MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Perustuslaillinen lähdekritiikki.
Päivitetty 18.07.2019.
Kuvassa Laiton on vaa'assa vasemmalla, Neutraali keskellä, Laiton oikealla. Toisesta suunnasta katsottuna päinvastoin, mutta molemmista suunnista katsottuna, Neutraali on aina keskellä. Oikeussalissa Tuomari on Neutraali ja hän arvioi oikeudenmukaisesti vaa'an molemmin puolin esitetyt asiat.

Lähdekritiikki on tutkimuksenteossa käytetty työväline, jonka avulla pyritään arvioimaan tiedonlähteen käyttökelpoisuutta. Lähdekritiikissä lähteen arviointi koostuu monista yksittäisistä seikoista riippuen siitä, mihin tarkoitukseen tietolähdettä pyritään käyttämään.

Lähdekritiikki on tarpeen kun arvioidan historiallista tapahtumaa tai kun arvioidaan esimerkiksi poliittisesti riippumattoman tai poliittisesti suuntautuneen sanomalehdistön, TV-uutisten tai WWW -sivuston tiedon luotettavuutta. Hienojakoinen selvitys paljastaa pääsääntöisesti että asia mikä on esitetty "tietona", todellisuudessa on kokonaan tai osittain näennäistietoa.

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Suomen Kansan Perustuslain §2:n mukaan, kuka tahansa saa esittää kritiikkiä mistä asiasta tahansa, edellyttäen että kritiikki on reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltu ja asiallisesti esitetty.

Riippumatta henkilön yhteiskunnallisesta asemasta joka asian tai teorian on esittänyt, reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltu kritiikki - sanat ja näyttö siitä että mitä on sanottu on totta - kumoaa sen. Reaali ja käsitteellistieteellinen kritiikki on aina elinympäristön ja yhteiskunnan kehittämistä.

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
1839 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 20.04.2024.