MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus

"Olemme tottuneet Suomessa länsimaiden demokratian ja oikeusvaltion perusarvoihin. Ihmisoikeuksiin, riippumattomiin tuomioistuimiin, sanan- ja lehdistönvapauteen sekä jakamattomaan ihmisarvoon. Nämä asiat eivät koskaan ole olleet itsestäänselvyyksiä, eivät vuonna 1919 eivätkä vuonna 2019.

Demokratiaa ja oikeusvaltiota vastaan yritetään hyökätä. Sellaiselle toiminnalle on oltava nollatoleranssi. Toimimme tämän mukaisesti Suomessa, Euroopassa ja kansainvälisesti.

Suomen Pääministeri Antti Rinne
Suomen Hallitusmuoto 100 vuotta -juhlatilaisuudessa 10.9.2019. (Helsingin sanomat)

Pohjantähden kalenteri - Ajanmu-kainen ajanlaskujärjestelmä.

Ajanmukainen Pohjantähden Kalenteri 23 02 01 064°. Copyright © Matti E Simonaho. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nyt voit verrata nykyisin käytössä olevaa kalenteria Pohjantähden kalenteriin. Pohjantähden kalenterissa kallistuma° on muutettu NASAn tietojen mukaiseksi. Maailman maksimikallistuma ei ole 23.44° vaan 23.50°. Pohjantähden kalenteri - Ajanmukainen ajanlaskujärjestelmä.

Ymmärrys siitä, miten asiaton kieli on levinnyt.
Kuva: Kuvakaappaus Iltasanomat.

"Poliitikoilta näyttää puuttuvan ymmärrys siitä, miten heidän käyttämänsä asiaton kieli leviää", kirjoittaa Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsin. Toisaalta Iltasanomien käyttöehdoissa lukee että "Ilta-Sanomat ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.", jonka mukaan voimme todeta että vähäistä on Suomalaisten poliitikkojen käyttämä asiaton kieli.

"Zyskowicz on vaatinut sekä julkisessa keskustelussa että eduskunnassa, että Ylen pitäisi perata menneisyytensä: Tehdä journalistisin perustein ohjelma tai ohjelmasarja Ylen omasta roolista suomettumisessa." - Iltasanomat 23.02.2020

PALJON ON ASIOITA jotka kaipaavat menneisyyden peraamista, ei niinkään Journalistisin perustein, vaan Suomen Hallitusmuodon 1919, Pariisin Rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 artikla, sekä niitä tukevan Suomen Kansan Perustuslain (lähinnä 1§ - 12§) johdonmukaisessa järjestyksessä, sanantarkasti tai sovellettuna asiaan josta on kyse perustein.

Kun Puolue ei halua tehdä yhteis-työtä toisen Puolueen kanssa.
03.02.2020

ILTASANOMISSA 02.02.2020 kerrotaan kuinka "Jan Vapaavuori haluaa, että kokoomus tekee täysin yksiselitteisen pesäeron perussuomalaisiin – listaa 3 syytä."

Että Puolue ei halua tehdä yhteistyötä toisen Puolueen tai Puolueitten kanssa niillä periaattein jotka ovat määritelty Hallitusmuodossa 1919, Pariisin Rauhansopimuksessa 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, ja 8 artikla sekä niitä tukevan Suomen Kansan Perustuslain kanssa - lähinnä 1§ - 12§ johdonmukaisessa järjestyksessä, sanantarkasti tai sovellettuna asiaan josta on kyse - on Puolueen minkä tahansa heikkous.

Päätöksenteko demokratiaa (kansanvaltaa) edustavassa eduskunnassa perustuu kaikessa yksinkertaisuudessaan siihen että tehdystä päätöksestä hyötyy koko kansa eikä yksittäinen henkilö tai kansanosa (puolue). Jos päätöksenteosta hyötyy vain yksittäinen henkilö tai kansanosa (puolue) tai kansanosat (puolueet), se voi johtaa esimerkiksi siihen että maassa on miljoona köyhyysrajalla tai sen alapuolella.

Kansanedustaja on eri asia kuin Kansanosanedustaja. Yksinkertaisesti kuvailtuna, Kansan-osanedustjan tehtävä on tiedottaa Kansanedustajia elinympäristössä ja/tai yhteiskunnassa esiintyvistä ongelmista koskien hänen edustamaansa Kansanosaa. Kansanedustajien tehtävänä puolestaan on ratkaissa ongelma sillä tavalla että siitä hyötyy koko Kansa.

Paraneeko muisti lääkkeillä ja liikunnalla?
20.01.2020

ILTASANOMISSA 17.01.2020 kerrotaan kuinka "Unohtelu, uuden oppimisen vaikeus, keskittymisvaikeus tai hahmottamisen vaikeudet ovat yleisiä oireita ja voivat johtua masennuksesta tai työuupumuksesta, mutta myös muistisairaudesta."

Lääkkeet eivät paranna muistia, sillä se että muistaa ottaa lääkkeet ei ole merkki muistin paranemisesta. Liikunta ja terveellinen ravinto ei paranna muistia, vaan pitää fyysisen olemuksen voimakkaana ja virkeänä. Muisti paranee esimerkiksi tästä - "Suvustani ole mitään tietoa ennen 1500 -lukua" - kun muistaa että "Edustan kaikkia ihmisiä ihmiskunnan historiassa jotka ovat mahdollistaneet minun olemassaoloni tänään. Äidinkielemme on ensisijaisesti periytynyt vanhemmilta lapsille läpi koko ihmiskunnan historian": Muista lisää.

Muisti paranee esimerkiksi näistä - "Suomalaiset tekivät yhteistyötä Natsien kanssa" ja "Venäjä on aina hyökännyt Suomeen" - kun muistaa että "Ennen 1947 Suomalaisilla ei ollut ihmisoi-keuksia joiden olemassaolo on vaadittu Yhdistyneiden Kansakuntien, Liittoutuneiden ja Venäjän taholta".

Eräässä keskustelussa mainittiin että "Itämeri -nimi on vakiintunut nimi kyseessä olevalle merialueelle" joka tarkoittaa sitä että "Itämeri" on vakiintunut osa muistisairautta. Muisti paranee "Itämerestä" sillä että kyseessä oleva merialue ei Suomesta katsottuna ole idässä vaan lounaassa. Kansainvälisesti kyseessä oleva merialue tunnetaan nimellä Baltian Meri.

Tiesitkö + ("plus") -merkistä sitä, että se on - ("miinus") -merkki joka on yliviivattu (+ = "ei miinus")? Jos "en tiennyt", yleissivistykessäsi (muistissasi) OLI pieni aukko.

Muisti paranee muistisairaudesta sillä että korvaa näennäistieteelliset "opit" reaali- ja käsitteellistieteellisillä opeilla.

Muista lisää.

Mielipiteemme: Kyseessä ei ole "Kuningas Naram-Sinin sinetti" vaan kokonaan jotain muuta.
30.12.2019

Sumer oli varhainen sivilisaatio Mesopotamiassa noin 6000–4000 vuotta sitten. Sumer oli maailman ensimmäisiä korkeakulttuurin ja tieteen alueita. Sumerilaiset keksivät muun muassa kirjoitustaidon ensimmäisinä maailmassa - kerrotaan. Päinvastoin niinkuin on uskottavassa historiankirjoituksessa on esitetty, Sumerialaisilla ei ollut kuningasta eikä ollut uskontoa, ei ollut myyttejä eikä mitään muuta vastaavaa - ne ovat myöhempää perua ihmiskunnan historiassa.

Lue lisää Historiaa -osiossa.

Iltasanomat: "Journalismi ei ole maalittamista"
19.12.2019
Kuva: Unsplash ja kuvakaappaus Iltasanomat.

ILTASANOMIEN MUKAAN kirjoittaa; "Journalismi ei ole maalittamista – Pekka Haaviston ja muiden vallankäyttäjien toimista kirjoittaminen on median perustehtäviä."

WIKIPEDIAN MUKAAN maalittaminen tarkoittaa sosiaalisessa mediassa henkilön ottamista maalitauluksi, toisin sanoen ihmisten usuttamista sosiaalisessa mediassa maalittamisen kohdehenkilön kimppuun, esimerkiksi lähettämään tälle vihapostia tai lähettämällä viestejä tämän yhteistyökumppaneille. Tavoitteena on vaientaa henkilö ja joskus myös viedä häneltä työt. Tarkoituksena voi olla myös vaikuttaa henkilön päätöksentekoon.

Ennen maalitusta henkilön yhteystietoja otetaan selville ja levitetään. Verkossa vastustajia maalitetaan julkaisemalla heistä vihapropagandaa, jolloin lukijat alkavat uhkailla ja häpäistä heitä. Myös Poliiseja kuvataan ja heidän tietojaan julkaistaan sosiaalisessa mediassa, mahdollisesti valheiden kera. Tämä loukkaa heidän yksityisyyttään ja saattaa heidät voimakkaan arvostelun kohteeksi sosiaalisessa mediassa. Maalittamisen kohteeksi voivat joutua esimerkiksi Poliisit, Syyttäjät, Tuomarit ja Virkamiehet sekä heidän perheenjäsenensä tai läheisensä.

SUOMESSA on viimeaikoina keskusteltu paljonkin maalittamisen kriminalisoinnista. Millä tavalla rikoslainsäädännön avulla voidaan estää vakava häirintä? Iltasanomien mukaan "Tärkeään maalittamiskeskusteluun on alkanut ilmestyä journalismin kannalta huolestuttavia piirteitä." ja "On viranomaisia, jotka ovat saaneet esimerkiksi tappouhkauksia tai joiden läheisten tietoja on levitelty. Vainoamisen kohteeksi voivat joutua myös muiden ammattien edustajat, kuten toimittajat."

