MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Pitääkö olla peloissaan ilmaston-muutoksista?
02.09.2019.
Ilmastonmuutokset ovat tasaisin väliajoin toistuvia alkuenergiaan ja sen lakeihin perustuvia ilmentymiä. Kuva: Gabriel Matula, Unsplash.

DINOSAURUKSET olivat suuria ja mahtavia ja hallitsivat maailmaa -kerrotaan, mutta kovin jär- keviä ne eivät olleet ja siksi niitä ei enää ole. Riippumatta siitä mitkä ovat syyt Dinosaurusten tuhoon, kun tarkasti mietit asiaa, niin reaali- ja käsitteellistieteellisesti, todistettavasti Esivan- hempasi selviytyivät niistä, koska Sinä olet tänään olemassa.

"ILMASTONMUUTOS TUO VAIKEUKSIA" on totta, mutta asiakokonaisuudessa täytyy huomi- oida että ilmastonmuutoksia on esiintynyt Maailman historiassa ennenkin ja ilmastonmuutoksien tuomat vaikeudet Esivanhempsi ovat voittannet ennenkin - esimerkiksi huomattavasti vähemmil- lä teknisillä avuilla kuin tänään.

ILMASTONMUUTOKSET ovat säännöllisin väliajoin toistuvia Energian ja sen Lakien ilmenty- miä, joita on esiintynyt ja tulee esiintymään pienessä ja suuressa aika- ja mittakaavassa miljoo- nia kertoja Maailman historiassa. Reaali- ja käsitteellistieteellisesti, todistettavasti Esivanhem- pasi selvisivät niistä kaikista, koska Sinä olet tänään olemassa.

KAI YLLÄ OLEVAT TIEDOT jossain määrin lievittää näennäistieteellisiin luuloihin perustuvia pelkoja ja ahdistusta, sillä jos "kivikauden tasolla" elävät ihmiset selvisivät meteoriitin iskusta joka tuhosi kaikki dinosaurukset sekä kaikista miljoonista ilmastonmuutoksista meteoriitin iskun jälkeen, niin merkillistä on jos nykyajan ihmiset tietotaitoineen eivät selvitytisi yhdestä ainoasta ilmastonmuutoksesta.

Matti E Simonaho, 1.5.1 (NSC, ETS, STS)

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
1856 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 20.4.2024.