MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Väitöskirjan kumoaminen.
Päivitetty 18.07.2019.
Yksittäinen reaali- ja käsitteellistieteellinen näkökanta rakentuu kolmesta reaali- ja käsitteellistieteellisestä näkökulmasta.

Kun kaksi henkilöä väittelee, jompi kumpi tai molemmat ovat väärässä.

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Suomen Kansan Perustuslain mukaan, riippumatta siitä mikä koulutustaso yksittäisellä henkilöllä on, jokaisella henkilöllä on oikeus reaali- ja käsitteellistieteelisesti osittain tai kokonaan kumota väitöskirja. Mitään muuta ei tarvitse tehdä, kuin että perustelee asiansa siten että on sanat ja näyttö siitä että mitä on sanonut on totta ja että esittää tietonsa asiallisesti.

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
133 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 19.07.2024.