MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Talvisota - syy ja seuraamukset kiteytettynä.
30.11.2019
Kuva: Suomalainen konekivääriryhmä Lemetin tienhaaran motin lähellä. Finna.fi

"Kuninkaallinen puhdas rotu joka ei ole koskaan sekaantunut toiseen rotuun" jos olet kuullut siitä aatteesta (aate => ajatus => koulutustaso, mielenlaatu), perustuu yksinkertaisesti Kunin-kaaseen ja Aatelistoon jotka yhdessä muodostavat Kuningaskunnan joka nai vain omia suku-laisiaan kaikkine tunnettuine seuraamuksineen. Muut olivat heille heidän "karjaa".

MINKÄLAISISSA OLOSUHTEISSA Suomen Hallitus ja Suomalaiset elivät 1900 -luvun alussa? Ruotsalainen terroristi Eugen Schauman ampui Nikolai Bobrikovin 1904. Ruotsalainen terroristi Lennart Hohenthal ampui Eliel Soisalon-Soinisen 1905. Ruotsalainen terroristi Ernst Tandefelt ampui Henrik (Heikki) Ritavuoren 1922.

Edellä mainitut kolme terroristi-iskua ovat kaiketi kuuluisimmat mutta myös Venäjällä ja Eestissä tehtiin terroristi-iskuja joko ampumalla tai pommilla. Terroristi-iskut, aseiden salakuljetukset, propaganda ja vihan lietsominen järjestettiin Ruotsista, Tukholmasta. Kuuluisin terroristi-isku tehtiin Venäjällä jossa Venäjän Tsaariperhe murhattiin, joka johti laajamittaisiin kostotoimen-piteisiin Venäjällä.

HIEMAN ENNEN TOISTA MAAILMANSOTAA Suomen Hallitus ja Suomalaiset olivat terroristi-uhan alaisia. Suomessa oli kaksi hallitusta: Suomalainen ja Ruotsalainen joka painosti Suomalaisia.

23 Elokuuta 1939 Natsit solmivat Neuvostoliiton kanssa hyökkäämättömyyssopimuksen joka tunnetaan nimellä Molotov–Ribbentrop -sopimus.

18 Lokakuuta 1939 Ruotsin ulkoasiainministeri Rickard Sandler kutsui Pohjoismaiden edustajat Ruotsiin "tarkoituksenaan vahvistaa Pohjoismaista yhteenkuuluvuutta kriisin uhatessa".

Ruotsin kuninkaana toimi Kustaa V, oikealta nimeltään Oscar Gustaf Adolf Bernadotte.
Ruotsin pääministerinä toimi Per-Albin Hanssaon
Ruotsin ulkoasiainministerinä toimi Rickard Sandler
Ruotsin puolustusministerinä toimi Per Edvin Sköld.

ALUEVAIHTO- JA VUOKRANEUVOTTELUISSA 12 –14 Lokakuuta 1939 - 9 Marraskuuta 1939 Suomen ja Neuvostoliiton välillä, Neuvostoliitto esitti että Suomi luovuttaisi Neuvostoliitolle osia Karjalankannakselta ja Suomenlahden ulkosaaret sekä näiden lisäksi Hangon ja Lappohjan sataman. Vastaavasti Neuvostoliitto tarjosi alue-vaihtoa, jossa Suomi olisi saanut laajempia alueita Itä-Karjalan Repolasta ja Porajärveltä.

Suomen kanssa käydyt neuvottelut epäonnistuivat, kun "suomalaiset" eivät suostuneet raja-muutoksiin ja tukikohdan vuokraamiseen Hangossa. Samaan aikaan kun neuvotteluja käytiin, Suomessa levitettiin Neuvostoliiton vastaista propagandaa.