KAIKKIEN on noudatettava Suomen Kansan Perustuslain 1§ - 12§ johdonmukaisessa järjestyksessä, sanantarkasti tai sovellettuna asiaan josta on kyse. Viitaten koulutustasoon edellinen koskee mitä suurimmissa määrin mediaa joka joukkotiedotusvälineitä käyttäen voi levittää uutisia ja/tai valeuutisia vaikuttaen siten kohderymän mielenlaatuun - joka usein on syy julkisen henkilön maalittamiseen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kokonaan tai osittain vääriä tietoja levitetään yleensä yksittäisestä Viranomaisesta, Viranhaltijasta, Poliittisen puolueen edustajasta tai poliittisesta puolueesta, Kansanosasta tai Kansasta - jonka seuraamus on maalittaminen.

SUOMEN KANSAN PERUSTUSLAKI on Suomen Kansan julkinen mielipide siitä miten Suomessa kuuluu olla ja käyttäytyä, varsinkin sellaisten tahojen jotka ammatikseen käyttävät joukkotiedotusvälinettä. Median on johdonmukaisessa järjestyksessä, sanantarkasti tai sovellettuna asiaan josta on kyse, noudatettava Suomen Kansan Perustuslain 1§ - 12§. Asiasta riippuen Suomen Kansan Perustuslain lisäksi arvioinnissa käytetään Pariisin rauhansopimusta 1947, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 ja 9 artikla sekä Suomen Kansan Hallitusmuotoa 1919.

SUOMI ON PIENI MAA MAAILMASSA. Nykyisten maailmanlaajuisten yhteyksien myötä Maailma vaikuttaa Suomeen niin hyvässä kuin pahassakin ja molemmat tulevat ennemmin tai myöhemmin esille Suomalaisessa yhteiskunnassa. Kun edellä mainittuja lakeja ja sopimuksia ei ole opetettu ja opin kautta oltu ja eletty, Suomi on tänään avoin kaikenlaiselle ulkomaalaiselle vaikutukselle - jopa maalittamiselle riippumatta yhteiskunnallisesta asemasta.

Rikoslaki, 1 § (24.7.1998/563), Julkinen kehottaminen rikokseen
Joka joukkotiedotusvälinettä käyttäen tai julkisesti väkijoukossa taikka yleisesti tietoon saatetussa kirjoituksessa tai muussa esityksessä kehottaa tai houkuttelee rikoksen tekemiseen siten, että kehotus tai houkuttelu 1) aiheuttaa vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, tai 2) muuten selvästi vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta, on tuomittava julkisesta kehottamisesta rikokseen sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Jos kehottaminen tai houkutteleminen aiheuttaa sen, että rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, sovelletaan mitä 5 luvussa säädetään osallisuudesta rikokseen.

ILTASANOMIEN KÄYTTÖEHDOISSA on kirjattu; "Ilta-Sanomat ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista." - joka on valmistelua väärän tiedon levittämiseen - psyykkiseen väkivaltaan - joka voi johtaa maalittamiseen tai vielä pahempaan.

Jos vertaamme Iltasanomien "lakia" fyysisen väkivalllan valmistelemiseen; "Ilta-Sanomat ei vastaa aseiden, räjähteiden tai sytykkeiden sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä aseiden tai räjähteiden käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista."

LOPUKSI Iltasanomissa mainitaan; "Yhä useammin näyttää käyvän niin, että kritiikki leimataan maalittamiseksi". Kritiikki on hyväksytty vain ja ainoastaan kun se on reaali- ja käsitteellisisesti perusteltu - sanat ja näyttö siitä että mitä on sanottu on totta - sekä asiallisesti esitetty.

ITSESTÄÄN SELVÄÄ pitäisi olla että Journalisti, Päätoimittaja tai Median Omistaja voi tulla maalitetuksi jos käy ilmi että hän herättää kohua - kiihottaa Suomen Kansaa valeuutisilla. Yhtä selvää pitäisi olla että kun aikaisemmin mainittua lakia ja sopimuksia ei ole opetettu kouluissa, median levittämä psyykkinen väkivalta - kohun nostaminen, Kansan kiihottaminen valeuutisoin-nilla - voi johtaa maalittamiseen ja/tai fyysiseen väkivaltaan Journalistia, Päätoimittajaa ja/tai Median Omistajaa kohtaan.

Talvisota - syy ja seuraamukset kiteytettynä.
30.11.2019
Kuva: Suomalainen konekivääriryhmä Lemetin tienhaaran motin lähellä. Finna.fi

"Kuninkaallinen puhdas rotu joka ei ole koskaan sekaantunut toiseen rotuun" jos olet kuullut siitä aatteesta (aate => ajatus => koulutustaso, mielenlaatu), perustuu yksinkertaisesti Kunin-kaaseen ja Aatelistoon jotka yhdessä muodostavat Kuningaskunnan joka nai vain omia suku-laisiaan kaikkine tunnettuine seuraamuksineen. Muut olivat heille heidän "karjaa".

MINKÄLAISISSA OLOSUHTEISSA Suomen Hallitus ja Suomalaiset elivät 1900 -luvun alussa? Ruotsalainen terroristi Eugen Schauman ampui Nikolai Bobrikovin 1904. Ruotsalainen terroristi Lennart Hohenthal ampui Eliel Soisalon-Soinisen 1905. Ruotsalainen terroristi Ernst Tandefelt ampui Henrik (Heikki) Ritavuoren 1922.

Edellä mainitut kolme terroristi-iskua ovat kaiketi kuuluisimmat mutta myös Venäjällä ja Eestissä tehtiin terroristi-iskuja joko ampumalla tai pommilla. Terroristi-iskut, aseiden salakuljetukset, propaganda ja vihan lietsominen järjestettiin Ruotsista, Tukholmasta. Kuuluisin terroristi-isku tehtiin Venäjällä jossa Venäjän Tsaariperhe murhattiin, joka johti laajamittaisiin kostotoimen-piteisiin Venäjällä.

HIEMAN ENNEN TOISTA MAAILMANSOTAA Suomen Hallitus ja Suomalaiset olivat terroristi-uhan alaisia. Suomessa oli kaksi hallitusta: Suomalainen ja Ruotsalainen joka painosti Suomalaisia.

23 Elokuuta 1939 Natsit solmivat Neuvostoliiton kanssa hyökkäämättömyyssopimuksen joka tunnetaan nimellä Molotov–Ribbentrop -sopimus.

18 Lokakuuta 1939 Ruotsin ulkoasiainministeri Rickard Sandler kutsui Pohjoismaiden edustajat Ruotsiin "tarkoituksenaan vahvistaa Pohjoismaista yhteenkuuluvuutta kriisin uhatessa".

Ruotsin kuninkaana toimi Kustaa V, oikealta nimeltään Oscar Gustaf Adolf Bernadotte.
Ruotsin pääministerinä toimi Per-Albin Hanssaon
Ruotsin ulkoasiainministerinä toimi Rickard Sandler
Ruotsin puolustusministerinä toimi Per Edvin Sköld.

ALUEVAIHTO- JA VUOKRANEUVOTTELUISSA 12 –14 Lokakuuta 1939 - 9 Marraskuuta 1939 Suomen ja Neuvostoliiton välillä, Neuvostoliitto esitti että Suomi luovuttaisi Neuvostoliitolle osia Karjalankannakselta ja Suomenlahden ulkosaaret sekä näiden lisäksi Hangon ja Lappohjan sataman. Vastaavasti Neuvostoliitto tarjosi alue-vaihtoa, jossa Suomi olisi saanut laajempia alueita Itä-Karjalan Repolasta ja Porajärveltä.

Suomen kanssa käydyt neuvottelut epäonnistuivat, kun "suomalaiset" eivät suostuneet raja-muutoksiin ja tukikohdan vuokraamiseen Hangossa. Samaan aikaan kun neuvotteluja käytiin, Suomessa levitettiin Neuvostoliiton vastaista propagandaa.

LEHDISTÖ SAKSASSA arvosteli Talvisodan alettua Joulukuun alussa 1939 Ruotsia Suomen yllyttämisestä sotaan Neuvostoliittoa vastaan. Ruotsalainen Neuvostoliiton vastainen propa-ganda Suomessa sekä yhteistyö Natsien kanssa paljasti Neuvostoliitolle Natsien Barbarossa -operaation Pohjoisessa; Natsien aikeet hyökätä Suomen kautta Neuvostoliittoon. Barbarossa -operaation valmistelut alkoivat Heinäkuun viimeisinä päivinä 1940, mutta sitä oli suunniteltu jo kauan aikaisemmin.

PALJON VIITTAA SIIHEN SUUNTAAN että Ribbentrop-Molotov -sopimus oli Neuvostoliiton hämäämistä ja osa Barbarossa -operaatiota. Natsit voittivat sillä aikaa. Sama koskee aikai-semmin mainittua Ruotsin Hallituksen "Pohjoismaista yhteistyötä" joka oli Norjan ja Suomen hämäystä. Yhteistyössä Ruotsin hallituksen kanssa, Natsiet kuljettivat joukkoja ja sotamate-riaalia Ruotsin kautta Norjaan, Pohjois-Ruotsiin sekä Pohjois-Ruotsin kautta Suomeen.

NEUVOTTELUIDEN EPÄONNISTUTTUA ja Barbarossa -operaation paljastuttua, sota syttyi Suomessa olevien Natisien ja Neuvostoliiton välillä 30 Marraskuuta 1939. Suomalaiset pakotettiin jälleen kerran sotimaan vieraan vallan riveissä. Sodan osapuolet Suomessa olivat Suomi, Neuvostoliitto (Venäjä), Ruotsi ja Natsit.

