MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
'Kruunun­haka kuhisi kansain­välisiä terroristeja'.
17.09.2019
Osa Tamperetta vallankaappausyrityksen jälkeen, Wikipedia.

ILTASANOMIEN MUKAAN historioitsija Erkki Vettenniemi on kirjoittanut kirjan "Suomi terrorin tukikohtana" jossa hän kertoo, miten Suomessa valmisteltiin attentaatteja 1900-luvun kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä. Iltasanomien mukaan "Nykyaikaisen terrorismin synty voidaan johtaa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Venäjälle. Siellä kehittyi tapa surmata pommeilla kohdehenkilöitä välittämättä sivullisista."

Voihan terrorismin synnyn tietenkin johtaa vaikka minne, mutta Suomen Kansalla on "maailman paras koulutus" ja ei ole helposti johdateltavissa. Kaikissa arvioissa käyetetään Suomen Halli-tusmuodon 15§, Pariisin Rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8, artiklaa sekä niitä tukeva Suomen Kansan Perustuslakia, niin minkäänlaisia harhaan johta-misia ei synny.

Puolustussotamme kiteytettynä.

  • Suomen I sota 1809 Aatelismia vastaan: Ruotsin Kuningaskunta (Diktatuuri, Aatelis-mi) hävesi sodan. Ruotsin kuningas pseudonimellä Kustaa IV Aadolf menetti kruununsa ja 1818 tilalle tuli Jean-Baptiste Jules Bernadotte, pseudonimeltään Kaarle XIV Juhana.
  • Suomen II sota 1918 Aatelismia vastaan: Suomen Hallitusmuodossa "Älköön tasaval-lassa annettako aatelisarvoja älköönkä muita perinnöllisiä arvoja.". Vallankaappausyritys terrorismia ja väkivaltaa käyttäen. Osapuolet olivat Suomi, Venäjä, Ruotsi ja Saksa. Suomalaisia ja Venäläisiä diplomaatteja tapettiin terroristi-iskuissa 1920 -luvulle saakka.
  • Suomen III sota 1939-1945 Aatelismia vastaan: Vallankaappausyritys Natsien avulla. Osapuolet olivat Suomi, Venäjä, Ruotsi ja Natsit.

"Hurja tieto Venäjältä: Monrepos’n puiston päärakennus on purettu kokonaan."
30.08.2019.

SURULLISTA AIKAA oli 1700 -luvun loppu 1800 -luvun alku Suomalaisille. Mutta sitten tehtiin päätös ja 1809 Esivanhempamme vapauttivat Suomen Kuningaskunnasta ja aatelsmista, jonka perninnölliset arvot - diktatuuri kiellettiin Suomessa; Suomen Hallitusmuodon II LUKU, Suomen kansalaisten yleiset oikeudet ja oikeusturva, "15 § Älköön tasavallassa annettako aatelisarvoja älköönkä muita perinnöllisiä arvoja."

MUTTA EI MENNYT KAUAAKAAN AIKAA siitä, kun vakaumustamme koeteltiin uudelleen. 1918 oli toinen koettelemusten aika, kun pernnöllisiä arvoja yritettiin palauttaa Suomeen aktivistien avulla - mutta hanttiin pantiin ja turpiin saivat. Rauhaa ei kuitenkaan kestänyt kauaa aikaa. 1939-1945 oli kolmas kerta - ja valtakunta niillä kaverina. Turpiin saivat silti.

JOSPA NE SEN JÄLKEEN olisivat ymmärtäneet, ettei perinnöllisillä arvoja kannata Suomeen tulla tuputtamaan. Aika näyttää yrittääkö tai ei. Jos yrittää niin edellisiin kertoihin viitaten, turpiin tulee - joka kerta niin kauan aikaa että oppii oleen tulematta.

JOS TUO ILTASANOMISSA MAINITTU Monrepon ei sijaitse Suomessa, eikä sitä Suomalaiset ole rakentaneet Suomalaisille, niin "Entä sitten?" vaikka se hajotettiin. Suomessa on paljon tärkeämpiäkin kohteita suojeltavana, kuin joku aatelismin aikainen tölli Venäjällä. Esimerkiksi Suomalaiset.

Uutta tietoa nykyihmisestä.
15.07.2019.
Tutkimuksen mukaan nykyihminen levisi Eurooppaan jo yli 200 000 vuotta sitten. Kuva: Prof. Dr. Katerina Harvati-Papatheodorou, Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
New York Times -lehden mukaan, nykyihminen levisi useissa eri aalloissa Afrikasta Eurooppaan, mutta ensimmäisten aaltojen ihmiset katosivat.

Etniset Kansat jotka eivät etnisesti ole Afrikkalai-
sia ja joiden jälkeläisiä nykyihmiset ovat, saapui-
vat Eurooppaan noin 70000 vuotta sitten.

Uuden tutkimuksen johtaja Prof. Dr. Katerina Harvati-Papatheodorou; "On mahdotonta sanoa, kuinka kauan varhaisimmat Eurooppalaiset olivat mantereella tai miksi he katosivat".

Lue lisää: Nykyihminen levisi Eurooppaan yli 200000 vuotta sitten.


WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2019.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
3997084 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 18.11.2019.