MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Ympyrän salaisuuksia.
28.01.2020.
Kuva: Ympyrä ja asteikko.

NOLLA -numero ja O -kirjain ovat muodoltaan ympyröitä. Yllä olevassa kuvassa Ympyrän ulkopuolelle on lisätty 0 - 360 asteet.

Kuva: Ympyrä jaettuna pystysuuntaisesti sekä lukusuunta.

YMPYRÄ kun jaetaan pystysuuntaisesti, havaitsemme että vasmmanpuoleinen osa on C -kirjain ja oikenapuoleinen on D -kirjain. Edellisen lisäksi havaitsemme että vasemmalla puolella oleva numero kun lasketaan yhteen oikeanpuoleisen numeron kanssa, vastaus on aina 360. Tämän matemaattisen vakion voi ilmaista kirjaimin C + D = A - mutta mistä A (vastaus) tulee?

KERROTTAKOON että 180 kertaa 360 on 64800.

Kuva: A -kirjain perustuu kolmion muotoon. Ympyrässä A -kirjain on pieni N -kirjain.

KUN TARKASTELEMME A -KIRJAINTA havaitsemme että se perustuu kolmion muotoon. A -kolmion vakioarvot asteikossa ovat 360, 90 ja 270. Asteikossa vastaus (A) ei saa ylittää lukua 360. Johdonmukaisesti 360:sta vähennetään 90 ja vastaus on 270. Kirjaimin ilmaistuna A - C = D. Edellisen jälkeen 90 ja 270 lasketaan yhteen jolloin vastaus (A) on 360. Muoto on kolmio. Tämän matemaattisen vakion voi ilmaista kirjaimin A - C = D ja D + C = A - joista jälkimmäinen osoittaa että ympyrän yläosa on "plus".

Kuva: A -kirjaimen (360) vastakohta on V (180). Ympyrässä V -kirjain on U -kirjain.

KUN TARKASTELEMME V -KIRJAINTA havaitsemme että myös se perustuu kolmion muotoon joka on A:n vastakohta. V -kolmion vakioarvot asteikossa ovat 180, 90 ja 270. 180 + 90 = 270. Kirjaimin ilmaistuna V + C = D. Edellisen jälkeen 270:stä vähennetään 90 jolloin vastaus (V) on 180. Muoto on V -kolmio. Tämän matemaattisen vakion voi ilmaista kirjaimin V + C = D ja D - C = V - joista jälkimmäinen osoittaa että ympyrän alaosa on "miinus".

Kuva: "Pienempi kuin" ja "Suurempi kuin.

KUN TARKASTELEMME SALMIAKKI MUOTOA havaitsemme että se on neliö käännettynä 45 astetta. Havaitsemme myös että ympyrän muotoon perustuva C on "pienempi kuin" merkki. Vastaavasti ympyrän muotoon perustuva D on "suurempi kuin" merkki. Logiikka piilee siinä että jokainen vasemmalla puolella oleva numero (0 - 180) "on pienempi kuin" oikealla puolella oleva numero. Jokainen oikealla puolella oleva numero (181 - 360) "on suurempi kuin" vasemmalla puolella oleva numero.

VOIMME TODETA että kaikki kirjaimet, numerot ja merkit perustuvat joko ympyrään, kolmioon tai neliöön sekä niiden pystysuuntaiseen, vaakasuuntaiseen tai diagonaaliseen jakoon.

Jatkuu ... .. .

Matti E Simonaho

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
136 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 19.07.2024.