MAINILAN LAUKAUKSET 26 Marraskuuta 1939 oli Mainilan kylässä tapahtunut välikohtaus joista on syyllistetty niin Suomalaisia kuin Venäläisiäkin. Kolmaskin mahdollisuus on olemassa; Natsit Suomessa ampuivat tunnetut laukaukset jotka johtivat Talvisotaan - viitaten Saksalais-lehdistön Ruotsin arvostelua siitä että Ruotsi yllytti Suomea sotaan Neuvostoliittoa vastaan. Mainilan laukaukset mitä suuremmalla todennäköisyydellä oli osa kiihotusta - tai oikeastaan viimeinen keino saada sota aikaiseksi Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Talvisodan päätyttyä Suomessa 13 Maaliskuuta 1940, 9 Huhtikuuta 1940 Natsit miehittävät Norjan.

RUOTSIN HALLITUS salli Natsien kuljettaa sotilaita ja sotakalustoa Ruotsin kautta Norjaan. Kesällä 1940 Ruotsi salli Natsien kuljettaa joukkoja ja sotakalustoa kaikkialla Ruotsissa. 4 Lokakuuta 1940 Natsit kuljettivat Ruotsin merivoimien tukemina Luuleoon SS-Totenkopf-standartenin toisen pataljoonan. Luuleosta matka jatkui Pohjois-Norjaan. 25 Kesäkuuta 1941 Englebrect -divisioona kuljetettiin Ruotsin läpi Pohjois-Norjasta Pohjois-Suomeen.

"Ruotsin apu Suomelle" oli Ruotsin apu Natseille Suomessa.

JATKOSOTA SUOMESSA 25 Kesäkuuta 1941 – 19 Syyskuuta 1944 oli osa Natsien Barba-rossa -operaatiota. Sota ei ollut Suomen ja Neuvostoliiton välinen sota, vaan Suomessa olevien Natsien ja Neuvostoliiton välinen sota. Suomalaiset olivat siinäkin sodassa vain tykiruokaa ja sen uhan alaisena että kaikki Suomalaiset tapettaisiin. Se ei vähennä Suomalaisten sanka-ruutta, vaan moninkertaistaa sen.

KAIKENKAIKKIAAN NOIN 500 MILJOONAA IHMISTÄ MENEHTYI suoraan tai epäsuoraan toisessa maailmansodassa. Suomalaiset eivät sotaan pakotettuna puolustaneet pelkästään Suomea ja Suomalaisia, vaan Pariisin rauhanopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa olemas-saoloa, sekä Suomen Kansan Perustuslain olemassaoloa.

Carl Gustaf Emil Marhein oli Ruot-salainen aatelinen.
20.11.2019
Kuva: Carl Gustaf Emil Marhein, aatelisnimeltään Mannerheim, Wikipedia

Marhein -suku on luultavasti lähtöisin Sveististä tai Saksasta, josta suvun kantaisä siirtyi 1640-luvulla Ruotsiin. Ruotsin kuningas Kaarle XI aateloi Augustin Marheinin vuonna 1693 ja Marhein -sukunimi muutettiin Mannerheimiksi. Carl Erik Mannerheim oli ensimmäinen Suomeen muutta-nut Mannerheim. Hän oli Gustaf Mannerheimin isoisän isä. Carl Gustaf Emil Mannerheim syntyi 4. kesäkuuta 1867 Askaisilla. Mannerheim oli Ruotsin Kirkon ja Kuninkaan vallan alta vapautu-vassa, itsenäistyvässä Suomessa syntynyt Ruotsalainen aatelinen.

Suuri osa korkeimmista "valkoisista" uppseereista Suomessa oli Ruotsalaisia jotka eivät osanneet Suomen kieltä.

Suomen Hallitusmuoto 1919: "15 § Älköön tasavallassa annettako aatelisarvoja älköönkä muita perinnöllisiä arvoja." oli Ruotsin Kuninkaalle karvas pala niellä ja se johti "sisällissotaan" Suo-messa. "Sisällissota" lainausmerkeissä syystä että kyseessä ei ollut sisällissota sanan siinä merkityksessä, vaan kyseessä oli vallankaappausyritys itsenäistyvässä Suomessa. Sodan osapuolet olivat Venäjä, Suomi, Ruotsi ja Saksa. Ruotsalaisilla - "valkoisilla" - ei joukot riittäneet joten niitä hankittiin Saksasta.

Aateliset pitivät Mannerheimiä isänmaan sankarina niin kuin muitakin Suomalaisia tappaneita terroristeja, mutta Suomalaiset verisenä lahtarina. Vapaamieliset porvarit suhtautuivat Manner-heimiin epäilevästi. Voi olla että Carl Gustaf Emil Marhein aatelisnimeltään Mannerheim karko-tettiin Suomesta toisen maailmansodan sodan päätyttyä. Toinen syy voi olla että hän pelkäsi Suomalaisten kostoa ja pakeni ulkomaille. Hän kuoli 83 -vuotiaana Lausannessa, Sveitsissä 27 Tammikuuta 1951.

Pehr Evind Svinhufvud af Qvalstad ei ollut Suomalaisten Presidentti.
Kuva: Pehr Evind Svinhufvud af Qvalstad Wikipedia

Vuonna 1574 Wasa -sukuun kuuluva Ruotsin kuningas Juhana III aateloi Svinhufvud -suvun. Suvun nimi tuli olemaan Svinhufvud af Qvalstad. Joskus 1700 -luvun puolessa välissä Pehr Svinhufvud af Qvalstad muutti Suomeen Sääksmäelle. Pehr Evind Svinhufvud af Qvalstad syntyi Sääksmäen Rapolassa joulukuussa 1861. Pehr Evind Svinhufvud af Qvalstad oli Ruotsin Kirkon ja Kuninkaan vallan alta vapautuvassa, isenäistyvässä Suomessa syntynyt Ruotsalainen aatelinen. Hän toimi "Suomen Presidenttinä" 1931 - 1937.

Erittäin yksinkertaista: Tarkastaa onko Suomessa ollut historiallinen henkilö aatelinen tai ei, koska aatelisarvot ja muut perinölliset arvot olivat ja ovat kiellettyjä Suomessa.

Kritiikki Ruotsin Pääministeri Ste-fan Löfveniä kohtaan kasvaa.
18.11.2019

RUOTSIN PÄÄMINISTERI Stefan Löfven (S) on joutunut erittäin jäätävän kritiikin kohteeksi hänen Ruotsin Televisiolle antamansa haastattelun jälkeen 17.11.2019. Hänen mukaansa syy miksi Ruotissa tapahtuu niin paljon enemmän väkivaltaisuuksia, ammuskeluja ja pommi-iskuja kuin muissa Euroopan maissa on syrjäytyminen. Hän ei näe minkäänlaista yhteyttä maahan-muuton ja koko ajan lisääntyvän väkivallan kanssa.

USEILTA ERI TAHOILTA viittoillaan vahvasti siihen suuntaan että hänen on erottava. Useilla eri keskustelupalstoilla myös rivisosiaalidemokraattien keskuudessa kritiikki Pääministeri Löfveniä kohtaan on yllättävän kovaa. Julkiset kehoitukset "tappaa Poliiseja Jumalan nimeen" ovat saaneet Ruotsin Kansan varpailleen. Useissa keskusteluissa ehdotetaan jo "en allmän strejk för att rädda landet" - "yleislakko maan pelastamiseksi".

RUOTSIN POLIISI on asettanut ensimmäiseksi päämääräkseen "ampumisten ja räjähdysten vähentämisen jengiympäristössä. Toisena päämääränä on rikollisiin verkostoihin kuuluvien henkilöiden määrän vähentäminen pakkokeinoin, toisin sanoen pidätyksillä ja rangaistuksilla. Kolmas päämäärä on aseiden, räjähteiden sekä osien joista rakennetaan räjähteitä takavarikointien lisääminen. Neljäs päämäärä on seuraamus edelisistä, toisin sanoen yleisen turvallisuuden pitäisi kasvaa". (Vapaasti käännettynä Expressen -lehdestä)

NOIN KUUDEN KUUKAUDEN KULUTTUA pitäisi Poliisin toiminnan tulokset näkyä. Asiakoko-naisuudessa on kuitenkin otettava huomioon vastareaktiot Poliisin toimiin. Vastareaktiot eivät välttämättä ensisijaisesti kohdistu Poliisiin vaan siviileihin; Terroriteot siviilejä kohtaan sitoo Poliisin voimavaroja ja altistaa Poliisit iskulle.

Pitäisi olla itsestäänselvä että oikeitten pakolaisten mukana tulee myös oikeita rikollisia maassa olevien rikolliseten lisäksi ja rikolisuus lisääntyy maassa. Toinen asia mikä on itsestäänselvä on että mitä kauempaa rikolliset tulevat, maahan tulee uudentyyppistä rikollisuutta. Kolmas asia mikä pitäisi olla itsestäänselvä on että ajan myötä maahan tulee myös taho joka on aiheuttanut sen että pakolaisia yleensä on olemassa. Neljäs itsestäänselvyys pitäisi olla että kun maahan tulee henkilöitä kahdesta tai useammasta konfliktiosapuolesta, osapuolten väliset konfliktit jatkuvat maassa jonne he tulevat. Itsestään selvää pitäisi olla että jos meidän tunnusmerkis-tömme mukaan maahan tulee ulkomaalaista natsismia/fasismia, niin ulkomaalainen ja koti-mainen natsismi/fasismi lisääntyy maassa.

Itsestäänselvyyksiä on enemmänkin mutta jo pelkästään edellä mainitut asiat aiheuttavat "jengisotia" - jotka ovat olleet tiedossa jo 1990 -luvulta saakka.

