MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Alku-Energia ja sen Lait.
Päivitetty 18.07.2019.
Kuvassa Linnunradan keskus Maailmasta katsottuna.

A. Alku-Energia ja sen lait vaikuttaa kaikkialla Avaruudessa.

B. Alku-Energia ja sen lait suojelevat elämää sen omien lakiensa mukaisesti. Esimerkisi Maailma jossa elämme, Alku-Energian lait suojelevat Maailmaa Avaruudesta tulevalta säteilyltä.

C. Alku-Energia on lakeineen läsnä myös Maailmassa. Se hallitsee lakeineen vettä, ilmaa ja maata. Sen lakeihin perustuvia ilmentymiä me voimme aistia ja havaita jokainen päivä.

D. Että tuntee ja reagoi johonkin merkitsee m m sitä, että on elävä ja että on lakiin perustuva moraali ja ajatus.

E. Alku-Energialla on sen omiin lakeihin perustuvat tunteet: Se reagoi Maailmassa esimerkiksi maan, ilman ja veden saastuttamiseen.

F. Kun puhumme ilmaston muutoksista, ilmasto muuttuu tasaisin väliajoin suuressa ja pienessä aika- ja mittakaavassa Alku-Energian lakien mukaisesti.

G. Mitä ja miten olemme rakentaneet Maailmaan kaikkine saasteineen, ei ole syy normaaleille ilmaston muutoksille, vaan saastuttamisen seuraamus on, että ne lisäävät vedessä, maassa ja/tai ilmassa esiintyvien myrskyjen tuhovoimaa.

H. Alku-Energia lakeineen, on määriteltävissä elämän muodoksi jolla
a) ei ole fyysistä olemusta,
b) jonka läsnäolon näemme, kuulemme ja/tai tunnemme - aistimme - eri ilmentymien kautta,
c) joka suojelee elämää, joka se on ja jossa se on.

Olemattomuuden Aika, Alkeishiuk-
kaset ja Alku-Energia.
Alussa Alku-Energian vaikutus johti neutraalien alkeishiukkasten liikkeeseen ja toisiinsa törmäämiseen. Törmäykset johtivat atomien, molekyylien, kaasujen, aineiden, räjähdysten, materian, äänen, valon, j n e olemassaoloon.

Kun johdonmukaisessa, ajallisesti oikeassa järjestyksessä puramme kaiken mitä tänä päivänä on olemassa Avaruudessa, kaikki mitä Avaruudessa on katoaa yksi kerrallaan kunnnes yhtään mitään ei ole jäljellä. Ei ole "luonnon" lakeja, ei ole liikettä, ei ole valoa, ei ole ääntä, ja niin edelleen.

Avaruus syntyi siten, että kaikki mitä tuntemassamme Avaruudessa tänään on, oli alunperin neutraaleja alkeishiukkasia = "Alussa ei ollut mitään". Kutsun kyseessä olevaa Avaruuden tilaa Olemattomuuden Ajaksi, Englanniksi Time Of Nothing.

Alussa Alku-Energia Lakeineen joka sai neutraalit alkeishiukkaset liikkumaan ja törmäämään toisiinsa, tuli tuntemamme Avaruuden ulkopuolelta. Neutraalien alkeishiukkasten liike ja törmäykset johtivat Alku-Energian Lakien mukaan atomien, molekyylien, kaasujen, aineiden, räjähdysten, materian, äänen, valon, j n e olemassaoloon. Samaa tapahtuu tänäänkin Avaruudessa.

Ihmisessä olevaa Alku-Energiaa ja sen Lakeja kutsutaan Sieluksi.

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
143 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 17.06.2024.