MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Suomen Kansan Historiaa
Päivitetty 11.09.2019.
Suomen Kansan Historiaa -sivu sovellettuna, koskee kaikkia Etnisiä Kansoja jokaisen omalla Äidin kielellä. Kuvassa osa Pohjois-Karjalan kallioon kaiverretusta riimukirjoituksesta. Näetkö "hiihtäjän" tai näetkö M -kirjaimen, tai näetkö molemmat?
Tämä on osa Etnisen Suomen Kansan Historiaa niin kuin sen osittain tiedettiin ja kerrottiin olevan nykyisen Suomen alueella noin 1500 -luvulle saakka. Saamamme palautteen myötä tämän sivun tietoja on tarkennettu ja voidaan tarkentaa. Tietoja lisätty viimeksi 11.09.2019 (15).

Kai -sana jokaisen kappaleen alussa antaa lukijalle mahdollisuuden arvioida reaali- ja käsitteellistieteellisesti onko se mitä Kai -sanan jälkeen on kirjoitettu totta tai ei.

Kai 1 : Mitä Kai -sanan jälkeen on esitetty todistettavasti on totta.
Kai 2 : En tiedä onko Kai -sana jälkeen esitetty asia totta tai ei, pitää ottaa selvää, kysyä henkilöltä joka tietää.
Kai 3: Mitä Kai -sanan jälkeen on esitetty todistettavasti ei ole totta.

Etnisen Suomen Kansan Historiaa
00. Etnisen Suomen Kansan Historia on sovellettavissa minkä tahansa olemassa olevan Etnisen Kansan Historiaksi (21). Esitettyjä tietoja saa jakaa vapaasti edellyttäen että asiakokonaisuus 00. - 22. esitetään sellaisenaan ja että tiedoista ei peritä minkäänlaista korvausta - syystä että tiedot ovat Henkilökohtaisesti ja Kansallisesti Testamentilliset.

01. Kai jokaisen ihmisen olemassaolo jakautuu kolmeen : Maallinen, Mielellinen ja Sielullinen - joista Sielu pohjimmiltaan on sama kuin Alku-Energia ja sen Lait. Alku-Energia, Sielu, on kaikessa fyysisessä jonka eri aistein ymmärrämme olevan elävä.

02. Kai jokainen tänään elävä Suomalainen, edustaa kaikkia Suomalaisia ihmiskunnan historiassa, jotka ovat mahdollistaneet hänen olemassaolonsa tänään. Niin pitkä on jokaisen Suomalaisen Henkilökohtainen Sukulinja.

03. Kai kaikki Henkilökohtaiset Suomalaiset suvut yhdistettynä, ovat läpi koko ihmiskunnan historian muodostaneet ja muodostavat tänäänkin Suomalaisen Kansallisien Sukulinjan.

04. Kai maallinen osa Henkilökohtaisesta ja Kansallisesta Sukulinjasta, ovat kaikki tänään Isän Maassaan Suomessa elävät, ja mielen kautta Sielullinen osa Henkilökohtaista ja Kansallista Sukulinjaa, ovat kaikki edesmenneet Suomalaiset ihmiskunnan historiassa.

05. Kai Suomalaisten määrä - niin kuin kaikkien muidenkin Etnisten Kansojen Maailmassa -, vähenee mitä kauemmas taaksepäin ajassa seuraamme Kansallista Sukulinjaa. Johdonmukaisesti, Suomalaisten Kansallinen Sukulinja alkaa Ensimmäisestä Kansan Äidistä ja Kansan Isästä.

06. Kai samalla tavalla niin kuin tänäänkin, Suomen Äidin Kieli on ensisijaisesti periytynyt vanhemmilta lapsille läpi koko ihmiskunnan historian, ensimmäisestä Kansan Äidistä ja Kansan Isästä tähän päivään saakka. Niin vanha on Suomen Kansan Sielu, Suomen Kansan Mieli ja Suomen Kansan Kieli.

