MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Miten asiakokonaisuuksia selvitetään.
Päivitetty 18.07.2019.
Kuva: NASA. Mitään sellaista ei ole olemassa jota reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein ei voi selvittää.

Asiakokonaisuus kiteytettynä, koostuu alkuperästä, lähteestä tai syystä sekä siihen yhdiste-
tyistä kaikista seuraamuksista. On tärkeää oppia selvittämään tapahtumaketjun syy reaali- ja käsitteellistieteellisesti (sanat ja näyttö siitä että mitä on sanottu on totta), ja syystä johtuvat kaikki seuraamukset ajallisesti oikeassa järjestyksessä.

Selityksen ja selvityksen ero on, että yhdestä asiasta voi olla tuhansia eri selityksiä ilman näyttöä siitä että mitä sanoin on esitetty on totta, mutta on vain yksi selvitys.

A. Ensin kartoitetaan seuraamukset niihin tarkemmin syventymättä, päämääränä löytää alkuperä, lähde tai syy kaikille seuraamuksille.

B. Ajallisesti alkuperä, lähde tai syy kaikille seuraamuksille on aina ensimmäisenä tapahtumaketjussa.

C. Kun alkuperä, lähde tai syy on selvitetty, tapahtumaketju kartoitetaan seuraamus seuraamukselta ajallisesti oikeassa järjestyksessä.

D. Alkuperän, lähteen tai syyn vaikutus - laillinen, neutraali tai laiton - selviää jokaisen seuraamuksen hienojakoisesta arvioinnista.

E. Alkuperästä, lähteestä tai syystä sekä kaikista seuraamuksista muodostuu asiakokonaisuus.

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
1878 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 20.04.2024.