MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Poliisi epäilee kolmea kansanedus-tajaa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – esitutkinnat ovat kesken.
23.08.2019
JULKISUUDESSA on ollut esillä kolmeen kansanedustajaan kohdistuvat rikosepäilyt. Poliisi on aloittanut esitutkinnan kaikissa näissä tapauksissa. Kolmea kansanedustajaa epäillään kiihot-tamisesta kansanryhmää vastaan.

  • Ensimmäinen tapaus:
    Poliisille tehdyn rikosilmoituksen perusteella selvitetään, onko kansanedustaja syyllistynyt kesäkuussa julkaisemallaan Twitter-viestillä rikokseen. Viesti kuvaa Helsinki Pride -tapahtumaa synnin ja häpeän nostamiseksi ylpeyden aiheeksi sekä kyseenalaistaa kirkon osallistumisen tapahtumaan. Ilmoittajan mukaan viesti on vähemmistöihin kohdistuva suvaitsemattomuuden ilmaus.

  • Toinen tapaus:
    Kansanedustajan Facebook-viesteistä tehtiin tutkintapyyntö Valtakunnansyyttäjänvirastolle, josta se siirrettiin poliisille. Tutkintapyynnön mukaan kansanedustaja on syyllistynyt rikokseen viesteillään, joissa mainitaan eri etnisiä ryhmiä. Helsingin poliisi suoritti Valtakunnansyyttäjänviraston ohjeesta esiselvityksen siitä, onko syyteoikeus vanhentunut vuosina 2011–2012 julkaistujen viestien osalta.

  • Kolmas tapaus:
    Kansanedustaja piti eduskunnan täysistunnossa kesäkuussa puheenvuoron, jossa hän käsitteli turvapaikanhakijoita. Poliisille on tehty rikosilmoituksia, joiden mukaan kansanedustaja syyllistyi puheenvuorollaan kiihottamiseen kansaryhmää vastaan. Kansanedustaja vertasi puheessaan tiettyyn etniseen ryhmään ja tiettyyn uskontokuntaan kuuluvia turvapaikanhakijoita torjuttaviin eli haitallisiin vieraslajeihin.

Jos Syyttäjä päätyy syyteharkinnassa syytteen nostamiseen, on Eduskunnan äänestettävä, antaako se suostumuksen asettaa Kansanedustaja syytteeseen valtiopäivätoimessa tehdystä teosta.

Lähde: Poliisi, Tiedotteet

MONI SUOMALAINEN tukee jotain trendikästä, pinnallista aatetta tietämättä sitä, että tunnus-merkistönsä mukaan, trendikäs, pinnallinen aate jota hän tukee pitää sisällään elementtejä jotka sivistyneessä Suomalaisessa yhteiskunnassa ja elinympäristössä ovat lainvastaisia. Syntyy sekasortoa jonka olemassaolosta yllä mainitut kolme esimerkkiä todistavat. Tässäkään tapauksessa ei pitäisi ensisijaisesti kiinnittää huomiota seuraamuksiin, vaan syyhyn tai syihin.

USEIDEN PINNALLISTEN, TRENDIKKÄIDEN aatteiden kotimaa historiassa ja tänään on muu maa kuin Suomi. Kotimaassaan pinnallinen, trendikäs aate ja toiminta voi kokonaisuudessaan olla maan lainsäädännön mukaan sallittu, mutta vain osittain Suomessa; Se osa joka on Suo-malaista yhteiskuntaa ja elinympäristöä kehittävä.

USEINMITEN se toinen puoli jää alustavasti havaitsematta. Syy miksi se jää havaitsematta kaikessa yksinkertaisuudessaan on se, että meillä on Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, ja 8 artikla sekä Suomen Kansan Perustuslaki (ensisijaisesti 1§ - 12§) - mutta niitä ei ole opetettu koulussa.

VERTAA EDELLISTÄ ESIMERKIKSI SIIHEN että autokoulussa opetettaisiin ajamaan autoa, mutta ei liikennesäntöjä.

KAI SUOMALAISILLE ja Suomalaiselle elinympäristölle ja yhteiskunnalle paras aate on Maail-man tärkeimmän sopimuksen ja meille Suomalaisille tärkeimmän lain opettaminen ja niiden ehdoton noudattaminen; Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, ja 8 artikla sekä Suomen Kansan Perustuslaki (ensisijaisesti 1§ - 12§). Suuri osa yhteis-kunnallisista ongelmista nykyaikana johtuu siitä että niitä ei ole opetettu, vaikka niiden olemas-saolon puolesta ei pelkästään Suomalaiset vaan koko ihmiskunta on taistellut.

Uutisia
Ajankohtaista
Sivut
Muistio
WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
134 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 19.7.2024.