MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Mikä on Mielipide?
Päivitetty 18.07.2019.
Yksittäinen reaali- ja käsitteellistieteellinen näkökanta rakentuu kolmesta reaali- ja käsitteellistieteellisestä näkökulmasta.

Mielipide -yhdyssana jakautuu ensisijaisesti mieli ja pide -sanoihin. Suomen kielessä pide on jotain arvokasta mikä kannattaa pitää mielessä - jotain mikä kannattaa muistaa ja opettaa; Asioita jotka eivät loukkaa ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, itsetuntoa, fyysistä ja/tai psyykkistä terveyttä, vakautta, vakaumusta, ihmisoikeuksia ja/tai oikeuksia yleensä - ja asioita jotka suojelevat niitä. Mielipide on jotain mikä ehdottomasti on Laillinen.

Esimerkiksi Pariisin Rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 artikla sekä sitä tukeva Suomen Kansan Perustuslaki - lähinnä 1§ - 12§ - ovat asioita jotka kannattaa oppia ja pitää mielessä; Henkilökohtainen ja Kansallinen Mielipide siitä miten olla, käyttäytyä ja elää Suomessa, joiden ensisijainen suojelun kohde on Suomi ja Suomalaiset.

Sanojen väärin käyttö johtaa ajatuksen epäselvyyteen ja ajatuksen epäselvyys johtaa vääriin tekoihin. Moni esittää ajatuksensa jostain asiasta olevan hänen Mielipiteensä, mutta hienojakoi-
sessa arvioissa käy ilmi että kyseessä on Mielenpinttymä.

Mikä on Mielenpinttymä?
Mielenpinttymän omaava henkilö voi reagoida esitettyyn Totuuteen usealla eri tavalla. Millä tavalla mielenpint-
tymän omaava henkilö reagoi esitettyyn totuuteen, riipuu osittain asiasta josta keskustellaan ja siitä kuinka vahingoittunut hermosto on Mielen pinttymästä.
Mielenpinttymä -yhdyssana jakautuu ensisijaisesti Mieli ja pinttymä -sanoihin. Mielen pinttymä on yleensä uskomus että jokin asia on totta ja oikeudenmukainen, vaikka minkäänlaista näyttöä ei ole esittää siitä että asia johon hän uskoo on totta ja oikeudenmukainen.

Kun henkilölle esitetään reaali- ja käsitteellistieteelliseltä perustalta että hänen uskomuksensa on väärä ja epäoikeudenmukainen, hän ei hyväksy totuutta - se on Mielen pinttymä. Millä tavalla Mielen pinttymän omaava henkilö reagoi totuuteen, riipuu asiasta josta keskustellaan ja kuinka vahingoittunut hermosto on Mielen pinttymästä. Yksinkertaisesti kuvailtuna; Reaali- ja käsitteellistieteellinen Tieto/Totuus stimuloi hermostoa ja hermosolujen tuotantoa. Mielen pinttymän omaava henkilö ei kehity sillä osa-alueella laisinkaan jonka kehityksen Mielen pinttymä estää.

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
1887 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 20.04.2024.