MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Tieteen tehtävä ja päämäärä on kertoa Totuus kaikesta.
Päivitetty 14.07.2019.
Kuva: NASA. Mitään sellaista ei ole olemassa jota reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein ei voi selvittää.

Reaali- ja käsitteellistieteellinen totuus/tieto koostuu sanoista ja konkreettisista todisteista - näytöstä siitä että mitä sanoin on esitetty on totta. Totuus on aina esitetty johdonmukaisessa - ajallisesti oikeassa järjestyksessä.

Totuuden määritelmä kiteytettynä.

A. Totuus voi olla sanat ja näyttö siitä että jokin on laillista, fyysisesti ja/tai psyykkisesti terveellistä, yhteiskuntaa ja elinympäristöä kehittävää, hyvää, y m v.

B. Totuus voi olla sanat ja näyttö siitä että jokin on neutraali.

C. Totuus voi olla sanat ja näyttö siitä että jokin on laitonta, fyysisesti ja/tai psyykkisesti epätervellistä, yhteiskuntaa ja/tai elinympäristöä vahingoittava, huonoa, j n e.

Kieltämällä ja/tai poistamalla henkilökohtaisesti, kansallisesti ja/tai kansain välisesti kaiken mikä kuuluu C -osioon Suomen Kansan Perustuslain ja/tai tarvittaessa Parisiin rauhansopimuksen, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, ja 8 artiklan edellyttämällä tavalla, johtaa henkilökohtaiseen, kansalliseen ja/tai kansain väliseen paranemiseen kaikilla mahdollisilla tasoilla.

Tiede tarkoittaa erilaisten ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden järjestelmällistä ja arvostelevaa, reaali- ja käsitteellistieteeseen perustuvaa Empiristä tutkimista sekä tietojen jäsentynyttä kokonaisuutta.

Tieteen tehtävänä on m m tutkia ja selvittää ympäröivää maailmaa ja sen eri ilmiöitä. Tieteellinen tutkimus on johdonmukaista, järjestelmällistä ja järkiperäistä uuden tiedon hankintaa, mutta myös aikaisemman Tieteellisen tiedon päälle rakentamista sekä selvitysten ja ennustusten todentamista.

Päinvastoin kuin näennäistieteessä, Tieteen tarkoituksena on kertoa varmoja Totuuksia, pyrkimyksenä selvittää todellisuus jotta ihmiset ymmärtäisivät todellisuuden, ja opettaisivat tietoon perustuvaa tietämystä ja tietoutta toisilleen.

Monet teknologiat ja tekniikat perustuvat tieteelliseen tietoon. Reaali - ja käsitteellistieteellinen tutkimus perustuu aikaisempiin tutkimustuloksiin, mikä tänään ottaen huomioon näennäistieteen läsnäolon, tarkoittaa ensisijaisesti lähteiden hienojakoista, osittain myös hienovaraista arviointia ja näennäistieteen kumoamista. Niiltä osin missä lähteissä esitetyt asiat ovat reaali- ja käsitteel-
listieteellisä tietoja, tietoja käytetään.

Empiristinen tarkoittaa lähinnä kokonaisvaltaista reaali- ja käsitteellistieteelistä tietoa, joka koostuu sanoista ja todisteista siitä että mitä sanoin on esitetty on totta. Kokonaisvaltainen tarkoittaa asiakokonaisuutta joka on kumoamaton.

Reaali tarkoittaa lähinnä todellisuutta jonka omin silmin näemme, omin korvin kuulemme ja/tai tuntoaisteilla tunnemme.

Käsitteellinen tarkoittaa lähinnä todellisuuden tajuamista, ymmärtämistä, miten me omin sanoin todellisuuden kuvailemme järjestelmällisesti, y m v.

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
3904 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 30.05.2024.