Lue myös: Ruotsalainen Poliisi lisääntyvästä väkivallasta Ruotsissa 24.03.2019

"Sotiemme veteraanit".
18.11.2019

Mamu on lyhennös MAahanMUuttaja -yhdyssanasta. Jossain keskustelussa mainittiin että "Ruotsissa asuvat Suomalaiset ovat mamuja Ruotsissa", mutta ei se ihan niin ole kun hieno-tunteisesti ja hienojakoisesti tutkii asiaa niinkuin kuuluu tehdä.

SUOMESTA VÄRVÄTTIIN Suomalaisia muuttamaan Ruotsiin 1960 -luvun jälkeen, jonka seuraamus oli muuttoaalto Suomesta Ruotsiin. Se on eri asia kuin mamu joka on nykyaikainen käsite henkilöstä, joka jostain syystä ja kutsumatta tulee maahan Pohjoismaiden ulkopuoleleta. Nyt on kohta vuosi 2020 eikä 1960.

"Sotiemme veteraanit" : Sanojen väärin käyttö johtaa ajatuksen epäselvyyteen. Ajatuksen epäselvyys puolestaan johtaa vääriin tekoihin.

KIISTATTA Suomi/Suomalaiset ovat osallistuneet sotiin historiassa. Yhtä kiistatonta on että yhtään sotaa Suomi/Suomalaiset eivät ole aloittaneet vaan lopettaneet ne kaikki. Yhtä kiistatonta on että sotien aloittaja on syyllinen.

JOHDONMUKAISESTI seuraava sota estetään estämällä syy sotiin - joka paljastuu Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa 2, Luku 2, 6:S, 7:S, 8:S, ja 9:S artikla, sekä sitä tukevan Suomen Kansan Perustuslain (1§ - 12§) vastaisiSta sanoistaan ja/tai teoistaan.

RAUHAN AIKANA ei ole viisasta rakentaa seuraavaa sotaa varten, vaan pysyvää rauhaa varten. Riippumatta siitä kuka tai mikä puolue milloinkin on Suomea johtanut, Suomi on onnistunut siinä hyvin, vaikka paine päinvastaiseen on ollut ja on vieläkin kova.

KAIKKI nykyaikana esiintyvät ongelmat Suomalaisessa yhteiskunnassa ja elinympäristössä johtuvat siitä että edellä mainittua Rauhansopimusta ja Lakia ei ole opetettu - eikä olemaan ja elämään niiden mukaisesti kaikissa kanssakäymisissä kaikilla tasoilla. Periaatteessa sama kuin että autokoulussa opetettaisiin ajamaan autoa mutta ei liikennesääntöjä.

Yhteiskunnalliset ongelmat ja niistä johtuvat kustannukset kun kasvavat, osoittaa että syytä yhteiskunnallisille ongelmille ei ole kartoitettu.

ILTASANOMISSA kerrottiin 17.11.2019 kuinka "Mielenterveyden hoidossa on Suomessa aukko, johon nuoret putoavat: ”Systeemi on heikoin siellä, missä sen pitäisi olla vahvin”".

ETTÄ PSYKOLOGIASSA ollaan eri miltä monista asioista tarkoittaa sitä että psykologia on jakomielinen. On tieteellistä psykologiaa jonka tarkoitus ja päämäärä on parantaa ja on näennäistieteellistä psykologiaa joka on tieteellisen psykologian vastakohta - josta psykologian pitää parantua.

JOHDONMUKAISESTI kun kartoittaa syyn ja poistaa syyn elinympäristöstä ja yhteiskunnasta niin seuraamuksia kaikkine kustannuksineen ei ole. Kannattaa opiskella miten kliinisessä terveydenhuollossa esimerkiksi potilas jolla on jalka poikki oireineen parannetaan. Useinmiten potilas paranee täysin eikä ole lääkkeistä/huumaavista aineista riippuvainen.

LIIAN USEIN "mielenterveyden hoidossa oleva aukko johon nuoret putoavat", on väärät diagnoosit ja niistä johtuvat väärinhoidot. Osittain vääriin diagnooseihin ja väärinhoitoon sisältyy eritasoiset ihmisoikeuksien loukkaamiset. Niitä joutuu nykyinen tai seuraava Tasavallan Preidentti pyytelemään anteeksi Valtiovallalta (Kansalta) jossain vaiheessa historiaa.

SUOMEN KANSAN julkinen mielipide on: "Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti."

ILTASANOMISSA kerrottiin 16.11.2019 kuinka "Ala-asteen viimeisellä luokalla Kristiina alkoi voida pahoin. Taustalla oli monia tekijöitä. Luokassa oli riitoja ja empaattinen tyttö yritti niitä selvittää, mutta kuormittui itse. Samalla hänellä alkoi olla omia itsetunto-ongelmia."

Tuosta pitäisi jo ymmärtää että mitä, miten ja kuinka paljon vaaditaan lapsen oppivan on osasyy seuraamuksille. Jokainen asia jossa lapsi pakotetaan ylisuoriutumaan on lapsen mielen terveyttä loukkaava. Toinen syy seuraamuksille ovat näennäistieteelliset diagnoosit jotka paljastuvat potilasasiakirjoista. Nykyään lapsilta vaaditaan enemmän kuin mitä lapsen mieli kestää, ja kun se ei kestä, tehdään diagnooseja ja lääkitään seuraamuksia miljardikustan-nuksineen, sen sijaan että poistetaan seuraamuksien ja kustannusten syy. Tulos näkyy sivulla esitetyissä tilastossa.

Sanasota Ruotsin ja Kiinan välillä.
16.11.2019
Kuva: Wikipedia ja kuvakaappaus Expressen.

RUOTSALAIS-KIINALAINEN KUSTANTAJA Gui Minhai vangittiin Kiinassa vuonna 2015. Perustelut hänen vangitsemiselle ovat epäselvät. Wikipedian mukaan Minhai Gui esiintyi Kiinan Valtion Televisiossa 17.01.2016 jossa hän esitti palanneensa vapaaehtoisesti Kiinaan ottamaan vastuun liikennesääntöjen rikkomisesta vuonna 2003. Kiinan viranomaiset ilmoittivat Lokakuus-sa 2017 että Gui Minhai on vapautettu. Hän esiintyi uudelleen Kiinan televisiossa 09.02.2018, jolloin hän syytti tilanteestaan Ruotsin viranomaisia.

EXPRESSEN LEHDEN MUKAAN MUKAAN 15.11.2019, Kiinan suurlähettiläs Gui Congyou varoitti Ruotsin Kulttuuriministeri Amanda Lindiä (Vihreät) antamasta Tucholsky -palkintoa Gui Minhaille. Jos Amanda Lind antaa palkinnon, hän on ei toivottu henkilö Kiinassa. Sama koskee Pääministeri Stefan Löfveniä jos hän osallistuu palkinnonjakoon.

"Olemme olleet erittäin selviä, että sananvapaus vallitsee Ruotsissa ja edellyttää, että Kiina ja Kiinan suurlähettiläs kunnioittavat tätä", sanoo Ruotsin Kulttuusiministeri Amanda Lind.

15.11.2019 Kulttuuriministeri Amanda Lind osallistui palkinnonjakoon. Kiinan suurlähetystön mukaan se on "vakava virhe".

EXPRESSSEN -LEHDEN MUKAAN 04.07.2018, myös Ruotsin ja Venäjän suhteet ovat tulehtu-neet; "Ruotsin pääministeri osoittaa aina Venäjän pahimmaksi viholliseksi ilman minkäänlaisia todisteita. Nyt olemme väsyneet siihen. Sillä ei ole väliä, oletko pääministeri, paavi tai Jeesus Kristus, perusteettomia syytöksiä ei saa esittää. On ymmärrettävä että perusteettomiin syytöksiin vastataan. Toivottavasti seuraava hallitus muuttaa Venäjän politiikkaansa. Ruotsin ja Venäjän väliset suhteet ovat niin pahat, etteivät ne enää pahemmat voi olla.", Venäjän suurlähettiläs Viktor Tatarintsev sanoo, jonka Ruotsin Pääministeri Stefan Löfven kiistää; "Venäjän ja Ruotsin välit ovat hyvät."

AFTONBLADET -LEHTI, puolestaan kertoo kuinka Ruotsin Hallituksen kansliasta on kadonnut kuusi Glock-pistoolia ja satoja patruunoita. Aftonbladet -lehden mukaan, Ruotsin Poliisi on sähköpostitse vahvistanut että rikosilmoitus asiasta on tehty 25.10.2019.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT): Suomi rikkoi ihmisoikeus-sopimuksen ydinpykäliä.
14.11.2019

ILTASANOMIEN MUKAAN, ""Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoi torstaina päätöksessään, että Suomi rikkoi näitä ihmisoikeussopimuksen ydinpykäliä karkottaessaan irakilaismiehen vuonna 2017. Mies ammuttiin Bagdadissa pian palautuksen jälkeen."

Ruotsin hallitus, asiantuntijat, sotiaallinen johto ja media Suomessa esitti ennen vuotta 2014 että "Venäjä voi hyökätä Suomeen milloin tahansa". Sen jälkeen Ruotsi lähetti sopimusten, ihmisoikeuksien ja lakien vastaisesti Suomeen 15000 pakolaista ja "pakolaista" kustannuksi-neen ja seuraamuksineen Suomelle. Sellaiseen maahan joka milloin tahansa voi joutua sotaan ei saa lähettää pakolaisia. Myös kaikilla tähän saakka tapetuilla Suomalaisilla ja kaikilla raiska-tuilla Suomalaisilla lapsilla - sekä heillä jotka tullaan tappamaan ja/tai raiskaamaan, oli ja on oikeus elämään omassa kotimaassaan Suomessa.

"Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklat kaksi ja kolme ovat ehdottomia ja kriisioloissakin poikkeamattomia oikeuksia, toteaa kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin."