07. Kai Suomen kielellä, jota todistettavasti on puhuttu läpi koko Ihmiskunnan Historian, me voimme tuoda julki nykyisen henkilökohtaisen ja kansallisen mielenlaadun, ja me voimme puhtain mielin luoda yhteyden Suomen Kansan Sieluun ja tuoda julki totuuden Suomen Kansan Sielusta Ihmiskunnan Historiassa.

08. Kai kaikki reaali- ja käsitteellistieteelliset, todistettavasti todenperäiset tiedot historiasta, jotka vahvistavat Suomen Kansan ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, itsetuntoa, maallista ja/tai mielellistä terveyttä, vakautta ja vakaumusta, ihmisoikeuksia sekä oikeuksia yleensä, ovat Sielullista, Lakisääteisesti hyväksyttyä tietoa ja liitetään ajanmukaisesti oikeassa järjestyksessä tähän Etnisen Suomen Kansan Historiaan.

09. Kai kaikilla Etnisillä Kansoilla Maailmassa, on oma Adam ja Eva - Ensimmäinen Kansan Isä vastaavasti Ensimmäinen Kansan Äiti, jotka tänään ymmärretään olevan Etnisen Kansan Jumalat.

10. Johdonmukaisesti myös Ensimmäinen Kansan Äiti ja Kansan Isä olivat aikanaan lapsia, mutta kenen lapsia he olivat? Tuntemat on mutta kun reaali- ja käsitteellistieteellisiä todisteita ei ole esittää, on sanottava; "Sitä ei vielä tiedetä", "Tuntematon".

11. Kai esitettyjen esitietojen mukaan, maalliset perimätiedot jakautuvat kolmeen: Äitilinja, Isälinja ja Lapsilinja - joista Lapsilinja on vanhin. Jokainen lapsi kehittyy Lapsilinjallaan Alku-Energian ja sen lakien mukaisesti. Syntyessään lapsi on ensisijaisesti Lapsilinjan näköinen mutta vivahteita Äiti- ja/tai Isälinjasta on havaittavissa.

Y : Isälinja, Maallinen/Fyysinen "minä"
X : Äitilinja, Mielellinen/Psyykkinen "minä"
I : Lapsilinja, Sielullinen "minä".

12. Kai Maallinen (Fyysinen) "minä" koostuu kaikesta minkä voimme omin silmin henkilöstä nähdä ja jota voimme koskettaa. Maalliseeen "minään" kuuluu myös henkilön sisäelimistö kokonaisuudessaan sen kaikista pienempiä osatekijöitään myöten. Me tunnistamme henkilön hänen maallisen ulkonäkönsä perusteella. Maallinen "minä" sen kaikista pienempiä osatekijöitään myöten kehittyy syntymän jälkeen. Esimerkiksi alta vuoden vanhan lapsen liikkeet ovat "holtittomia" koska hänen hermostonsa ei ole vielä kehittynyt valmiiksi. Maalisen "minän" kehittyessä, kehittyy myös Mielellinen "minä".

13. Kai Mielellisellä (Psyykkinen) "minällä" ei ole Maallista olemusta vaan Mieli käyttää Maallisen "minän" hermostoa ohjaten Maallista "minää" erilaisiin tekoihin. Sanoista jotka kuulemme ja/tai teoista jotka näemme, niiden perusteella arvioimme henkilön mielen laadun - onko sanoilla ja/tai teoilla yhteys Sieluun tai ei. Maallisen tunnistamisen lisäksi me tunnemme ihmisen Mielellisesti.

14. Kai Sielullinen "minä" koostuu kaikista sellaisista toiminnoista joihin me emme voi - tai joihin me vain osittain voimme vaikuttaa. Silmien räpyttely, sydämen lyönti, hengittäminen, soluston uusiutuminen ja kaikki muut automaattiset toimonnot jotka pitävät Maallista ja Mielellistä "minää" elävänä ovat Sielullisia. Kaikki hyvät ajatuksemme, sanamme ja/tai tekomme ovat Sielullisia. Sielu tekee meistä eläviä ja pitää meitä elävinä.

