MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Jääkaudesta Vesikauteen ajoitus.
04.09.2019.
Kuva 1: Jääkaudesta vesikauteen.

ON ERITTÄIN VAIKEAA ARVIOIDA tarkalleen mikä vuosiluku nyt on Jääkauden jälkeen. Meillä on kuitenkin jonkinlaista aikahaarukka useista eri tieteellisistä lähteistä. Esitettyjä vuosilukuja kun tarkastelle on aina huomioitava että vuodet ovat nykyisen Gregorialaisen ajanlaskujärjes-telmän mukaisia, joka on virheellinen.

YLLÄOLEVASSA KUVASSA Jääkauden huipentuma on kohdassa 00000. Me tiedämme että elämme juuri nyt aikakautta jolloin jäät Arktisella ja Anti-Arktisella alueella sulavat: Vesikautta. Kun tarkastelemme eri tieteen aloilta esitettyjä vuosilukuja, päädymme oheisessa kuvassa esitettyihin 9720, 10800 ja 11880 -vuosilukuihin, joista vuosi 11880 on keskimääräisesti lähin.

VIRHEMARGINAALI on valtava: +-540 vuotta - joka on liian suuri. Olemassa olevat kaikki tiedot nykyajasta viittaavat vahvasti siihen suuntaan, että tämän Vesikauden lämpimintä aikaa 12960™v180°™v12:00:00 ei ole vielä saavutettu.

ESIMERKKINÄ miten tietoja voidaan käyttää hyväksi ajoituksessa mainittakoon että ensimmäi-set Esivanhempiemme asutukset Suomessa tunnetusti ovat noin 10800 vuotta vanhoja. Tunne-tun Antreasta löydetyn verkon arvellaan olevan noin 10560 vuotta vanha. Ottaen huomioon nykyisen ajanlaskun virheellisyyden, päädymme ajassa kuvan 2160 - 3240 välimaastoon jolloin elettiin Jääkauden loppuvaihetta.

JÄÄKAUDEN JÄLKEEN 3240 alkoi "Kevätkausi" joka oli ilmastonmuutos lämpimämpää ilmas-toa kohden. Vuonna 9270 alkoi Vesikausi, joka on myös ilmastonmuutos lämpimämpää ilmastoa kohden ja jonka huipentumaa juuri nyt odotamme.

SAMALLA PERIATTEELLA niin kuin jokavuotiset Talvi, Kevät, Kesä ja Syksy on myös Jääkausi (Talvi), Kevätkausi, Vesikausi (Kesä) ja Syyskausi mutta huomattavasti suuremmassa aika- ja mittakaavassa. Voimme todeta että tässä aikakaudessa jossa olemme, ei niinkään vuosilukujen tarkkuus ole tärkeä, vaan Vuodenajat pienessä ja suuressa aika- ja mittakaavassa ovat tärkeät.

Kuva 2: Jääkaudesta vesikauteen.

Pienessä aika- ja mittakaavassa päädymme seuraaviin lukuihin jossa lihavoitu on kauden huipentuma.

  • TALVIKAUSI: Ilmastonmuutos 315 - Huipentuma Tammi 000 - Ilmastonmuutos 045
  • KEVÄTKAUSI: Ilmastonmuutos 45 - Huipentuma Huhti 090 - Ilmastonmuutos 135
  • KESÄKAUSI: Ilmastonmuutos 135 - Huipentuma Heinä 180 - Ilmastonmuutos 225
  • SYYSKAUSI: Ilmastonmuutos 225 - Huipentuma Loka 270 - Ilmastonmuutos 315

Kuva 3: Jääkaudesta vesikauteen.

Suuressa aika- ja mittakaavassa päädymme seuraaviin lukuihin jossa lihavoitu on kauden huipentuma.

  • JÄÄKAUSI: Ilmastonmuutos 22680 - Huipentuma Jää 00000 - Ilmastonmuutos 03240
  • KEVÄTKAUSI: Ilmastonmuutos 3240 - Huipentuma Kevät 06480 - Ilmastonmuutos 09720
  • VESIKAUSI: Ilmastonmuutos 9720 - Huipentuma Vesi 12960 - Ilmastonmuutos 16200
  • SYYSKAUSI: Ilmastonmuutos 16200- Huipentuma Syys 19440 - Ilmastonmuutos 22680
Ilmastonmuutos tapahtui 9720 (NSC) - noin 2000 (+-540) vuotta sitten. Tämän Vesikauden huipentuma on 12960 (NSC). "Ilmastonmuutos tulee" pitää olla "Tämän kauden huipentuma tulee".

Kuva 4: Maailman tämänhetkinen arvioitu sijainti Ilmastonmuutoskalenterissa: Lähellä vuotta 12960 Jääkauden huipentumasta laskettuna.

Matti E Simonaho, 1.5.1 (NSC, ETS, STS)

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
1895 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 20.4.2024.