Sitä ennen on ollut ja on Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8, ja 9 artikla. Professori Martin Scheininkin ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) kannattaa lukea ja noudattaa.

"–Suomen pitää vakuuttaa ministerikomitea siitä, että lakeja on sillä tavalla muutettu, että vastaavaa ei enää tapahdu, Scheinin sanoo."

"Ohisalon mukaan on erittäin vakavaa, että oikeusvaltio ei ole onnistunut suojelemaan kaikkein tärkeimmän oikeuden eli elämän turvaamista. Ohisalo sanoo, että asia on otettu esiin ministeriössä, ja se aikoo selvittää, ettei vastaavaa enää tapahtuisi."

Sellaisia lakeja ei saa säätää jotka ovat Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa sekä sitä tukevan Suomen Kansan Perustuslain vastaisia. Olemassa olevia sopimuksia ja lakeja on noudatettava eikä kirjoittaa uusia.

Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, FINLEX
tai
Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa, Mielipiteemme

A-Studio Jussi Halla-aho ja Husu Hussein 1/2 (2014).
13.11.2019

2014 nauhoitetulla videolla 10:00:00 jälkeen maitaan Suomen kansan Perustuslaki 12§ ja että "ennakkosensurointia ei saa missään nimessä harrastaa".

12 § Sananvapaus ja julkisuus
Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

ILMAN SANANVAPAUTTA ei voi arvioida sanojen esittäjän (koulutustasoa eikä) mielenlaatua. Perustavanlaatuisessa arvioinnissa käytetään Suomen Kansan Perustuslain 1§ - 10§ johdonmukaisessa järjestyksessä, sanantarkasti tai sovellettuna asiaan josta on kyse.

TÄSSÄ TAPAUKSESSA ulkomailla toiminut henkilö on puheissaan ulkomailla tuonut julki koulutustasonsa ja mielenlaatunsa, joka reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein (Suomen Kansan Perustuslain mukaan) on laitonta Suomessa. Hänen Suomeen tulon estäminen ei ole Suomen Kansan Perustuslain vastaista ennakkosensurointia, vaan Suomen Kansan Perustus-lain mukaista rikoksen ennaltaehkäisemistä Suomessa.

Ruotsin Tilastokeskus (SCB) joutuu laskemaan BTK:n uudelleen.
12.11.2019

AFTONBLADET LEHDEN MUKAAN, Ruotsin Tilastokeskus (Statistiska Centralbyrån) joutuu paljastuneen tilastotietojen väärennysskandaalin seuraamuksena laskemaan BTK:n uudelleen. Skandaalin kerrotaan johtuvan siitä että SCB:n yhteistyökumppani Evry on vääristellyt tilastotie-toja. Uutiset Evryn vääristellyistä tilastoista järkyttää maan korkeinta johtoa. Ruotsin on pakko laskea uudelleen Ruotsin BKT. Luottamus Ruotsin Tilastokeskuksen esittämiin "tietoihin" on romahtanut.

- Yritämme korjata niin paljon kuin vain on mahdollista, sanoo Tilastokeskuksen Kansantalou-den tilinpidon osaston päällikkö Helena Kaplan.

Yllä mainittu asia on ollut ja on yksi syy miksi ulkomaalaisia formaatteja ei kannata tuoda Suomeen. Tilastot näyttävät yhtä, mutta todellisuus on jotain muuta.

Ei koskaan enää "Stalinin Suoma-laisuhrien selvittelyä".
08.09.2019.
Kuva: Kuvakaappaus Iltasanomat -lehdestä sekä "palava lehti" Elijah O'Donnell, Unsplash.

ILTASANOMISSA on useamman päivän ajan otsikoitu ja vaadittu "Stalinin Suomalaisuhrien selvittelyä". Pitäiskö meidän Suomalaisten nyt kiihottua ja lähteä Esivanhempiemme ruumiiden ylitse kahlaamaan vierasmaalaisen maatilallisen tahdosta etsimään "sotarikollisia" sadan vuoden takaa?

ILTASANOMISSA 07.11.2019, "Suomen sotavankisurmia tutkinut dosentti Antti Kujala pitää Venäjällä leviäviä Sandarmoh-väitteitä ”epäystävällisenä eleenä Suomea kohtaan”".

Aika näyttää koska nuokin sodat joita kumpikaan osapuoli ei aloittanut - mutta jotka kumpikin osapuoli lopetti - on loppuun käyty. Eikö olisi parempi tutkia ja selvittää historialliselta perustalta millä tavalla estämme Suomen ja Suomalaisten (ja muiden Maiden ja Kansojen) joutumasta sotaan?

Lue lisää: Ei koskaan enää "Stalinin Suomalaisuhrien selvittelyä".

SAAB JAS Gripeniä mainostetaan Suomalaisille Hornetin korvaajana.
25.08.2019
Kuva: Wikipedia

KAIKKIA EI OLE KERROTTU JAS Gripenin kehitys- eikä myyntihistoriasta - kuten esimerkiksi että Ruotsi käytti tilaisuutta hyväkseen Venäjän levottomuuksien aikaan varastaen sotilaallista teknologiaa Venäjältä jonka avulla JAS Gripeniä kehitettiin. Asiasta raportoi Ruotsissa muunmu-assa Ruotsalainen Aftonbladet -lehti 22.01.2003 otsikolla "Ruotsalaiset vakoilijat".

Lue lisää: SAAB JAS Gripeniä mainostetaan Suomalaisille Hornetin korvaajana. -sivu.

Puolustussotamme kiteytettynä.

"Ruotsalaisuuden päivänä" on hyvä muistuttaa puolustussodistamme 1809, 1918 ja 1939-1945.

 • Suomen I sota 1809 Aatelismia vastaan: Ruotsin Kuningaskunta (Diktatuuri, Aatelis-mi) hävesi sodan. Ruotsin kuningas pseudonimellä Kustaa IV Aadolf menetti kruununsa ja 1818 tilalle tuli Jean-Baptiste Jules Bernadotte, pseudonimeltään Kaarle XIV Juhana.
 • Suomen II sota 1918 Aatelismia vastaan: Suomen Hallitusmuodossa "Älköön tasaval-lassa annettako aatelisarvoja älköönkä muita perinnöllisiä arvoja.". Vallankaappausyritys terrorismia ja väkivaltaa käyttäen. Osapuolet olivat Suomi, Venäjä, Ruotsi ja Saksa. Suomalaisia ja Venäläisiä diplomaatteja tapettiin terroristi-iskuissa 1920 -luvulle saakka.
 • Suomen III sota 1939-1945 Aatelismia vastaan: Vallankaappausyritys Natsien avulla. Osapuolet olivat Suomi, Venäjä, Ruotsi ja Natsit.

Osa "Suomenruotsalaisia" ovat geneettisesti Suomalaisia; "Vi letade efter våra avlägsna släktingar som enligt kyrkobokföringen ska finnas i Sverige, men hittade ingen. Överrask-ningen var stor, när 100% genetisk match hittades 147 kilometer från oss och släkten är finländsk. Vår släkts efternamn har direkt översatts från det finländska efternamnet till svenska och kyrkböokföringen förfalskats."

Kai se ei ollut tarkoitus Suomen kahdella kansalliskielellä (Suomen Hallitusmuoto 1919 ,14§), että Suomalaisia joiden äidinkieli on Ruotsi kustannuksella pakotetaan Ruotsin kieltä kaikille Suomalaisille, kuten ei myöskään että Suomalaisia joiden äidinkieli on Ruotsi käytetään poliitti-sesti hyväksi. Kai tarkoitus oli, että Suomalaiset joiden äidinkieli siihen aikaan oli Ruotsi, ajan kuluessa vaihtaisivat äidinkielen takaisin Suomen kieleksi - ja siltä osin Suomen Kansa olisi yhtenäinen ilman minkäänlaisia vastakkainasetteluja.

Perimä paljastaa enemmän kuin uskotaan sen paljastavan.
04.11.2019
Jotkut näkevät kuvassa vain takan hiilloksen. Jotkut näkevät kuvassa painajaisen: Hiilloksesta katsovat silmät. Jotkut näkevät molemmat, mutta eivät usko että hiilloksella ja tuhkalla on kaikkia muita vaadittuja ominaisuuksia että hiillos kykenisi näkemään.
ILTASANOMIEN MUKAAN "Suomalaisten perimä paljasti: Toistuvat painajaiset kumpuavat geeneistä – yhteys myös mielen­terveys­ongelmiin."

Normaalit unet olivat ne painajaisia tai ei ovat aivojen tuottama - joskus abstrakti kooste usei-den kuukausien ajalta kokemuksista joita ei tarvitse pitää mielessä. Käytännössä kyseessä on sama toiminto kuin automaattisesti tasaisin väliajoin suoritettu tietokoneen kiintolevyn elvyttäminen.

Jos jotain substanssia (alkoholi, huumeet, lääkkeet) käyttämällä tuhoaa hermostoa ylläpitävää solustoa (kasvuikäisenä estäen siten hermoston kasvun), niin varmasti henkilö kokee loppujen lopuksi yhteiskunnan ja elinympäristön erilaisena kuin normaali ihminen ja sen takia näkee painajaisia tai sairastuu esimerkiksi Alzheimerin tautiin - geenettisestä perimästä riippumatta. Tai jos henkilö on jatkuvan psyykkisen häirinnän kohde, hän näkee enemmän painajaisia kuin normaali ihminen. Jos henkilö näkee jatkuvasti painajaisia, painajaiset ovat seuraamus syystä.

Painajaisia aiheuttavat fyysiset ja/tai psyykkiset negatiiviset kokemukset. Normaalisti oloissa unet olivat ne painajaisia tai ei - on automaattinen mielellinen toiminta niin kuin esimerkiksi fyysisen sydämen lyönti, silmien räpsyttely tai soluston uusiutuminen on - ovat parantavia.