LEHDISTÖ SAKSASSA arvosteli Talvisodan alettua Joulukuun alussa 1939 Ruotsia Suomen yllyttämisestä sotaan Neuvostoliittoa vastaan. Ruotsalainen Neuvostoliiton vastainen propa-ganda Suomessa sekä yhteistyö Natsien kanssa paljasti Neuvostoliitolle Natsien Barbarossa -operaation Pohjoisessa; Natsien aikeet hyökätä Suomen kautta Neuvostoliittoon. Barbarossa -operaation valmistelut alkoivat Heinäkuun viimeisinä päivinä 1940, mutta sitä oli suunniteltu jo kauan aikaisemmin.

PALJON VIITTAA SIIHEN SUUNTAAN että Ribbentrop-Molotov -sopimus oli Neuvostoliiton hämäämistä ja osa Barbarossa -operaatiota. Natsit voittivat sillä aikaa. Sama koskee aikai-semmin mainittua Ruotsin Hallituksen "Pohjoismaista yhteistyötä" joka oli Norjan ja Suomen hämäystä. Yhteistyössä Ruotsin hallituksen kanssa, Natsiet kuljettivat joukkoja ja sotamate-riaalia Ruotsin kautta Norjaan, Pohjois-Ruotsiin sekä Pohjois-Ruotsin kautta Suomeen.

NEUVOTTELUIDEN EPÄONNISTUTTUA ja Barbarossa -operaation paljastuttua, sota syttyi Suomessa olevien Natisien ja Neuvostoliiton välillä 30 Marraskuuta 1939. Suomalaiset pakotettiin jälleen kerran sotimaan vieraan vallan riveissä. Sodan osapuolet Suomessa olivat Suomi, Neuvostoliitto (Venäjä), Ruotsi ja Natsit.

MAINILAN LAUKAUKSET 26 Marraskuuta 1939 oli Mainilan kylässä tapahtunut välikohtaus joista on syyllistetty niin Suomalaisia kuin Venäläisiäkin. Kolmaskin mahdollisuus on olemassa; Natsit Suomessa ampuivat tunnetut laukaukset jotka johtivat Talvisotaan - viitaten Saksalais-lehdistön Ruotsin arvostelua siitä että Ruotsi yllytti Suomea sotaan Neuvostoliittoa vastaan. Mainilan laukaukset mitä suuremmalla todennäköisyydellä oli osa kiihotusta - tai oikeastaan viimeinen keino saada sota aikaiseksi Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Talvisodan päätyttyä Suomessa 13 Maaliskuuta 1940, 9 Huhtikuuta 1940 Natsit miehittävät Norjan.

RUOTSIN HALLITUS salli Natsien kuljettaa sotilaita ja sotakalustoa Ruotsin kautta Norjaan. Kesällä 1940 Ruotsi salli Natsien kuljettaa joukkoja ja sotakalustoa kaikkialla Ruotsissa. 4 Lokakuuta 1940 Natsit kuljettivat Ruotsin merivoimien tukemina Luuleoon SS-Totenkopf-standartenin toisen pataljoonan. Luuleosta matka jatkui Pohjois-Norjaan. 25 Kesäkuuta 1941 Englebrect -divisioona kuljetettiin Ruotsin läpi Pohjois-Norjasta Pohjois-Suomeen.

"Ruotsin apu Suomelle" oli Ruotsin apu Natseille Suomessa.

JATKOSOTA SUOMESSA 25 Kesäkuuta 1941 – 19 Syyskuuta 1944 oli osa Natsien Barba-rossa -operaatiota. Sota ei ollut Suomen ja Neuvostoliiton välinen sota, vaan Suomessa olevien Natsien ja Neuvostoliiton välinen sota. Suomalaiset olivat siinäkin sodassa vain tykiruokaa ja sen uhan alaisena että kaikki Suomalaiset tapettaisiin. Se ei vähennä Suomalaisten sanka-ruutta, vaan moninkertaistaa sen.

