MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Reaali- ja käsitteellistieteellinen tutkimustyö takaa täydellisyyden sekä jokaisen neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Suomessa tai ulkomailla näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuuden.
Suomen Kansan julkinen mielipide.

Suomen Kansan julkinen mielipide on, että "Kaikessa julkisessa toiminnassa on tarkoin noudatettava lakia." ja että "Joka joukkotiedotusvälinettä käyttäen tai julkisesti väkijoukossa taikka yleisesti tietoon saatetussa kirjoituksessa tai muussa esityksessä kehottaa tai houkuttelee rikoksen tekemiseen siten, että kehotus tai houkuttelu aiheuttaa vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, tai muuten selvästi vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta, on tuomittava julkisesta kehottamisesta rikokseen sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Jos kehottaminen tai houkutteleminen aiheuttaa sen, että rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, sovelletaan mitä 5 luvussa säädetään osallisuudesta rikokseen."

Hyvä arviointiharjoitus.
VENÄJÄN PRESIDENTTI Vladimir Putin saapui työvierailulle Suomeen keskiviikkona 21.08.2019. Vierailua isännöi Suomen Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö. Presidentti Niinistön ja Presidentti Putinin väliset viralliset keskustelut käytiin Presidentinlinnassa.

VIERAILUN VIRALLISET KESKUSTELUT järjestettiin Presidentinlinnassa iltapäivällä. Yhteisessä lehdistötilaisuudessa presidentti Niinistö kertoi, että keskustelussa oli esillä monipuolisesti kahdenvälisiä ja alueellisia aiheita kuten yhteistyö Euroopan neuvoston piirissä, mustan hiilen torjunta sekä Itämeren tilanne.

LUE ENSIN Suomen Presidentin Kansalian uutinen Venäjän Presidentin vierailusta Suomessa 21.08.2019.

GUUGLAA "Vladimir Putin vieraili Suomessa" ja vertaa median esittämiä "uutisia" Presidentin Kanslian uutiseen.

Hyvä arviointiharjoitus.

PÄÄMINISTEREIDEN TIEDOITUSTILAISUUS 26.09.2018 sai erikoisen huipennuksen, kun Ilta-sanomien erikoistoimittaja Arja Paananen esitti Venäjän Pääministeri Medvedevin haukkuneen Suomalaiset mielisairaiksi ja vainoharhaisiksi ja Suomen Pääministeri Juha Sipilän olleen samaa mieltä; ”Helppo yhtyä kollegan kommentteihin.

HAUKKUIKO Venäjän Pääministeri ja Suomen Pääministeri Suomalaiset mielisairaisksi ja vainoharhaisiksi - tai totesivatko Pääministerit Airiston helmestä kohunneet (kiihottaneet ja kiihottuneet) journalistit mieleltään sairaiksi ja vainoharhaisiksi?

KATSO YLEN VIDEOLTA 02:09:32 jälkeen.

15.04.2015 : Presidentti Sauli Niinistö varoitti Suomen ja Venäjän suhteiden tarkoitukselli-sesta heikentämisestä. Naapuruus on joka sään tosiseikka, josta on huolehdittava niillä tavoin kuin se on mahdollista. Suomen ja Venäjän suhteet erityisesti talouden saralla eivät ole immuuneja laajempien jännitteiden seuraamuksille. Kenenkään etua ei kuitenkaan palvelisi, jos suhteita Venäjään ryhdyttäisiin tarkoituksellisesti rapauttamaan.

Suomen ja Venäjän Pääministereiden tapaamisessa 26.09.2018, jossa osittain käsiteltiin Airiston helmen tapausta, Venäjän Pääministeri Viktor Medvedev sanoi; "En tiedä kenen sairaasta mielestä on peräisin ajatus sotilaalliseen tarkoituksiin käytettävistä helikopterikentistä. Se kuulostaa paranoidilta", johon Suomen Pääminsteri Juha Sipilä; "Helppo yhtyä kollegani kommentteihin."

Sairaan mielen tuottamaa paranoidia ajatusta ei kannata omaksua - ettei saa tartuntaa mielellisestä (psyykkisestä) viruksesta.

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
144 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 17.06.2024.