Ruotsi karkoittaa kuusi radikaalia islamistia - tai karkoittaako?
01.11.2019
Kuva: Unsplash.
EXPRESSEN LEHDEN MUKAAN 31.10.2019, Ruotsi haluaa karkoittaa kuusi radikaalia islamia edustavaa johtajaa, jotka Ruotsin turvallisuuspolisiin mukaan uhkaavat maan turvallisuutta. Miehet pidätettiin turvallisuuspoliisin tekemässä iskussa keväällä. Päätöksestä huolimatta mie-het vapautetaan johtuen siitä, että kaikkia uhkaa vainoaminen tai kidutus heidän kotimaassaan. Siitä syystä karkotuksia ei voida panna täytäntöön.

MONET KULTTUURIT PERINTEET, TAVAT JA USKONNOT tunnusmerkistönsä mukaan pitävät sisällään rasismia, fasismia, vihapuheita, rikollisuutta, terroria, terrorismia, vainoja, ja ihmisoi-keuksien loukkauksia. Jos maahan sallii tulla rasismia, fasismia, vihapuheita, rikollisuutta, terro-ria, terrorismia, vainoja, ja ihmisoikeuksien loukkauksia, mitä suuremmalla todennäköisyydella rasismi, fasismi, vihapuheet, rikollisuus, terrori, terrorismi, vainot ja ihmisoikeuksien loukkaukset nousevat maassa - itsestäänselvä asia.

PAKOLAISUUS EI OLE ONGELMA vaan ongelma on syy miksi pakolaisia yleensä on olemas-sa. Jos pakolaisten lisäksi sallii syyn tulla maahan, ja että on kykenemätön poistamaan syyn maasta, se päättyy siihen että kohta on pakolainen omassa kotimaassaan.

EXPRESSEN 01.11.2019 : "Ruotsin Poliisi varoittaa, että rikollisverkot ovat alkaneet käyttää yhä voimakkaampia ja edistyneempiä pommeja. Tämä ei koske pelkästään käsikranaatteja, vaan myös termospulloihin piilotettuja pommeja ja voimakkaita pommeja kaukosäätimillä."

AIKA NÄYTTÄÄ koska ne oppivat mikä on "jengien välisiä välienselvittelyjä", mikä on "rikollisten välisiä välienselvittelyä" ja mikä on "terrorismia" ja "terrorismin harjoittelua". Koskien järjestäy-tymistä, käyttäytymistapoja, aseita sekä väkivallan kohteita, edellä mainittujen ryhmien välillä on silmiinpistävä ero.

KUN VIIMEKSI MAINITULLA RYHMÄLLÄ ON JOHTO se on järjestäytynyt ja hetken aikaa on hiljaista. Kun alkaa tapahtua, niin aseistus on raskaampaa ja pommit huomattavasti nykyisiä voimakkaampia. Mihin valtaan pyrkivä järjestö kohdistaa iskunsa: Poliittiseen johtoon, varak-kaisiin sekä sotilallisiin kohteisiin.

Jälleen kerran Ruotsalaiskenraalien skenario "Venäjän uhasta".
31.10.2019
Kuva: Kuvakaappaus.
"Muutamassa päivässä Venäjän joukot voivat miehittää Pohjois-Ruotsin - ja Ruotsilla ei ole mitään millä vastustaa. Ryhmä sotilaita ja tutkijoita varoittaa uhasta, josta melkein kukaan ei ole puhunut. ”Sen ei tarvitse edes johtua lisääntyneestä jännitteestä lähiympäristöllämme. Se tekee skenaariosta niin ilkeän”, sanoo entinen kenraalimajuri Karlis Neretnieks Aftonbladet -lehden mukaan."

Samanlaisia skenarioita karttoineen esitettiin Suomessa ruotsalaisomistuksessa olevan median taholta ennen 2014/2015, ennen kuin Ruotsin hallitus lähetti laittomasti Suomeen 15000 pakolaista ja "pakolaista" seuraamuksineen ja kustannuksineen Suomelle. Toki on sellainen mahdollisuus olemassa että Venäjä hyökkää Ruotsiin, mutta hyökkääkö tai ei siitä päättää Ruotsin hallitus sanomisillaan ja tekemisillään.

EXPRESSSEN -LEHDEN MUKAAN 04.07.2018, "Ruotsin pääministeri osoittaa aina Venäjän pahimmaksi viholliseksi ilman minkäänlaisia todisteita. Nyt olemme väsyneet siihen. Sillä ei ole väliä, oletko pääministeri, paavi tai Jeesus Kristus, perusteettomia syytöksiä ei saa esittää. On ymmärrettävä että perusteettomiin syytöksiin vastataan. Toivottavasti seuraava hallitus muuttaa Venäjän politiikkaansa. Ruotsin ja Venäjän väliset suhteet ovat niin pahat, etteivät ne enää pahemmat voi olla.", Venäjän suurlähettiläs Viktor Tatarintsev sanoo."

Suomea ei saa sotkea Venäjän ja Ruotsin Kuningaskunnan välisiin suhteisiin, olivat ne minkä luonteisia tahansa.

Sisäministeri Maria Ohisalo Kanna-biksen laillistamisesta.
30.10.2019
Kuva: Unsplash.
Kannabis on yksi psyykkeeseen vaikuttavista substansseista alkoholin, psyykkeeseen vaikut-tavien lääkkeiden sekä huumausaineiden ohella. Se yhdisteään niin kuin muutkin psyykkee-seen vaikuttavat substanssit muunmuassa lasten hyväksikäyttöön.

"Päihteet eivät kuitenkaan häviä ja taistelu päihdeongelmia vastaan ei ole onnistunut nykyisillä keinoilla." sanoo Sisäministeri Maria Ohisalo. Mielipiteemme on että päihdeongelmat eivät katoa eivätkä vähene varisinkaan alaikäisten keskuudessa sillä että päihteiden saatavuutta lisätään.

"Tilastoja katsomalla on selvää, että pelkästään nykyiset keinot eivät ole toimineet ja huumaus-ainepolitiikan suuntaa on muutettava.", Sisäministeri Maria Ohisalo perusteli. Mielipiteemme on että tilastot voi näyttää yhtä, mutta todellisuus on jotain toista. Pikaisesti arvioituna Kannabik-sen laillistamisesta on huomattavasti enemmän haittaa Suomen Kansalle kuin siitä on hyötyä.

Suurin osa ongelmista Suomessa tänään johtuu siitä ettei Suomen Hallitusmuotoa 1919, Parii-sin rauhansopimusta 1947 Osa II, Luku II, 6, 7, 8, ja 9 artikla, ja niitä tukevaa Suomen Kansan Perustuslakia ei ole opetettu kotona eikä koulussa. Näin ollen Suomen Kansa - monien muiden asioiden ohella - ei ole varautunut henkilökohtaisesti eikä Kansalliseti ulkomaalaisia trendejä eikä ulkomaalaista huumausainepolitiikkaa vastaan.

Suomi on palapeli pienessä ja suu-ressa mittakaavassa.
29.10.2019
Kuva: Unsplash.
Meillä kaikilla on omat voimakkuutemme ja heikkoutemme, joista tärkein ei ole voimakkuutemme tiedostaminen vaan heikkoutemme tiedostaminen. Nimittäin aina löytyy joku toinen henkilö joka on voimakas siinä missä minä olen heikko ja voi auttaa minua; Toimiva ystävyys, parisuhde ja jopa yhteiskunta rakentuu niin kuin palapeli täydelliseksi kokonaisuudeksi, jossa jokaisella on oma tärkeä henkilökohtaiseen lahjakkuutteen/kutsumukseen perustuva paikkansa ja tehtä-vänsä, pienessä ja suuressa mittakaavassa.

"Olemme tottuneet Suomessa länsimaiden demokratian ja oikeusvaltion perusarvoihin. Ihmisoikeuksiin, riippumattomiin tuomioistuimiin, sanan- ja lehdistönvapauteen sekä jakamattomaan ihmisarvoon."

Me emme niinkään ole tottuneet länsimaiseen Demokratiaan ja Oikeusvaltion perusarvoihin, ensisijaisesti syystä että niitä ei ole opetettu kotona eikä kouluissa. Edellistä voi verrata vaikka Autokouluun jossa opetetaan ajamaan autoa mutta ei liikennesääntöjä.

"Nämä asiat eivät koskaan ole olleet itsestäänselvyyksiä, eivät vuonna 1919 eivätkä vuonna 2019.

Perustavanlaatuinen päämäärä vuonna 1919 on olemassa Suomen Hallitusmuodossa, mutta niinkuin historiasta voimme tänään todeta, se ei ollut itsestäänselvyys. Toisen Maailmansodan jälkeen määriteltiin Suomen osuus sodassa Pariisin rauhansopimuksessa vuonna 1947, Rauha Suomen kanssa; Syyllisyys, oikeudet ja vastuu - joista kaksi jälkimmäistä on jäänyt opettamatta.

Edellinen on ajan myötä johtanut siihen että lähestulkoot jokaisessa yhteiskunnallisessa kerros-tumassa 2019 on korkean koulutuksen omaavia henkilöitä, jotka eivät toimi Kansallisten arvo-jen, sääntöjen ja perinteiden mukaisesti - Suomen Kansan perustuslaki 1§ - 12§, vaan osittain tai kokonaan toimivat omien sääntöjensä mukaisesti. Edellisistä syistä asiat eivät vuonna 2019 ole itsestäänselvyyksiä.

Demokratiaa ja oikeusvaltiota vastaan yritetään hyökätä. Sellaiselle toiminnalle on oltava nollatoleranssi.

