MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Tuntemamme Avaruuden synty.
14.07.2019.
Kuva: Luca Baggio, Unsplash. Mitään sellaista ei ole olemassa jota reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein ei voi selvittää.

Tiede -lehden mukaan 16.05.2018; "Jos käsityksemme universumin synnystä on oikea, ei meitä eikä mitään muutakaan pitäisi olla olemassa. Jokin ei täsmää, mutta mikä. Siihen haetaan vastausta aineen peilikuvasta."

Tapahtuma, syntymä, olemassaolo.

A. Reaali ja käsitteellistieteellinen Tieto - Totuus - rakentuu sanoista ja näytöstä siitä että mitä sanoin on esitetty on totta.

B. Että jotain yleensä voi tapahtua, syntyä tai olla olemassa, reaali- ja käsitteellistieteelliset edellytykset on oltava olemassa, ennen kuin mitään voi tapahtua, syntyä tai olla olemassa.

C. Kaikille edellytyksille on omat edellytyksensä.

D. B toistuu niin kauan aikaa, että on löydetty absoluuttinen alkuperä tapahtumalle, syntymiselle tai olemassa ololle.

E. Minkä tahansa tapahtuman, syntymisen tai olemassa olemisen kartoittaminen, vaatii vähintään perustavanlaatuiset tiedot kaikilta tieteen aloilta.

F. Mitään sellaista ei ole olemassa, jonka olemassa oloa ei voi reaali- ja käsitteellistieteellisesti selvittää.

G. Mitään sellaista ei ole olemassa kuin "yliluonnollinen". On vain ihmisiä joilla ei ole vaadittua koulutusta jonkin Alku-Energian ja sen Lakien mukaisen ilmiön ymmärtämiselle, joka on syy siihen että he kuvailevat ilmiön "yliluonolliseksi".

Olemattomuuden Aika.
Neutraalien alkeishiukkasten liike ja törmäykset johtivat atomien, molekyylien, kaasujen, aineiden, räjähdysten, materian, äänen, valon, j n e olemassaoloon.

Kun johdonmukaisessa, ajallisesti oikeassa järjestyksessä puramme kaiken mitä tänä päivänä on olemassa Avaruudessa, kaikki mitä Avaruudessa on katoaa yksi kerrallaan kunnnes yhtään mitään ei ole jäljellä. Ei ole "luonnon" lakeja, ei ole liikettä, ei ole valoa, ei ole ääntä, ja niin edelleen.

Avaruus syntyi siten, että kaikki mitä tuntemassamme Avaruudessa tänään on, oli alunperin neutraaleja alkeishiukkasia = "Alussa ei ollut mitään". Kutsun kyseessä olevaa Avaruuden tilaa Olemattomuuden Ajaksi, Englanniksi Time Of Nothing.

Alussa Alku-Energia Lakeineen joka sai neutraalit alkeishiukkaset liikkumaan ja törmäämään toisiinsa, tuli tuntemamme Avaruuden ulkopuolelta. Neutraalien alkeishiukkasten liike ja törmäykset johtivat Alku-Energian Lakien mukaan atomien, molekyylien, kaasujen, aineiden, räjähdysten, materian, äänen, valon, j n e olemassaoloon. Samaa tapahtuu tänäänkin Avaruudessa.

a. Avaruus : Ajattele että sinulla on pallon muotoinen säiliö.

b. Neutraalit alkeishiukkaset : Säiliö on täynnä ruutia.

c. Säiliö ei räjähdä ellei ulkopuolelta tule energiaa joka aiheuttaa ketjureaktion (räjähdyksen).

Tiede -lehti : "Jos käsityksemme universumin synnystä on oikea."

Mielipiteemme : Se ei ole oikea, mutta se voi olla oikea.

WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
139 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 19.07.2024.