15. Kai totuus on, että kun ihminen kuolee fyysisesti kaikki valheet kuolevat, mutta totuus on aina läsnä ja elää ikuisesti. Edesmenneen ja edesmenneiden kaipaus on fyysistä läsnäoloa kohtaan johon on tottunut, mutta hyvät muistot edesmenneestä on yhteys elävään.

16. Kai samalla tavalla niin kuin tänäänkin, läpi koko ihmiskunnan historian geneettiseen ja kielelliseen perimäämme - etnisyyteemme - ovat vaikuttaneet läheiset yhteydet rajanaapureihin.

17. Kai samalla tavalla niin kuin tänäänkin mutta huomattavasti pienemmässä mittakaavassa, myös muinaisaikaan monet löysivät puolisonsa toisesta Etnisestä Kansasta - joko rajanaapurista tai kauppamatkoillaan kaukana ulkomailla.

18. Kai kaikista edellä mainituista yhteyksistä todistaa geneettinen perimätieto joka on erittäin vanhaa ja arvokasta Kansallista ja Kansain välistä perimätietoa. Esimerkiksi on vinoa ja suoraa silmää, korkeaa ja matalaa poskipäätä, erimuotoisa neniä, erimuotoisia kulmakarvoja, erivärisiä hiuksia ja niin edelleen.

19. Kai normaalien Etnisten Kansain välisten yhteyksien olemassaolosta tänään ja muinaisaikaan todistaa myös Suomen kielessä esiintyvät yhteiskieliset sanat - esimerkiksi Kreikkalais-Suomalainen Kai -sana.

20. Kai se on itsestään selvä asia että Jääkauden aikaan esivanhempamme asuivat jossain muualla kuin nykyisen Suomen alueella. Suomen Kansan geneettisestä perimästä sekä sitä tukevasta Äidinkielestämme Kansain välisine yhteyksineen löydämme suhteellisen tarkat tiedot siitä missä esivanhempamme ovat milloinkin asuneet ja heidän Kansain välisistä yhteyksistä.

21.01 Kai kaikki Esivanhempasi selviytyivät meteoriitti-iskusta joka tuhosi Dinosaurukset, koska Sinä olet elossa.

21.02 Kai kaikki Esivanhempasi selviytyivät kaikista ilmastonmuutoksista historiassa, koska Sinä olet elossa.

21.03 Kai kaikki Esivanhempasi selviytyivät kaikista muista ihmiskuntaa koetelleista koettelemuksista historiassa, koska Sinä olet elossa.

22. Jos joku kysyy sinulta mistä 00. - 24. esitetyt tiedot ovat peräisin, ystävällisesti vastaa; "Johdonmukaisesti kaikki tiedot ovat periytyneet Ensimmäiseltä Kansan Äidiltä ja Isältä - Jumaliltamme - Suomen kielellä sukupolvelta toiselle läpi koko ihmiskunnan historian tähän päivään saakka".

23. Käännä 00 - 24 minkä tahansa olemassa olevan Etnisen Kansan Äidin kielelle, muuttaen kirjoituksessa "Suomalainen", "Suomalaisia", "Suomalaisen", "Suomalaiset", "Suomalaisten", "Suomen" kyseessä olevan Etnisen Kansan Nimeksi, niin kirjoitus on totuus kyseessä olevan Etnisen Kansan Maallisesta, Mielellisestä sekä Sielullisesta perimästä.

24. Alkuperäiskieli ja maa : Suomi, Finland ie Suomi. ©Optic 2001-2018+ ©I-I®I§™ÎIAI-IO. Kat MDCCLXXVI.

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
126 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 19.07.2024.