MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Mielipiteemme.fi Mediasta
Päivitetty 07.07.2019.
Kommentoimme uutisia Suomesta ja Ulkomailta. Suomen Kansan Perustuslain edelyttämällä tavalla esitämme kritiikkiä muunmuassa näennäistieteellisestä uutisoinnista historissa ja tänään.

Pariisin Rauhansopimuksesta 1947, Rauha Suomen kanssa sekä Suomen Kansan Perustus-
laista kumpuava yhteinen julkinen Kansallinen mielipiteemme takaa oikeudenmukaisuuden. Reaali- ja käsitteellistieteellinen tutkimustyö takaa täydellisyyden sekä jokaisen neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Suomessa tai ulkomailla näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuuden.

2 § Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Mielipiteemme on, että tieto jonka perustana on Suomen Kansan Perustuslaki §1 - §10 - §11 - §12 sekä Pariisin Rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 artikla ehdottomasti johdonmukaisessa järjestyksessä ja niiden sanantarkka noudattaminen, on Suomen maata ja Suomen Kansaa - ja muitakin Kansoja Maailmassa - kunnioittava sekä Kansain välisisiä yhteyksiä vahvistava.

Suomen Kansan Perustuslaki
Rikoslaki, 1 § (24.7.1998/563), Julkinen kehottaminen rikokseen

"Joka joukkotiedotusvälinettä käyttäen tai julkisesti väkijoukossa taikka yleisesti tietoon saatetussa kirjoituksessa tai muussa esityksessä kehottaa tai houkuttelee rikoksen tekemiseen siten, että kehotus tai houkuttelu 1) aiheuttaa vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, tai 2) muuten selvästi vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta, on tuomittava julkisesta kehottamisesta rikokseen sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Jos kehottaminen tai houkutteleminen aiheuttaa sen, että rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, sovelletaan mitä 5 luvussa säädetään osallisuudesta rikokseen."

Mediaa joka julkisessa toiminnassaan käyttää joukkotiedoitusvälinettä, kehoitetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja koskien siitä miten Median kuuluu olla ja käyttäytyä Suomessa, ettei edellä mainitun Rauhansopimuksen 9 artiklaa tarvitse käyttää; Suomalaisten oikeudet ovat taattu Suomen Kansan Perustuslaissa ja varmistettu maailmanlaajuisesti Pariisin Rauhansopimuksessa 1947, Rauha Suomen kanssa.

Median on noudatettava Suomen Kansan Perustuslakia (lähinnä §1 - §12) johdonmukaisessa järjestyksessä, sanantarkasti tai sovellettuna asiaan mistä on kyse siinä missä kaikki muutkin - itsestäänselvä asia. Minkäänlaisia erityisvapauksia medialle ei ole annettu loukata kenekään ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, itsetuntoa, fyysistä ja/tai psyykkistä vakautta (vakaumusta), ihmisoikeuksia tai oikeuksia yleensä.

Median ei ole saanut eikä saa levittää kokonaan tai osittain valheellista näennäistietoa herättäen sellaisella kiihkoa (kohua), aiheuttaen valeuutisoinnillaan välittömästi tai välillisesti psyykkistä ja/tai fyysistä vahinkoa Suomen Kansalle tai Kansain välisesti.

Suomalaiset sekä kaikki edellä mainitun Rauhansopimuksen osapuolet nykyisiä nimiä käyttäen - Yhdistyneet Kansakunnat kokonaisuudessaan - vastaavat jos edellä mainittua Rauhansopi-
musta ja/tai Suomen Kansan Perustuslakia rikotaan valeuutisoinnilla, aiheuttaen kohulla (kiihottamisella) psyykkistä ja/tai fyysistä epävakautta sisäisesti Suomessa ja/tai aiheuttaen psyykkistä ja/tai fyysistä epävakautta Kansain välisesti.

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
148 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 17.6.2024.