MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Mielipiteemme.fi Palvelut
Päivitetty 07.07.2019.
Täällä jossain asuu "Maailman parhaimman koulutuksen omaava kansa."

Mielipiteemme.fi tarjoaa reaali- ja käsitteellistieteellistä tietoa yksityisille, yrityksille, eri tieteen aloille, koulu- ja koulutustoiminnalle, puolueille, kansanedustajille, ministeriöille, hallitukselle - Suomen Kansalle kokonaisuudessaan, tarkoituksenaan ja päämääränään Suomalaisen yhteiskunnan ja elinympäristön kehittäminen.

Mielipiteemme.fi tutkii ja arvioi eri ilmiöitä ja ilmentymiä nykymaailmassa, etsien samanlaisia tai samankaltaisia ilmiöitä tai ilmentymiä tunnetusta historiasta. Historiassa tehtyjen päätösten ja seuraamusten perusteella, me temme reaali- ja käsitteellistieteelliseen näyttöön perustuvia suosituksia koskien m m yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämistä.

Me emme pelkästään tutki ja arvioi eri ilmiöitä tai ilmentymiä historiassa, yhteiskunnassa ja elinympäristössä, vaan me tarjoamme lukijoillemme arviointiesimerkkejä, joiden avulla lukijat voivat vapaasti arvioida esimerkiksi mielipiteemme.fi -sivustolla esitettyjä asioita - suositellaan.

Tekemämme perustavanlaatuinen asian selvitys reaali- ja käsitteellistieteellisine näkökulmineen ja näkökantoineen, toimii Teoksena asiasta kiinnostuneille yksityisille henkilöille, yrittäjille ja eri tieteen aloilla toimiville alan ammattilaisille. Asian hienojakoinen selvitys edellyttää vähintään perustavanlaatuista asiantuntamusta yhdeltä tai kaikilta asiaan yhdistettävissä olevilta tieteen aloilta.

Mielipiteemme.fi -sivustolla voi esiintyä linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoille joiden tarjoamia tietoja, palveluita, tuotteita tai välittämiä sovelluksia ei saa yhdistää mielipiteemme.fi -sivustoon. Jos haluat mainostaa tuotteistasi ja/tai palvelujasi Mielipiteemme.fi -sivustolla, ystävällisesti ota yhteyttä.

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
131 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 19.7.2024.