minuutti on 000.025°

Sekunti
1440 minuuttia kerrotaan 60:llä. Vuorokaudessa on 86400 sekuntia. 360.000° jaetaan 86400:lla Sekunnilla, jolloin jokainen sekunti on 000.00416°. Ympyrä jaetaan 86400:aan Sekuntiin ja jokainen Sekunti on 000.00416°

Pohjoinen - Etelä -akselin kaltevuus
Maailman Pohjoinen - Etelä -akselin Kaltevuus on perustavanlaatuisesti Uutena Vuotena (Keskitalvi, Talvipäivän seisaus) 000.000.°, josta se 6 kuukauden aikana kasvaa 23,439°:een. Me jaamme 23,439° 6:lla jolloin saamme kuukausittaisen Kaltevuuden joka on 003.906°. 003.906°:een puolestaan jaamme 30:llä jolloin saamme päivittäisen Kaltevuuden joka on 000.130°.

Keskivuoden (Keskikesän, Juhannuksen) jälkeen Kaltevuus vähenee 003.906° vuorokaudessa 000.000° saakka. Kaltevuutta tarkkailemalla määritellään myös Keskikevät (Kevätpäivän seisaus, 90 vuorokausi, Kaltevuus 011.71°+) ja KeskiSyksy (Syyspäivän seisaus, 270:s vuorokausi, Kaltevuus 011.71°-), jolloin Pohjoinen - Etelä -akseli on 90°:een kulmassa Aurinkoon.


Maailman sijainti radallaan Auringon ympäri 18.08.2019 (GTS), 01.09.2019 241™v°(NSC, STS, ETS).

Yllä olevat Maailmalliset reaali- ja käsitteellistieteelliset tiedot niiltä osin joissa ne ovat päteviä myös Avaruudessa, niitä voidaan käyttää Aurikokunnan Ajanlaskujärjestelmän kartoittamisessa. Kartoituksessa käytämme Maallisia nimiä kuten esimerkiksi Kuukausien nimiä, tehden sillä tavalla asian josta on kyse selvemmäksi. Edellinen koskee esimerkiksi Maailmassa säännöllisin väliajoin ilmeneviä, Energian ja sen Lakeihin perustuvia ilmastonmuutoksia - pienessä ja suuressa aika- ja mittakaavassa.

Lukijoiden palaute sivujen sisällöstä on meille tärkeää. Jos havaitset puutteen tai virheen, tai et ymmärrä jotain sivulla esitettyä asiaa, tai haluat muuten vaan kommentoida sisältöä yleensä, ystävällisesti ota yhteyttä Palautetta Ajanlasku -osion kaavakkeella.

Matti E Simonaho, 9.3.1 (NSC, ETS, STS)

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2020.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
4192416 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 28.2.2020.