MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
SAAB JAS Gripeniä mainostetaan Suomalaisille Hornetin korvaajana.
25.08.2019

"Esittely pitkästä yhteistyöstämme Suomen kanssa ja Gripen-ominaisuuksista HX F / A-18 Hornetin -korvaajana."

MYYNTIVIDEOLLA EI TIETENKÄÄN kaikkia ole kerrottu JAS Gripenin kehitys- eikä myynti-historiasta - kuten esimerkiksi että Ruotsi käytti tilaisuutta hyväkseen Venäjän levottomuuksien aikaan varastaen sotilaallista teknologiaa Venäjältä jonka avulla JAS Gripeniä kehitettiin. Asiasta raportoi Ruotsissa muunmuassa Ruotsalainen Aftonbladet -lehti 22.01.2003 otsikolla "Ruotsalaiset vakoilijat".

Kuva: Kuvakaappaus, Adtonbladet -lehti.

VENÄJÄLTÄ VARASTETTUA sotilaallista tutkalaitteistoa on käytetty JAS Gripenin kehittämi-sessä ja sitä mainostetaan "Sukhoitappajaksi". Esitietojen mukaan jo silloin kun tutkalaitteisto varastettin Venäjältä 1995 -jälkeen, se oli vanhempaa mallia. Kyseessä on Khibiny -järjestelmä jota on kehitetty Venäjällä 1977 -luvulta saakka. Päämääränä oli luoda elektroninen puolustus-järjestelmä kaikille Venäjän asevoimille.

KHIBINY -JÄRJESTELMÄ kehitettiin vihollisen tutkalaitteiston häirintää varten. 1970 -luvulla tutkalaitteisto oli liian suuri hävittäjälentokoneille mutta nykyään Khibiny -järjestelmä on asen-nettuna esimerkiksi Sukhoi SU-34 hävittäjiin. Esitietojen mukaan sillä voi saattaa vanhanaikai-sen sota-aluksen kokonaan tai osittain toimintakyvyttömäksi.

RUOTSIN VARASTAMA versio Khibiny -järjestelmästä oli vain Venäjällä. Sitä ei ole asennettu Venäjän rajojen ulkopuolelle toimitettuun sotilaalliseen kalustoon. Kehitteillä oleva Khibiny -järjestelmä salakuljetettiin alustavasti diplomaattipostilla Ruotsiin, mutta huolestuneiden Ruot-salaisdiplomaattien painostuksesta kuljetukset Ruotsiin järjestettiin siviiliteitse.

Ruotsalainen Expressen -lehti paljasti 25.06.2015 epäillyt lahjukset ja Desmond Tutu vaati JAS -kaupan purkamista.

"Ruotsi tuki meitä vapaustaistelussamme. Kun saavutimme vapauden Ruotsin olisi kuulunut pysyä ystävinämme ja auttaa meitä saavuttamaan elinvoimaisen talouden, sen sijaan että painostaa meitä ostamaan aseita tai lentokoneita joita emme tarvitse", sanoi entinen Arkkipiispa ja Nobelipalkinnon saaja Desmond Tutu (Ruotsin Televisio, Rapport -uutisohjelma).

ETTÄ JAS GRIPENIÄ ON PÄIVITETTY ja päivitetään jatkuvasti, on verrattavissa Windows XP:hen joka tunnetusti päivitettiin pilalle. Teknologia kehittyy ja uutta teknologiaa ei kaikilta osin voi käyttää vanhoissa hävittäjissä. Asiaa ei ole virallisesti vahvistettu - ja tuskin vahvistetaan - mutta Thaimaassa 2017 maahan syöksyneestä JAS Gripenistä on kerrottu että "Jotain vikaa oli sen ohjauslaitteistossa".

SAABIN TARJOUS SUOMELLE on 52 yksipaikkaista Gripen E -konetta ja 12 kaksipaikkaista Gripen F -konetta. Kaupan päällisinä Saab on liittänyt tarjoukseensa myös kaksi Global Eye -tutkakonetta, joiden välittämän informaation Gripen-lentäjät saisivat suoraan koneidensa näytölle. Gripen-hävittäjien loppukokoonpano ja osa koneiden osien tuotantoa tapahtuisi Suomessa. Saab on hankintakilpailun alla perustanut Tampereelle tuotekehitystä tekevän Saab Teknologiakeskuksen, sekä pääkaupunkiseudulle tutkimushankkeen yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Näden lisäksi Saab ehdottaa pelkästään Gripeniin keskittyvän kehityskeskuksen perustamista Suomeen. Desmond Tutun mainitsema painostus ostaa SAABin JAS Gripen on alkanut.

