MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Kansallisaktivismi, Neutraali Akti-vismi sekä Epäkansallisaktivismi.
Päivitetty 10.10.2019.
Yksittäinen reaali- ja käsitteellistieteellinen näkökanta rakentuu kolmesta reaali- ja käsitteellistieteellisestä näkökulmasta.

A. KANSALAISAKTIVISMIN perustana on olemassa olevat sopimukset ja lait, kuten esimerkiksi Pariisin Rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, osa II, Luku II, 6, 7, 8, ja 9 artikla sekä sitä tukeva Suomen Kansan Perustuslaki, lähinnä 1§ - 12§ johdonmukaisessa järjestyksessä sanantarkasti tai sovellettuna asiaan josta keskustellaan.

B. NEUTRAALI AKTIVISMI on neutraalia Kansalaisaktivismia. Tämä on suurin osa Kansasta.

C. EPÄKANSALLINEN AKTIVISMI on Kansalaisaktivismin (A) vastakohta, jonka läsnäolon ulkomailla tai maassa paljastaa Kansalaisaktivismin vastaiset sanat ja/tai teot. Epäkansallinen aktivismi pesiintymisvaiheessaan, pyrkii vaikuttamaan neutraaleihin Kansalaisiin (B) propagan-dalla (psyykkinen vaikutus) ja sitä kautta se saa vaikutusvaltaa maassa. Epäkansalliseen akti-vismiin sen lievimmässä ilmenemismuodossaan sisältyy kansalaistottelemattomuutta, ja sen väkivaltaisemmassa muodossaan terrorismia.

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
116 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 19.07.2024.