KAIKENKAIKKIAAN NOIN 500 MILJOONAA IHMISTÄ MENEHTYI suoraan tai epäsuoraan toisessa maailmansodassa. Suomalaiset eivät sotaan pakotettuna puolustaneet pelkästään Suomea ja Suomalaisia, vaan Pariisin rauhanopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa olemas-saoloa, sekä Suomen Kansan Perustuslain olemassaoloa.

Carl Gustaf Emil Marhein oli Ruot-salainen aatelinen.
20.11.2019
Kuva: Carl Gustaf Emil Marhein, aatelisnimeltään Mannerheim, Wikipedia

Marhein -suku on luultavasti lähtöisin Sveististä tai Saksasta, josta suvun kantaisä siirtyi 1640-luvulla Ruotsiin. Ruotsin kuningas Kaarle XI aateloi Augustin Marheinin vuonna 1693 ja Marhein -sukunimi muutettiin Mannerheimiksi. Carl Erik Mannerheim oli ensimmäinen Suomeen muutta-nut Mannerheim. Hän oli Gustaf Mannerheimin isoisän isä. Carl Gustaf Emil Mannerheim syntyi 4. kesäkuuta 1867 Askaisilla. Mannerheim oli Ruotsin Kirkon ja Kuninkaan vallan alta vapautu-vassa, itsenäistyvässä Suomessa syntynyt Ruotsalainen aatelinen.

Suuri osa korkeimmista "valkoisista" uppseereista Suomessa oli Ruotsalaisia jotka eivät osanneet Suomen kieltä.

Suomen Hallitusmuoto 1919: "15 § Älköön tasavallassa annettako aatelisarvoja älköönkä muita perinnöllisiä arvoja." oli Ruotsin Kuninkaalle karvas pala niellä ja se johti "sisällissotaan" Suo-messa. "Sisällissota" lainausmerkeissä syystä että kyseessä ei ollut sisällissota sanan siinä merkityksessä, vaan kyseessä oli vallankaappausyritys itsenäistyvässä Suomessa. Sodan osapuolet olivat Venäjä, Suomi, Ruotsi ja Saksa. Ruotsalaisilla - "valkoisilla" - ei joukot riittäneet joten niitä hankittiin Saksasta.

Aateliset pitivät Mannerheimiä isänmaan sankarina niin kuin muitakin Suomalaisia tappaneita terroristeja, mutta Suomalaiset verisenä lahtarina. Vapaamieliset porvarit suhtautuivat Manner-heimiin epäilevästi. Voi olla että Carl Gustaf Emil Marhein aatelisnimeltään Mannerheim karko-tettiin Suomesta toisen maailmansodan sodan päätyttyä. Toinen syy voi olla että hän pelkäsi Suomalaisten kostoa ja pakeni ulkomaille. Hän kuoli 83 -vuotiaana Lausannessa, Sveitsissä 27 Tammikuuta 1951.

Pehr Evind Svinhufvud af Qvalstad ei ollut Suomalaisten Presidentti.
Kuva: Pehr Evind Svinhufvud af Qvalstad Wikipedia

Vuonna 1574 Wasa -sukuun kuuluva Ruotsin kuningas Juhana III aateloi Svinhufvud -suvun. Suvun nimi tuli olemaan Svinhufvud af Qvalstad. Joskus 1700 -luvun puolessa välissä Pehr Svinhufvud af Qvalstad muutti Suomeen Sääksmäelle. Pehr Evind Svinhufvud af Qvalstad syntyi Sääksmäen Rapolassa joulukuussa 1861. Pehr Evind Svinhufvud af Qvalstad oli Ruotsin Kirkon ja Kuninkaan vallan alta vapautuvassa, isenäistyvässä Suomessa syntynyt Ruotsalainen aatelinen. Hän toimi "Suomen Presidenttinä" 1931 - 1937.

Erittäin yksinkertaista: Tarkastaa onko Suomessa ollut historiallinen henkilö aatelinen tai ei, koska aatelisarvot ja muut perinölliset arvot olivat ja ovat kiellettyjä Suomessa.

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
140 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 19.07.2024.