MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Ihmisen kolme "minää".
Päivitetty 18.07.2019.
Yksittäinen reaali- ja käsitteellistieteellinen näkökanta rakentuu kolmesta reaali- ja käsitteellistieteellisestä näkökulmasta.

Tämä on yksinkertainen - tässä vaiheessa rakenteilla oleva - kuvaus ihmisen kolmesta "minästä".

Y. Maallinen (Fyysinen) "minä" koostuu kaikesta minkä voimme omin silmin henkilöstä nähdä ja jota voimme koskettaa. Maalliseeen "minään" kuuluu myös henkilön sisäelimistö kokonaisuudessaan sen kaikista pienempiä osatekijöitään myöten. Me tunnistamme henkilön hänen maallisen ulkonäkönsä perusteella. Maallinen "minä" sen kaikista pienempiä osatekijöitään myöten kehittyy syntymän jälkeen. Esimerkiksi alta vuoden vanhan lapsen liikkeet ovat "holtittomia" koska hänen hermostonsa ei ole vielä kehittynyt valmiiksi. Maalisen "minän" kehittyessä, kehittyy myös Mielellinen "minä".

X. Mielellisellä (Psyykkinen) "minällä" ei ole Maallista olemusta vaan Mieli käyttää Maallisen "minän" hermostoa ohjaten Maallista "minää" erilaisiin tekoihin. Sanoista jotka kuulemme ja/tai teoista jotka näemme, niiden perusteella arvioimme henkilön mielen laadun - onko sanoilla ja/tai teoilla yhteys Sieluun tai ei. Maallisen tunnistamisen lisäksi me tunnistamme ja tunnemme ihmisen Mielellisesti.

I. Sielullinen "minä" koostuu kaikista sellaisista toiminnoista joihin me emme voi - tai joihin me vain osittain voimme vaikuttaa. Silmien räpyttely, sydämen lyönti, hengittäminen, soluston uusiutuminen ja kaikki muut automaattiset toimonnot jotka pitävät Maallista ja Mielellistä "minää" elävänä ovat Sielullisia. Kaikki hyvät ajatuksemme, sanamme ja/tai tekomme ovat Sielullisia. Sielu tekee meistä eläviä ja pitää meitä elävinä.

Sielu kaikessa yksinkertaisuudessaan on Alku-Energia ja sen Lait. Perusolemukseltaan Sielu on määriteltävissä elämän muodoksi jolla ei ole fyysistä olemusta, mutta jonka läsnäolon näemme, kuulemme ja/tai tunnemme - aistimme - eri Sielullisten ilmentymien kautta sisäisesti meissä ja/tai fyysisen olemuksemme ulkopuolella. Kun kuvailemme jotain Sielullista ilmentymää, reaali- ja käsitteellistieteellisesti lähde on Sielu ja tieto on Sielullinen. Kun ihminen kuolee, Maallinen ja Mielellinen "minä" kuolee, mutta Totuus - Sielullinen "minä" - on aina läsnä, olemassa oleva ja elävä. Johdonmukaisesti on parempi elää totuudessa kuin kuolla valheisiin.

Arkikielessä Alku-Energiasta ja sen Laista käytetään myös "Luonnon lait" -ilmaisua. Uskonnoissa Alku-Energiasta ja sen laista käytetty nimi, on m m Luoja.

Y. X. ja I. -osiosta voi jokainen asiantuntija tehdä reaali- ja käsitteellistieteellisen teoksen joka koostuu NäkäKulmista ja NäköKannoista.

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
1851 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 20.04.2024.