MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
"Mistä tuuli syntyy?"
05.03.2020.
Kuva 1: Maailmankartta, Kesäkuu 2004, NASA.

MAAILMAN MUOTO on pallomainen. Se on melkein pyöreä. Kun pörivää Maailmaa tarkastelee Pohjoisesta päin, tekee havainnon että Maailma pyörii "vastapäivään". Kun "vastapäivään" pyö-rivää Maailmaa tarkastelee Etelästä päin, tekee havainnon että Maailma pyörii "myötäpäivään". Voit laittaa jalkapallon pyörimään "vastapäivään" lasialustalle ja tarkastella sitä ylhäältä ja alhaalta.

Kuva 1: Pohjoisessa on erittäin kylmää, Päiväntasaajaa kohden lämpenevä Arktinen pyörimissuunta (A - >). Etelässä on erittäin kylmää, Päiväntasaajaa kohden lämpenevä Anti-Arktinen pyörimissuunta (< - C).

Edellisten välissä on lämmin ja erittäin kuuma Päiväntasaaja (- B -) jossa erisuuntaiset pyörimissuunnat kohtaavat ja josta monen muun asian ohella tuuli ja pyörremyrskyt Päiväntasaajan alueella syntyvät. B:n kohdalla on myös Auringon polttopiste.

Kuva 2: Sandy -myrsky 2012. NASA (2004).
Kuva 3: Maailma, NASA.

AURINGON POLTTOPISTE on keskellä Maailmaa kohdassa joka on lähimpänä Aurinkoa. Kello 12:00:00 päivä jakautuu aamupäivään ja iltapäivään - josta PäivänTasaaja -nimi on peräisin. Kello 12:00:00 kun Aurinko on korkeimmillaan taivaalla, Aurinko näyttää Etelän suunnan sekä kyseessä olevan polttopisteen suunnan.

Maailman pyöriessä, alunperin Päiväntasaajan kohdalla lämmennyt ilma viilenee sen saavut-taessa Maailman varjoisan puolen. Kuvassa Pohjoinen kaltevuus minimissään ja eteläinen kaltevuus maksimissaan. Huomioi asiakokonaisuudessa aikaisemmin mainutut Arktinen ja Anti-Arktinen pyörimissuunta.

MAAILMAN KALTEVUUDEN MUUTTUMINEN 000.000° - 023.500° ja 023.500° - 000.000° välillä vaikuttaa omalta osittain siihen että tuulta esiintyy eri muodoissa kaikkialla Maailmassa. Tuuli ja siihen yhdistetyt kaikki sääilmiöt yksityiskohtineen - kuten esimerkiksi ilmanvirtaukset, korkea- tai matala ilmanpaine, ilmankosteus, tuulen voimakkuus - viilentävät Maailman ilmastoa joka perusolemukseltaan on kuuma. Maailman kuumin paikka on Death Valley Yhdysvalloissa jossa sääolosuhteiden niin salliessa, lämpö voi kohota +56,70 celsiusasteeseen. Maailman kylmin paikka on Anti-Arktinen jossa on mitattu -93,2 celsiusastetta.

Matti E Simonaho, 1.5.1 (NSC, ETS, STS)

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
1859 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 20.4.2024.