Yksinkertaisesti kuvailtuna ennen vuotta 1919 Suomalaisilla ei ollut ihmisoikeuksia. Vuonna 1947 ihmisoikeudet määriteltiin mutta vuoteen 2019 saakka arvoja ei ole opetettu kotona eikä koulussa ja Suomi on avoin hyökkäyksille Demokratiaa vastaan. Ehkä parhain kuvaus missä tilassa Suomi on kaikilla yhteiskunnallisilla tasoilla tulee median taholta.

Useiden sanomalehtien käyttöehdoissa mainitaan suoraan tai epäsuoraan, että sanomalehti; "ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista yksittäiselle Kansalaiselle, Kansan-osalle, Kansalle kokonaisuudessaan tai Kansainvälisesti, ja että se ei vastaa kolmannen osa-puolen käyttäytymisestä johtuen median nostattamasta kohusta (kiihotuksesta) joukkotiedoi-tusvälinettä käyttäen". Sellaiselle toiminnalle on kaikilla yhteiskunnallisilla tasoilla oltava nolla-toleranssi.

Kai ensisijaisesti ei pidä lähteä syyttämään ketään, vaan vaatimaan että Suomen Kansaa kunnioitetaan Suomen kansan Hallitusmuodon 1919, Parisiin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa Osa II, Luku II, 6, 7, 8, artikla sekä Suomen Kansan Perustuslain 1§ - 12§ edellyttämällä tavalla Suomessa. Se ei ole paljoa vaadittu, eikä se ole Kansallinen häpeä jos nykyinen tai tuleva Presidentti joutuu pyytämään anteeksi yksittäisten Valtiovallan palveluk-sessa olevien henkilöiden tekemiä rikoksia Suomen Kansaa vastaan. Seuraamuksille olivat ne mitkä tahansa on aina syy. Poistamalla syyn, seuraamuksia ei synny.

Toimimme tämän mukaisesti Suomessa, Euroopassa ja kansainvälisesti.

Oikeudet on annettu Suomen Kansaa, Valtiovaltaa (Demokratiaa) edustavalle Eduskunnalle, Suomen oikeudenkäyttöpiirille Parisiin rauhansopimuksessa 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8, artikla. Se on palapelin palanen joka on olemassa mutta jota ei vielä ole laitettu paikalleen Kansallisesti eikä Kansainvälisesti.

Lörpöttelikö Yhdysvaltain Presi-dentti Donald Trump liikaa?
29.10.2019
THE POLITICO LEHDEN MUKAAN, Yhdysvaltain Presidentti Donald Trump lörpötteli liikaa kertoessaan hyökkäyksestä Syriassa jonka seuraamuksena ISIS -järjestön johtaja Abu Bakr al-Baghdadi sai surmansa. Suomessa asiasta uutisoi Iltasanomat.

ILTASANOMIEN MUKAAN, ""Trump meni jostain syystä paljastamaan, että helikopterit palasi-vat kohteesta takaisin identtistä reittiä pitkin. Se oli kaikkein huolestuttavinta", eläkkeellä oleva armeijan kenraaliluutnantti Michael Nagata arvioi Politicossa. Edellisen lisäksi kriitikkojen mie-lestä Presidentti Trump paljasti kuinka kauan joukot olivat haavoittuvia ja että kuinka Yhdys-valtalaisjoukot olivat onnistuneet jollain keinolla kartoittamaan tunneliverkoston etukäteen.

MIELIPITEEMME ON, että kyseessä voi olla myös disinformaatio. ISIS -joukot alueella eivät ole sokeita ja mykkiä ja tietävät sanomattakin kuinka kauan aikaa hyökkäys kesti. Koskien tunneli-verkoston kartoittamista on mahdollista että tiedot annettiin Presidentti Trumpille jälkikäteen kun tunneliverkosto oli kartoitettu.

MINKÄLAISET SEURAAMUKSET tehdystä hyökkäyksestä ja Isis-johtaja Abu Bakr al-Bagh-dadin surmaamisesta ovat, sekä kenestä tulee ISIS -järjestön uusi johtaja - sen aika näyttää.

LIIALLISESTA LÖRPÖTTELYSTÄ PUHEEN OLLEN, ehkä kaikista hauskin Ruotsalainen sukel-lusvenemoka oli kun meren pohjasta löydettiin vieraan vallan minisukellusvene joka osoittautui Venäläiseksi. Ruotsin poliittinen johto ja armeija arveli sukellusveneen uponneen nopeasti ja siitä syystä se ei ollut ehtinyt lähettää hätäviestiä. Ruotsi vaati Venäjältä selvitystä asiaan, joka tuli: "Myönnämme että kyseessä oleva sukellusvene on Venäläinen. Se upposi ensimmäisen maailmansodan aikana törmättyään ruotsalaiseen matkustajalaivaan. Siksi te ette kuulleet hätäviestiä".

Mikä on muuttunut, Suomalaisten mielenterveys tai diagnoosit?
27.10.2019
YLEN MUKAAN, "Suuri käänne masennuksen historiassa tapahtui vuonna 1980, kun Yhdysvalloissa julkaistiin uusi tautiluokitus DSM-III. Siitä tuli myös osa suomalaista mielisairauksien luokittelujärjestelmää 1980-luvun lopussa."

KAI KAIKISTA TÄRKEIN HAVAINTO ON että Yhdysvalloissa kieli, kulttuuri, koulutus, perinteet, tavat, uskonnot ja niin edelleen, jotka kaikki omalla tavallaan vaikuttavat mielen terveyteen joko positiivisesti tai negatiivisesti, ei ole kaikilta osin sovellettavissa Suomeen. Käyttämällä Yhdys-valtalaista luokittelujärjestelmää Suomessa, johtaa vääriin diagnooseihin Suomessa.

ILTALEHTI PUOLESTAAN otsikoi 30.10.2019 kuinka "Samia hoidettiin aivan väärin - Erikois-lääkärikin kauhistui". Niinhän se on, että Suomalaisia voi enemmän masentaa väärät diagnoo-sit ja lääkkeit kuin itse masennus.

ILTASANOMIEN MUKAAN "Syyttäjien mukaan Inyoung You aiheutti poikaystävänsä kuoleman pahoinpitelemällä tätä verbaalisesti, fyysisesti sekä psykologisesti. Nuori nainen oli myös läsnä, kun hänen poikaystävänsä riisti oman henkensä."

Kaikki "itsemurhat" eivät ole itsemurhia, vaan murhia.

Kuka sanoikaan että "mielenterveys on geeneissä"? Jos totta, niin hautuumaillekkin pitäsi asentaa turvakamerat ja vartijat siltä varalta että ruumiit alkavat riehumaan haudoissaan. Haudoissa ne geenit ovat.

Turkin ja Suomen kaksoiskansa-laisesta on annettu Turkissa pidätysmääräys.
24.10.2019
ILTASANOMIEN MUKAAN, "Turkin viranomaiset ovat esittäneet Pirkanmaan käräjäoikeudelle pyynnön kansainvälisestä oikeusavusta. Pyyntö koskee Turkissa nostettua oikeusjuttua, jossa asianomistajana on Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ja vastaajana Tampereella vuosikymmeniä asunut Turkin ja Suomen kaksoiskansalainen."

SUOMEN KANSAINVÄLISTYMINEN tuo mukanaan monitasoisia Kansain välisiä ongelmia, varsinkin kun Demokratia (Kansanvalta) kohtaa sen vastakohdan, Dikatuurin sen kaikissa mahdollisissa ilmenemismuodoissaan.

RUOTSISSA ONGELMAT OVAT SUUREMMAT, sillä siellä Kuningaskunta (Aatelismi, Diktatuuri), Näennäisdemokratia (osittain Aatelismi, osittain Diktatuuri ja osittain Demokratia) ja Demokratia kohtaa kaikkien niiden vastaisen ilmentymän sen kaikissa mahdollisissa ilmenemismuodoissaan.

EDELLÄ MAINITUT asiat tulevat ilmi esimerkiksi koultuksessa, jossa Suomessa parantamisen varaa on 35%-40% (säästö koulutuksen kokonaisbudjetista), kun taas Ruotsissa vastaava on 60%-65% joka on hälyyttävän korkea.

MONET KULTTUURIT PERINTEET, TAVAT JA USKONNOT tunnusmerkistönsä mukaan pitävät sisällään rasismia, fasismia, vihapuheita, rikollisuutta, terroria, terrorismia, vainoja, ja ihmisoikeuksien loukkauksia. Jos maahan sallii tulla rasismia, fasismia, vihapuheita, rikollisuutta, terroria, terrorismia, vainoja, ja ihmisoikeuksien loukkauksia, mitä suuremmalla todennäköisyydella rasismi, fasismi, vihapuheet, rikollisuus, terrori, terrorismi, vainot ja ihmisoikeuksien loukkaukset nousevat maassa - itsestäänselvä asia.

SUOMEEN EI SAA PÄÄSTÄÄ eikä Suomessa saa esiintyä mitään mikä loukkaa Kansalaisen, Kansanosan, Kasan tai toisen Kansan kunniaa, omatuntoa, itsetuntoa, fyysistä ja/tai psyykkista vakautta/vakaumusta, ihmisoikeuksia tai oikeuksia yleensä. Jos Suomeen pyrkivä ei sitä hyväksy, Suomesta saa pysyä poissa - ja jos Suomessa oleva ei sitä hyväksy, Suomesta saa poistua. Vihapuheet ja maalittaminen Suomessa loppuu siihen.

Suomen Hallintomuodon 1919, Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa Osa II, Luku II, 6, 7, 8, ja 9:s artikla, sekä Suomen Kansan Perustuslain 1§ - 12§ mukaisesti - tietenkin.

