MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Kansan pitää ensisijaisesti suojella Eduskuntaa ja Eduskunnan pitää ensisijaisesti suojella Kansaa.
10.09.2019.

ILTASAMOMAT otsikoi; "Poliitikkojen uhkailu lisääntynyt – eduskunta selvitti kansanedustajien kotien ja loma­paikkojen suojaamista".

Kun Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 artiklaa eikä sitä tukevaa Suomen Kansan Perustuslakia ei ole opetettu ja niiden mukaan oltu ja eletty, niin se on turvallisuusriski. Periaatteessa sama kuin että autokoulussa opetettaisiin ajamaan autoa, mutta ei liikennesääntöjä. Se on turvallisuusriski, josta suurin osa kaikista yhteiskunnallisista ongelmista tänä päivänä kumpuaa.

Jos maassa on 1 köyhyysrajalla tai sen alapuo-lella, niin se ei maata kaada, mutta kun maassa on miljoona köyhyysrajalla tai sen alapuolella, niin itsestäänselvää on että sillä on negatiivinen vaikutuksensa kaikkiin yhteiskuntakerroksiin. Jostakin köyhyys johtuu ja mistä se johtuu - se on turvallisuusriski.

Edellisen lisäksi, jos maahan tuodaan lisää köyhiä ulkomailta - pakolaisia ja "pakolaisia" joiden mukana tunnusmerkistönsä mukaan tulee rasismia, fasismia, terroria, terrorismia, ja niihin yhdistettyjä "perinnöllisiä arvoja" - niin tuskin kenenkään turvallisuuden tunne ja turvallisuus siitä paranee; Kotimainen ja vierasmaalainen rasismi, fasismi, terrori, terrorismi ja kaikki niihin yhdistetyt vihapuheet/vihateot lisääntyy.

Jos ikkunat peittää niin ulkona ei tule valoisampaa. Oikeasti.

Perjantaina 06.09.2019 "Oululaisäiti julkaisi Facebookissa kuvankaappauksen, jossa on äidin mukaan hänen tyttärensä ja tämän luokkatoverin välinen viestinvaihto. Tyttö pyytää viestillä, että luokkatoveri ei enää kiusaisi tai hakkaisi häntä; "Vittu katotaan heti ku tuut kouluun", kuului kiusaajan vastaus." (Iltasanomat)

Yksi seuraamus syystä - joka on mainittu ensimmäisenä. Koulu- ja kaikkia muita kiusaamisia yhteiskunnassa ei ole hankalaa ratkaissa. Kysymys on vain ja ainoastaan siitä että ratkaiseeko tai ei. Jos ei niin Vihreiden suosimaa Kansalaistottelemattomuutta alkaa esiintyä sellaisia "perin-nöllisiä arvoja" vastaan, jotka ovat Suomen Kansan Hallitusmuodon 15§, Pariisin rauhansopi-muksen 1947, Rauha Suomen kanssa sekä sitä tukevan Suomen Kansan Perustuslain vastai-sia. Ja ne jotka osoittavat Kansalaistottelemattomuutta, eivät ole niin kutsuttuja hamppuhattuja, vaan sellaista Kansalaistottelemattomuutta tukee Hallitusmuodon 1919 15§, Pariisin rauhanso-pimus 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 artikla sekä niitä tukeva Suomen Kansan Perustuslaki (1§ - 12§).

"Tekemistä on mutta tekijät puuttuvat" - ja kun oikein tekijät puuttuvat, väärintekijät saavat val-taa ja yhteikunnalliset ongelmat sekä niistä johtuvat kustannukset kasvavat. Seuraamukset ja niistä johtuvat kustannukset eivät koskaan lopu, kun syy seuraamuksille on olemassa.

Että "Nuorten psyykkinen huonovoitisuus kasvaa" on seuraamus syystä - ja kasvaahan se psyykkinen huonovointisuus kun on valepoliiseja, valelääkäreitä, valepsykologeja, valeopettajia ja niin edelleen - papereilla tai ilman papereita. On jopa valekansanedustajia. Lääkkeillä sitä ja siitä johtuvia miljardien Eurojen kustannusta ei paranneta - eikä hampulla ja pilvipalveluilla.

Samanlaisa ongelmia esiintyy tänään Suomessa, kuin Ruotsissa 30 vuotta sitten. Kai se johtuu siitä että sen sijaan että kehitetään omaa on Ruotsista - tai jostain muualta päin maailmaa tuotu formaatteja ja trendejä - joista tuorein kai on "sukupuolineutraali kasvatus". Se "formaatti" mikä on toiminut läpi koko ihmiskunnan historian, on paras formaatti - ja se ei ole sukupuolineutraali.

Että "[Media] ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista yksittäiselle Kansalai-selle, Kansanosalle, Kansalle kokonaisuudessaan tai Kansainvälisesti, ja että se ei vastaa kolmannen osapuolen käyttäytymisestä johtuen median nostattamasta kohusta (kiihotuksesta) joukkotiedoitusvälinettä käyttäen" - on turvallisuusriski.

Demokratiassa Kansan pitää ensisijaisesti suojella Eduskuntaa ja Eduskunnan pitää ensisi-jaisesti suojella Kansaa. Jos tuo erittäin yksinertainen sääntö ei jostain syystä toimi, se on turvallisuusriski.

Uutisia
Ajankohtaista
Sivut
Muistio
WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
130 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 19.7.2024.