MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Tieteellinen ja epätieteellinen teoria.
Päivitetty 18.07.2019.
Yksittäinen reaali- ja käsitteellistieteellinen näkökanta rakentuu kolmesta reaali- ja käsitteellistieteellisestä näkökulmasta.

Tieteellinen teoria rakentuu reaali- ja käsitteellistieteellisistä totuuksista. Reaali- ja käsitteellistieteelliset totuudet koostuvat sanoista ja näytöstä siitä että mitä sanoin on esitetty on totta. Kahden tai useamman totuuden välistä voi kuitenkin puuttua reaali- ja käsitteellistieteellisiä näkökulmia ja/tai näkökantoja.

Ominaista tieteelliselle teorialle on, että puuttuvat reaali- ja käsitteellistieteelliset totuudet ovat korvattu loogisilla, johdonmukaisilla ajatuksilla jotka yhdistävät olemassa olevat reaali- ja käsitteellistieteelliset totuudet toisiinsa.

Tieteellinen teoria on laillinen kun se ei loukkaa yksittäisen henkilön ja/tai Kansan osan ja/tai Kansan ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, itsetuntoa, fyysistä ja/tai psyykkistä terveyttä, vakautta, vakaumusta, ihmisoikeuksia tai oikeuksia yleensä.

Esimerkiksi : Albert Einsteinin E=MC2 on kuuluisa yhtälö joka usein yhdistetään Albert Einsteinin suhteellisuusteoriaan. Energian E ja massan m välillä on yhteys - on helppo todistaa oikeaksi. Albert Einsteinin teoria on laillinen. Että niiden välillä todistettavasti on yhteys, muuttaa teorian totuudeksi.

Tieto ja tietous muunmuassa sivistää, rauhoittaa, vakauttaa, parantaa ja yhdistää henkilökoh-
taisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla - epätieto ja epätietous päinvastoin.

Näennäistieteellinen teoria

Näennäistieteellinen teoria on tieteellisen teorian vastakohta. Samalla tavalla niin kuin juoru, huhu, skenario sekä kaikki muut vastaavat, näennäistieteellinen teoria voi muuttua milloin tahansa.

Pääsääntöisesti näennäistieteellisen teorian paljastaa vastaus kysymykseen; "Onko näyttöä siitä että mitä sanoin on esitetty on totta?".

Näennäistieteellinen teoria on laiton kun se loukkaa yksittäisen henkilön, kansanosan ja/tai kansan ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, itsetuntoa, fyysistä ja/tai psyykkistä terveyttä, vakautta, vakaumusta, ihmisoikeuksia tai oikeuksia yleensä.

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
1891 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 20.04.2024.