MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Kyseessä ei ole "Kuningas Naram-Sinin sinetti" vaan kokonaan jotain muuta.
30.12.2019
Kuva: Nic McPhee from Morris, Minnesota, USA: Nic McPhee. Lisää merkeistä ja kirjoituksista Wikipediasta. Kuva on käännetty luettavuuden vuoksi.

Oheisesta kuvakirjoituksesta kerrotaan että siinä on Akkadian imperiumin hallitsijan Naram-Sinin sinetti joka on noin 4500 vuotta vanha. Naram-Sin -nimi kerrotaan näkyvän pystysuorassa oikeassa sarakkeessa.

Sumer oli varhainen sivilisaatio Mesopotamiassa noin 6000–4000 vuotta sitten. Sumer oli maailman ensimmäisiä korkeakulttuurin ja tieteen alueita. Sumerilaiset keksivät muun muassa kirjoitustaidon ensimmäisinä maailmassa - kerrotaan. Päinvastoin niinkuin on uskottavassa historiankirjoituksessa on esitetty, Sumerialaisilla ei ollut kuningasta eikä ollut uskontoa, ei ollut myyttejä eikä mitään muuta vastaavaa - ne ovat myöhempää perua ihmiskunnan historiassa.

Me tarkastelemme kuvakirjoituksen merkkejä matemaattisesti ja yhdistämme tiedot näyttöön siitä että mitä on sanottu on totta. Niiden tietojen perusteella kyseessä ei ole "Akkaidan hallitsijan Naram-Sinin sinetti" vaan kokonaan jotain muuta.

Ensimmäinen rivi

Suorakulmio on kokonaisuus joka on yylhäällä ja alhaalla merkitty ylipitkällä vaakasuoralla viivalla. Suorakulmio on jaettu 12:sta pienempään suorakulmioon. Jokaisella rivillä on 3 pienempää suorakulmiota. Kolme alimmaista on erikseen merkitty ylipitkällä vaakasuoralla viivalla vasemmassa laidassa. Yhdistämme nämä tiedot suoraan 1:een vuoteen joka koostuu 12:sta kuukaudesta, neljästä eri vuodenajasta joista jokainen on 3 kuukautta pitkä.

Tulkitsemme tämän kahdeksansakaraisen tähden jossa yksi sakara on pitempi kuin muut ja yhden sakaran suunta on poikkeava siten että vuosi

jaetaan kahteen osaan jolloin saadaan

esille tarkka Talvikauden ja Kesäkauden pituus joka on 6 kuukautta.

Toinen rivi

Keskimmäisessä rivissä kerrotaan millä tavalla ajanlasku on tehty. Kolmio jonka alaosa on jaettu pystysuoralla viivalla muodostaa jako- ja plus merkin. Se yhdistää matemaattiset faktat havaintoihin

jotka tehtiin mittaamalla Auringon ja Pohjantähden korkeuseroja vuosien aikana.

Kolmas rivi

Kolmannen rivin yläosan tähdet ovat Aurinko (päivä) ja Pohjantähti (yö). Yhdessä päivä ja yö muodostavat vuorokauden.

Tämä salmiakin muotoinen merkki jonka sisällä on kolme pystysuoraa viivaa ja joka on yhdistetty vuorokauteen, on numero 30.

30 vuorokautta - joista jokainen on jaettu nejään osaan yö, aamu, päivä ja ilta - jaetaan 5 viikkoon

Jokaisessa viikossa on 6 vuorokautta.

Kaikki edelliset huomioiden, yhteissumma on 360 vuorokautta vuodessa.

Uutta tietoa nykyihmisestä.
15.07.2019.
Tutkimuksen mukaan nykyihminen levisi Eurooppaan jo yli 200 000 vuotta sitten. Kuva: Prof. Dr. Katerina Harvati-Papatheodorou, Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
New York Times -lehden mukaan, nykyihminen levisi useissa eri aalloissa Afrikasta Eurooppaan, mutta ensimmäisten aaltojen ihmiset katosivat.

Etniset Kansat jotka eivät etnisesti ole Afrikkalai-
sia ja joiden jälkeläisiä nykyihmiset ovat, saapui-
vat Eurooppaan noin 70000 vuotta sitten.

Uuden tutkimuksen johtaja Prof. Dr. Katerina Harvati-Papatheodorou; "On mahdotonta sanoa, kuinka kauan varhaisimmat Eurooppalaiset olivat mantereella tai miksi he katosivat".

Lue lisää: Nykyihminen levisi Eurooppaan yli 200000 vuotta sitten.


WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
156 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 17.06.2024.