MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Ilmastonmuutokset pienessä ja suuressa aika- ja mittakaavassa.
02.09.2019.

Jos et pysty selittämään sitä yksinkertaisesti, et ymmärrä sitä riittävän hyvin.

Albert Einstein

NÄIDEN SIVUJEN TARKOITUS ei ole pelotella lukijoita näennäistieteellisillä epätiedoilla luoden siten perustan epätoivolle, ahdistukselle, vastakkainasetteluille, vihalle ja niin edelleen, vaan päinvastoin rauhoittaa lukijoita reaali- ja käsitteellistieteellisillä tiedoilla.

SIVUILLA ESITETYT ASIAT ovat asiakokonaisuudesta otettuja tarkoittaen sitä, että huomat-tavasti enemmän reaali- ja käsitteellstieteellisiä näkökulmia ja näkökantoja on olemassa kaikilta eri tieteen aloilta. Energiaan ja sen Lakeihin perustuvia ilmastonmuutoksia on esiintynyt ja tulee esiintymään miljoonia kertoja Maailman historiassa. Niiden aiheuttaja ei ole ollut saasteet.

JOTTA KYKENISIMME ottamaan vastaan tämän kauden huipentuman oikealla tavalla, maltilli-sesti ja järkevästi, vaatii perustavanlaatuisen johdonmukaisen ymmärryksen siitä että Ener-giaan ja sen Lakeihin perustuvia ilmastonmuutoksia on tullut ja tulee olemaan riippumatta siitä onko saasteita tai ei. Ilmastonmuutosta vastaan taiseteleminen on ajan, energian ja varojen tuhlaa-mista. Sen sijaan on varauduttava ja sopeuduttava uuteen ilmastoon.

Matti E Simonaho, 29.6.1 (NSC, ETS, STS)

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
153 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 17.6.2024.