MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Johtopäätöksiä ilmastonmuutok-sista tähän saakka.
04.09.2019.
Kuva 1: Kesäkuu 2014, Reto Stöckli, NASA Earth Observatory.

ILMASTONMUUTOKSET ovat säännöllisin väliajoin esiintyviä Energian ja sen Lakeihin perus-tuvia ilmentymiä. Ilmastonmuutoksia on esiintynyt ja esiintyy niin suuressa kuin pienessäkin aika- ja mittakaavassa. Esivanhempamme ovat selviytyneet kaikista ilmastonmuutoksista historiassa, josta todisteena olet Sinä joka tätä luet.

PIENESSÄ AIKA- JA MITTAKAAVASSA tapahtuvat jokavuotiset 3 kuukautta kestävät ilmas-tonmuutokset muistamme koska ne tapahtuvat säännöllisin väliajoin vuosittain elämämme aikana. Vaikeampaa on muistaa suuressa aika- ja mittakaavassa tapahtuvat ilmastonmuu-tokset, koska yksi kausi kestää 3000 vuotta.

Kuva 2: Joulukuu 2014, Reto Stöckli, NASA Earth Observatory, modified by Matti E Simonaho.

SUURIN OSA Energian ja sen Lakien mukaisista osittain tai kokonaan ilmastonmuutoksiin yhdistettävistä olevista ilmentymistä tapahtuu Päiväntasaajan alueella; Maanjäristykset, tuli-vuorten purkaukset, hyökyaallot ja myrskyt. Että magmatankit täyttyvät merkitsee sitä että paine Maailman sisällä kasvaa ja että lämpötila Maailman sisällä nousee.

Arktisen ja Anti-Arktisen alueiden jäät sulavat syystä että Maailma lämpenee sisältä päin ja että elämme aikakautta jolloin Maailma radallaan Auringon ympäri on lähimillään Aurinkoa Talvikau-den kuukausien aikana. Edelliseen vaikuttaa tietenkin Maailman Kaltevuus Aurinkoa kohden ja kumpi osa Maailmaa on kallistunut Aurinkoa kohden Talvikauden kuukausien aikana.

Kuva 3: Arktisen ja Anti-Arktisen alueen jäät sulavat.

ARKTISEN JA ANTI-ARKTISEN jäiden sulaminen ei merkitse pelkästään sitä että veden määrä lisääntyy Maailmassa. Osa jäästä haihtuu ilmaan jolloin ilmankosteus lisääntyy ja rankkasateet sekä niin yhdistetyt kaikki ilmentymät lisääntyvät. Jään sulaminen merkitsee myös sitä, että jäästä vapautuu kaikenlaisia pieneliöitä, siemeniä ja yleensä kaikkea mitä tuulet ovat sinne vuosituhansien aikana kuljettaneet. Veden ja tuulten mukana ne leviävät takaisin Maailmalle.

Kuva 4: Supermyrskyt lämmittävät myös Arktista ja Anti-Arktista aluetta.

ARKTISEN JA ANTI-ARKTISEN alueiden jään sulamiseen vaikuttavat myös kaikki supermyrskyt Päiväntasaajan alueella. Samalla tavalla niin kuin Sandy -myrsky 2012, supermyrskyt imevät kylmää ilmaa pohjoisesta ja lämmintä ilmaa Päiväntasaajalta. Supermyskyn halkaisija voi olla 1000 Kilometriä, mutta sen vaikutusalueen halkaisija on tuhansia kilometrejä.

KUTEN OLET VARMASTI HAVAINNUT, Energiaan ja sen Lakeihin perustuvia ilmastonmuutok-seen vaikuttavia asioita on paljon - riippumatta siitä puhummeko ilmastonmuutoksesta lämpi-mämpään suuntaan tai ilmastonmuutoksesta kylmempään suuntaan. Yksittäin ne eivät paljoa vaikuta Maailman ilmastoon, mutta kun kaikki vaikuttavat yhtäaikaa, vaikuts ilmastoon ja/tai sääolosuhteisiin on maksimaalinen. Yksi ilmentymä vaikuttaa toisen ilmentymän syntyyn tai olemassa olevan ilmentymän tai ilmentymien voimistumiseen.

Jokaisen kaudesta toiseen tapahtuvan ilmastonmuutoksen jälkeen on kunkin kauden huipen-tuma. Olemassa olevat kaikki tiedot nykyajasta viittaavat vahvasti siihen että tämän kauden huipentumaa, lämpimintä aikaa ei ole vielä saavutettu.

Matti E Simonaho, 1.5.1 (NSC, ETS, STS)

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
1833 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 20.4.2024.