MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Ennakkoluulot ja ennakkotiedot.
Päivitetty 18.07.2019.
Yksittäinen reaali- ja käsitteellistieteellinen näkökanta rakentuu kolmesta reaali- ja käsitteellistieteellisestä näkökulmasta.

Ennakkoluulo -sanassa kannattaa kiinnittää huomiota luulo -sanaan. Luulo koostuu osittain tai kokonaan vääristä tai vääristellyistä asioista joita esitetään "tietona". Vääriä tai vääristeltyjä tietoja tuetaan usein asiakokonaisuudesta otetuilla tiedoilla. Ennakkoluulo aiheuttaa lievän tai vakavan mielen häiriön - kaikki riippuen siitä millä tavalla ja kuinka syvällisesti rikoksen uhriin - asiasta tietämättömään henkilöön - luuloilla vaikutetaan.

Näennäistieteelliset ennakkoluulot yhdistetään historiassa ensisijaisesti propagandaan jonka tarkoitus on aiheuttaa epävakautta Kansan keskuudessa.

Enankkotieto puolestaan koostuu reaali- ja käsitteellistieteellisestä totuudesta, joka rakentuu sanoista ja todisteista siitä että mitä sanoin on esitetty on totta. Tiedot esitetään johdonmukai-
sessa järjestyksessä. Tiedon avulla erotetaan luulot tiedoista, johon vaaditaan perustavanlaa-
tuinen asiantuntemus kyseessä olevasta asiasta.

Historia kokonaisuudessaan ennakkoluuloineen ja ennakkotietoineen, on valtava tietokanta, josta löytyy samanlaisia tai samankaltaisia tilanteita niin kuin tänään : syy - seuraamukset -tapahtumaketjuja.

Mitä historiassa päätettiin ja mihin päätökset johtivat, niiden tietojen perustella voidaan arvioida samanlaista tai samankaltaista ilmentymää nykyajassa ja tehdä päätöksiä koskien tulevaisuutta.

Ennustus A : Jos emme tee samaa virhettä, ennakkotiedot johtavat positiiviseen seuraamukseen.

Ennustus B : Jos emme tee mitään vaikka tiedämme jonkin asian olleen ja olevan väärin, ennakkotieto on että pitemmällä aikavälillä tulos on C.

Ennustus C : Jos teemme saman virheen, ennakkoluulot johtavat negatiiviseen seuraamukseen.

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
1854 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 20.04.2024.