MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Mielipiteemme.fi
Päivitetty 20.02.2020.
Eduskuntatalon istuntosali peruskorjauksen jälkeisessä asussaan vuonna 2017. Kuva: Tiina Tuukkanen - Tekijän arkisto, Wikipedia

Riippuen siitä mitä arvioimme, arvion perustana on Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa Osa II, Luku II, 6, 7, 8 ja 9 artikla ja/tai sitä tukeva Suomen Kansan Perustus-
laki §1 - §10 - §11 - §12. Molempia käytämme sanantarkasti tai sovellettuna - tietenkin johdonmukaisessa järjestyksessä.

Pidämme itsestäänselvänä että Suomen Kansan Perustuslaki on Suomen Kansan julkinen mielipide siitä miten Suomessa kuuluu olla ja elää ihmisiksi. Pariisin rauhansopimusta, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 ja 9, pidämme takuuna Suomen Kansan Perustuslain säilyvyydestä sekä sivistyneen elinympäristön ja yhteiskunnan kehittymisestä positiiviseen suuntaan.

Kenenkään ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, itsetuntoa, fyysistä ja/tai psyykkistä vakautta (terveyttä/vakaumusta), ihmisoikeuksia eikä oikeusia yleensä ei ole saanut eikä saa loukata.

Koskien uskontoa, noudatamme vain ja ainoastaan Jeesuksen Kristuksen oppeja ja lakeja sanantarkasti ja johdonmukaisessa järjestyksessä niistä poikkeamatta, jotka tukevat edellä mainittua Rauhansopimusta ja Perustuslakia.

Edellä mainittua Rauhansopimusta ja sitä tukevaa Perustuslakia pidämme itsestäänselvänä käyttö- ja käyttäytymisehtona.

Pohjantähden Kalenterin Julkaisu- ja Omistusoikeudet: © Copyright Matti E Simonaho. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisu- ja Omistusoikeudet eivät koske Teoksen tietosisältöä, vaan ne koskevat vain ja ainoastaan henkilökohtaista ilmaisumuotoa joka syntyy Pohjantähden Kalenteriin yhdistetystä matematiikasta.

Tunnettu reaali- ja käsitteellistieteellinen Historia, on valtava tietokanta josta löytyy samanlaisia tai samankaltaisia ilmentymiä kuin nykyajassa. Mitä Historiassa päätettiin ja tehtiin ja mihin päätökset ja teot johtivat, antaa osviittaa siihen mitä päättää ja tehdä nykyajassa että emme tee samoja virheitä uudelleen. Historiallisia tietoja me emme käytä kenenkään nykyään elävän ihmisen, Kansan osan tai Kansan syyllistämiseen, ellei yhteyksiä Historiaan ja Historiassa tehtyihin rikoksiin reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein ole olemassa.

Aikaa ja ympäristössä esiintyviä eri ilmiöitä me tutkimme, arvioimme ja selvitämme ensisijaisesti Alku-Energian lakeja seuraten ja noudattaen. Mitään sellaista ei ole olemassa, jota reaali- ja käsitteellistieteellisesti ei voida selvittää. Mitään sellaista ei ole olemassa kuin "yliluonnollinen", vaan on ihmisiä joilla ei ole vaadittua koulutusta jonkin luonnollisen ilmiön ymmärtämiselle ja he kuvailevat ilmiön "yliluonnollisena".

Kaikissa arvioissa pyrimme kokonaisvaltaiseen asian selvittämiseen reaali- ja käsitteellistie-
teellisesti siten että syy tai alkuperä sekä siitä johtuvat kaikki seuraamukset ovat selvitetty "sanat ja näyttö siitä että mitä sanoin on esitetty on totta" -periaatteella.

Me emme rekisteröi käyttäjiä emmekä me seuraa kenenkään menemisiä emmekä tulemisia. Koskien evästeiden käyttöä, me käytämme evästeitä vain sivustolla navigointiin. Palvelin rekisteröi jokaisen sivun avauksen, joita nyt on avattu, luettu ja toivottavasti ymmärretty kaikenkaikkiaan noin 155 kertaa.

Sivuston tietoja saa jakaa edellyttäen että lähde mainitaan: http://www.mielipiteemme.fi

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
155 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 17.6.2024.