JAS GRIPEN MAINOSTETAAN OLEVAN edullisin kone tarjolla olevista, mutta kun tarkaste-lemme kuluneen 10 vuoden tapahtumia, niin talvella 2015/2016 Ruotsista lähetettiin Suomeen 15000 pakolaista ja "pakolaista" seuraamuksineen ja kustannuksineen Suomelle. Maahan "jonne Venäjä voi hyökätä milloin tahansa". Kustannuksiin kuuluu kaikki rikokset jotka Ruotsista lähetetyt "pakolaiset" ovat Suomessa tehneet ja tulevat tekemään. Ottaen huomioon edellisen, JAS Gripenin hinta on moninkertainen muihin tarjolla oleviin koneisiin verrattuna.

PUOLUSTUKSEEN kuuluu myös sellainen strateeginen osatekijä, että maa on sisäisesti vakaa ilman ulkomaalaisia "harmaita alueita" ja että maa pitää hyvät välit naapuriensa kanssa niin ei tarvitse pelätä sotaa eikä sotia. Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, ja 8 artikla sekä sitä tukevan Suomen Kansan Perustuslain mukaan Suomella ei ole ollut eikä ole mitään pelättävää - kuin tietämättömyys oikeuksistaan ja vastuustaan suojella oikeuksiaan edellä mainitun Sopimuksen ja Lain edellyttämällä tavalla.

15.04.2015 : Presidentti Sauli Niinistö varoitti Suomen ja Venäjän suhteiden tarkoitukselli-sesta heikentämisestä. "Naapuruus on joka sään tosiseikka, josta on huolehdittava niillä tavoin kuin se on mahdollista. Suomen ja Venäjän suhteet erityisesti talouden saralla eivät ole immuuneja laajempien jännitteiden seuraamuksille. Kenenkään etua ei kuitenkaan palvelisi, jos suhteita Venäjään ryhdyttäisiin tarkoituksellisesti rapauttamaan.

Venäjän mukaan Suomen ja Venäjän välit ovat samat kuin ennen Ukrainan kriisiä, mutta Venäjä on uhannut lakkauttaa diplomaattiset yhteydet Ruotsin kanssa ellei väärän tiedon ja sellaisen kautta pelon, kohun/kiihkon nostattaminen lopu;

EXPRESSEN LEHDEN MUKAAN 04.07.2018, "Ruotsin pääministeri osoittaa aina Venäjän pahimmaksi viholliseksi ilman minkäänlaisia todisteita. Nyt olemme väsyneet siihen. Ei ole väliä, oletko pääministeri, paavi tai Jeesus Kristus, perusteettomia syytöksiä ei saa esittää. On ym-märrettävä että perusteettomiin syytöksiin vastataan. Toivottavasti seuraava hallitus muuttaa Venäjän politiikkaansa. Ruotsin ja Venäjän väliset suhteet ovat niin pahat, etteivät ne enää pahemmat voi olla, Venäjän suurlähettiläs Viktor Tatarintsev sanoo.".

MYÖS NORJASSA Ja TANSKASSA OLLAAN HUOLISSAAN ekstremismin kasvusta Ruotsissa; "Ruotsin Hallituksen linjaa on vaikea ymmärtää. Kun Ruotsissa tehdään rajat ylittäväiä rikoksia se on muiden maiden syy, mutta kun Ruotsista käsin tehdään rajat ylittäväiä rikoksia, se ei ole Ruotsin ongelma. Rikollisuudesta ja ääriliikkeistä on tullut sinikeltainen vientituote." - Norjan Pääministeri Erna Solberg, 14.08.2019.

JAS GRIPEN kaikkine hyvine puolineen kai on hyvä kone jollekkin banaanidiktatuurille jossain päin Mailmaa, jonka hallitus ja sotilaallinen johto on lahjottavissa - mutta se ei millään tasolla ole hyvä kone Demokraattiselle Kansantasavallalle kuten esimerkiksi Suomi, joka tarvitsee modernit, vahvat ilmavoimat.

Kuva: Wikipedia

POLIITTISESTI JA SOTILASPOLIITTISESTI JAS Gripeniä voidaan verrata avaamattomaan hapansilakkapurkkiin jota esitellään sellaisenaan kaikenkauniine markkinoitipuheineen, mutta kun sen avaa paljastuu jotain kaikkea muuta kuin kaunista. Sotilaallisen teknologian varasta-misesta Venäjältä, Venäjänvastainen laiton propaganda (kohu/kiihotus kaikkine skenarioineen) Suomessa johon Tasavallan Presidentti puuttui, lahjusskandaalit, Ruotsin sisäinen epävakaus, laittomasti Suomeen toimitetut "pakolaiset" seuraamuksineen ja kustanuksineen Suomelle sekä kaikkien edellisten lisäksi, on erittäin vaarallista hankkia sotilaallista kalustoa naapurimaalta joka tietää kaluston kaikki heikkoudet - joista mitä suuremmalla todennäköisyydellä ollaan tietoisia myös muualla - tekee sisällön sitetämättömäksi.

Uutisia
Ajankohtaista
Sivut
Muistio
WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
132 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 19.7.2024.