MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Syy ja seuraamukset.
Päivitetty 18.07.2019.
Yksittäinen reaali- ja käsitteellistieteellinen näkökanta rakentuu kolmesta reaali- ja käsitteellistieteellisestä näkökulmasta.

A. Tapahtumaketju koostuu aina syystä ja kaikista seuraamuksista.

B. Tapahtumaketjua tutkitaan neutraalisti reaali- ja käsitteellistieteelliseltä perustalta.

C. Tapahtumaketjua tutkitaan kunnes syy kaikkiin seuraamuksiin on selvitetty.

Asiakokonaisuudesta otettu "tieto".

Propagandassa käytetään usein vanhaa menetelmää, jossa syy-seuraamus -asiakokonaisuutta ei esitetä, vaan asiakokonaisuudesta otetaan osa joka esitetään tietona. Yksinkertainen esimerkki; Aikuinen C houkuttelee ja/tai kiihottaa henkilö B:n rikkomaan henkilö A:n ikkunan.

Asiaa tutkivalle Poliisille aikuinen C kertoo; "Minä tiedän kuka syyllinen on. Minä näin kuinka henkilö B rikkoi henkilö A:n ikkunan". Itsestäänselvää on että henkilö A on syytön, henkilö B on osasyyllinen ja pääsyyllinen on henkilö C.

Henkilö C on "psyykkeeseen vaikuttaja" ja henkilö B on "fyysinen tekijä" johtuen siitä että hänen "psyykkeeseen on vaikutettu".

Menetelmällä on yhteys Natsismiin; "Syytä toista siitä mitä itse teet (tai aiot tehdä, tai olet tehnyt)" - Paul Joseph Goebbels, Natsien propagandaministeri. Katso myös; "Houkuttele tai kiihota toinen tekemään rikos ettei sinua syytetä (ymmärretä syyttää)."

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
3902 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 30.05.2024.