MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Lapsen taidot, lahjakkuus ja kutsumus.
Päivitetty 18.07.2019.
Yksittäinen reaali- ja käsitteellistieteellinen näkökanta rakentuu kolmesta reaali- ja käsitteellistieteellisestä näkökulmasta.

Kaikilla ihmisillä on jokin henkilökohtainen lahjakkuus - jokin asia joissa hän on erityisen taitava ja/tai lahjakas josta hän on kiinnostunut lapsuusajasta saakka.

6 § Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Henkilökohtainen lahjakkuus on havaittavissa jo lapsuusajassa ja sitä kuuluu tukea kasvatuksessa sekä koulutuksessa. Tulos on hänen kutsumustaan vastaava ammatti josta hän on kiinostunut niin yksityis- kuin työelämässäänkin. Siitä hyötyy kaikki kaikilla mahdollisilla tasoilla.

Y : Taitava; Merkittävällä tavalla taitava tai vahva Maallisesti/fyysisesti, tai.
X : Lahjakas; Merkittävällä tavalla lahjakas Mielellisesti/psyykkisesti, on
I : Kutsumus : Ammatti joka vastaa henkilökohtaista taitavuutta ja/tai lahjakkuutta on Sielullinen.

Että on erityisen taitava tai lahjakas - n k "nero" - jossain asiassa, merkitsee sitä että on vähemmän taitava tai lahjakas jossain toisessa asiassa tai joissakin toisissa asioissa. Yksikään ihminen ei ole samanlainen Maallisesti/fyysisesti, Mielellisesti/psyykkisesti eikä Sielullisesti - mutta ihmiset taitoineen ja lahjakkuuksineen kuuluvat eri ryhmiin Maallisesti/fyysisesti, Mielellisesti/psyykkisesti ja Sielullisesti.

Esimerkki Sielulisesta perimästä : Eräs vanhempi kertoi lapsestaan joka on erittäin lahjakas musikaalisesti. Tiettävästi suvussa ei ole merkittävällä tavalla musikaalisia henkilöitä ja lapsen lahjakkuus havaittiin vasta koulussa musiikkitunnilla. Vastaavanlaisia esimerkkejä on paljon. Lapsen lahjakkuus on peräisin jostain muualta kuin geeneistä ja/tai mielestä.

Lapsessa joka oppii puhumaan tai kävelemään myöhemmin kuin valtaosa lapsista, hänessä ei välttämättä ole mitään vikaa.

Lapsi joka oppii ensin kävelemään (Maallinen/fyysinen) yleensä oppii puhumaan myöhemmin. Lapsi joka ensin oppii puhumaan (Mielellinen/psyykkinen) yleensä oppii kävelemään myöhemmin. Lapsen vanhempana pieniin mutta erittäin tärkeisiin yksityiskohtiin kannattaa kiinnittää huomiota koskien hoitoa ja kasvatusta. Omalla erikoisella tavallaan, lapsi viestittää varhaisessa vaiheessa Maallista/fyysistä elämäänsä vanhemmilleen mikä hänen taitonsa ja/tai lahjakkuutensa on.

Lapsilla on myös yleismaailmallinen kehokieli joka on havaittavissa jo varhaisessa vaiheessa Maallista/fyysistä elämää. Esimerkiksi vauvaikäinen lapsi joka makaa selällään, jännittää selkänsä kaarelle vanhemman ollessa läsnä ja hänen läheisyydessä; "Ota minut syliin".

Kutsumus suuremmassa mittakaavassa on, että jokaisella henkilöllä on oma Sielullisesti ennalta määritelty kutsumusammatti yhteiskunnassa, jossa hänen henkilökohtaiset tiedot ja/tai taidot tulevat oikeuksiinsa, ollen omalta osin sivistynyttä yhteiskuntaa ja elinympäristöä ylläpitävä ja/tai kehittävä.

Voi olla että esimerkiksi Autismi ei ole sairaus.

Voi olla että mitä kutsumme Autismiksi oireineen, johtuu siitä että henkilön henkilökohtainen lahjakkuus on niin laaja ja syvä, että se aiheuttaa poikkeavuuden normaalista fyysisestä ja/tai psyykkisestä käyttäytymisestä. Hän on "supernero" jossain tietyssä asiassa.

Tässä Kodi Lee, Sokea ja Autistinen:

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
3889 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 30.05.2024.