Turkin vastainen mielenosoitus Helsingin keskustassa.
21.10.2019
Kuva: Unsplash

Mielenosoittajat eivät noudattaneet ohjeita – poliisi joutui turvautumaan voimakei-noihin Narinkkatorilla kertoo Poliisi tiedotteessaan 19.10.2019.

POLIISIN TIEDOTTEEN MUKAAN "Poliisi joutui turvautumaan voimankäyttöön mielenosoituk-sessa, joka järjestettiin lauantai-iltapäivänä Helsingin ydinkeskustassa.

Ennen mielenosoituksen liikkeelle lähtemistä poliisi neuvotteli tunnin ajan mielenosoituksen järjestäjien kanssa. Järjestäjien toiveena oli liikkua kulkueen kärjessä autolla. Turvallisuussyistä poliisi ohjeisti järjestäjiä jättämään auton pois kulkueesta. Järjestäjät kieltäytyivät noudatta-masta ohjeita, jolloin poliisi määräsi järjestäjiä jättämään auton pois.

Määräyksestä huolimatta ajoneuvo lähti kulkueen mukaan, ja poliisi pysäytti kulkueen heti Narinkkatorille. Poliisi joutui lopulta rikkomaan ajoneuvon ikkunan pysäyttääkseen sen. Joukkoja hallittiin muun muassa poliisin ratsukoiden avulla. Lähes samanaikaisesti useampi mielenosoittaja esti poliisiauton liikkumisen. Tässä yhteydessä poliisi joutui käyttämään etäla-mautinta henkilöön, joka vastusti poliisia. Näiden tapahtumien jälkeen kulkue pääsi liikkeelle ja kulki ydinkeskustassa suunnitellun reitin rauhanomaisesti. Kulkue päättyi Kansalaistorille, jossa mielenosoitus jatkui rauhallisesti.

Mielenosoituksen alkuvaiheen tapahtumista on kirjattu rikosilmoituksia mm. kokoontumisrikko-muksesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Toistaiseksi ketään ei ole otettu kiinni."

MIELENOSOITUKSEN JÄRJESTÄJÄ oli Yhdessä Rojavan puolesta -solidaarisuusverkosto. Poliisin arvion mukaan mielenosoitukseen osallistui noin 300 henkilöä.

Kun Suomessa Kurdit osoittavat mieltään Turkkia vastaan heitellen Suomessa kiviä ja tottele-matta Suomen Poliisia rikkoen Suomen Kansan Perustuslakia (Suomen Kansan Rauhaa), toiminta ei ole länsimaisen demokratian ja oikeusvaltion perusarvojen tukema, eikä sellainen toimita tee Kurdien eikä Rojavan asiaa paremmaksi - päinvastoin.

Sisäministeri Maria Ohisalo pyytää selvitystä poliisin pelisäännöistä.
21.10.2019

HELSINGIN SANOMAT: "Ohisalo kertoo haluavansa käydä poliisijohdon kanssa pelinsäännöt perusoikeuksien toteutumisesta ja turvallisuudentunteen säilymisestä vahvana niin mielenosoit-tajien kuin sivullisten parissa."

Tärkein kai on Suomen Kansan julkinen mielipide siitä miten Suomessa kuuluu olla ja elää ihmisiksi. Se on Suomen Kansan Perustuslaki, lähinnä Suomen Kansan Perustuslaki 1§ - 12§ johdonmukaisessa järjestyksessä, sanantarkasti tai sovellettuna asiaan josta on kyse. Edelli-nen tukee Pariisin Rauhansopimusta, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 ja 9 artikla sekä Suomen Hallitusmuotoa 1919.

On hyvä käydä yhdessä läpi perusteita sille kuinka ennaltaehkäissään ulkomaalaisten väkival-taiset mielenosoitukset Suomessa johtuen esimerkiksi konfliktista ulkomailla. Sama koskien lasten, naisten ja vanhusten raiskaamistapauksia, murhia ja tappoja, terroristi-iskuja, sekä rikoksia joita Suomessa ei aikaisemmin ole ilmennyt - millä tavalla sellaiset ennaltaehkäissään ja estetään Suomessa.

Demokratian ensisijainen tehtävä on Demokratian suojeleminen, yhteiskunnan ja elinympäris-tön kehittäminen.

YLEN MUKAAN 28.10.2019, Sisäministeri Maria Ohisalo on tyytyväinen Poliisin selvitykseen mielenosoituksen tapahtumista. Sisäministerin mukaan tilanteen kulku Narinkkatorilla oli sellainen, että Poliisilla olisi ollut perusteet keskeyttää koko mielenosoitus. Ministeri Ohisalo toteaa selvityksen saatuaan, että Poliisin varustautuminen tilanteeseen oli perusteltua.

Tasavallan Presidentti Sauli Niin-istön puhe Suomen hallitusmuoto 100 vuotta -juhlatilaisuudessa.
16.10.2019

TASAVALLAN PRESIDENTTI Sauli Niinistön puheessa Suomen Hallitusmuoto 100 vuotta -juhlatilaisuudessa 10.09.2019 Presidentti lähestyi Hallitusmuotoa, Perustuslakia ja Valtio-sääntöa kahden teeman, luottamuksen ja osallisuuden kautta, joilla on vaikutus meidän kaikkien arkielämään.

VUOTEEN 1809 SAAKKA osa nykyistä Suomea oli Ruotsin Kuningaskunnan hallitsemaa alu-etta. Suomen Kansan sota Ruotsin Kuningaskuntaa ja Aatelismia vastaan vuonna 1809 on yksi perustavanlaatuisista kulmakivistä, joista Suomen Kansan Demokratiaan perustuva Hallitus-muoto tulisi rakentumaan. Esi-vanhemmillemme rakentaminen ei kuitenkaan ollut helppoa sillä vastustus Suomen Kansan itsenäistymistä vastaan oli kova. Vielä sata vuotta myöhemmin, vuonna 1919 mielipiteitä oli monia, oli valkoisia ja punaisia, monarkistisia ja tasavaltalaisia, mutta tavoitteita oli vain yksi. Eheä kansakunta, joka on luja myös ulospäin.

Hallitusmuodon toisessa luvussa, Suomen Kansan yleisiä oikeuksia ja oikeusturvaa (1§ - 14§) suojeltiin aatelisarvoilta ja muilta perinnöllisiltä arvoilta Hallitusmuodon 15§:ssä.

II LUKU, Suomen kansalaisten yleiset oikeudet ja oikeusturva

15 § Älköön tasavallassa annettako aatelisarvoja älköönkä muita perinnöllisiä arvoja.

Aatelismiin ja perinnöllisiin arvoihin yhdistettävissä olevat arvot kuten esimerkiksi rasimi, fasis-mi, väkivalta, vainot, terrori, terrorismi sekä kaikki niihin yhdistettävissä olevat asiat Suomalaisia kohtaan kiellettiin Suomessa 1919. Vaikka edellä mainitut asiat kiellettiin, niitä esiintyi eri muo-doissa vuoteen 1947 saakka, jolloin toisen maailmansodan jälkeen solmittiin Pariisin rauhan-sopimus 1947, jonka Osa II, Luku II, 6, 7, 8 ja 9 artiklaa Suomen Kansan Perustuslaki tukee.

OMALTA OSIN Suomen Hallitusmuoto 1919 ja Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa todistaa Suomen Kansan historiasta ja kumoaa kaiken propagandan jota on levitetty tähän päivään saakka. Mitä historiassa on tapahtunut on historiaa, sille me emme voi mitään.

Mitä Historiassa päätettiin ja tehtiin ja mihin päätökset ja teot johtivat, antaa osviittaa siihen mitä päättää ja tehdä nykyajassa että emme tee samoja virheitä uudelleen. Sellaisia päätöksiä tukee Halitusmuoto 1919, Pariisin rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa sekä niitä tukeva Suomen Kansan Perustuslaki. Historiallisia tietoja me emme käytä kenenkään nykyään elävän ihmisen, Kansan osan tai Kansan syyllistämiseen, ellei yhteyksiä Historiassa tehtyihin rikoksiin reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein ole olemassa.

Ruotsin Pääministeri Stefan Löfven kävi tarjoamasssa Suomelle soti-laallista apua.
07.10.2019

ILTALEHDEN MUKAAN Ruotsin pääministeri käivi keskustelemassa Suomen Pääministeri Antti Rnteen kanssa. Iltalehden mukaan keskusteluissa Pääministeri Stefan Löfven "antoi äänen-sävyllään kunniasanansa siitä, Ruotsi säätää lain sotilaallisesta avunannosta Suomelle."

MIKÄ HÄTÄ mahtaakaan olla Pääministeri Stefan Löfvenillä kun hän tarjoaa 5600 Ruotsalaista sotilasta Suomelle sotilaalliseksi avuksi, Suomelle joka ei tarvitse sotilaallista apua. Ruotsihan se on "joka muistuttaa sotatannerta".

RUOTSALAISET VALTIOLLISET YRITYKSET ovat syyllistyneet rikoksiin ulkomailla, ja ovat sitä kautta hankkineet vihollisia läheltä ja kaukaa. Ruotsi lähetti 15000 pakolaista ja "pakolaista" laittomasti Suomeen 2015 kaikkine seuraamuksieen ja kustannuksineen Suomelle. Edellisen lisäksi Bonniersin lehdet syytävät esimerkiksi Suomessa propagandaa sen minkä kerkiävät Yhdysvaltoja ja Venäjää vastaan - Yhdistyneitä Kansakuntia vastaan.

RUOTSIN ASIA EI OLE SUOMEN ASIA. Suomella on Suomen Kansan Perustuslaki joka on sama kuin Demokratia (Kansanvalta), ja Ruotsilla on Sveriges Rikes Lag (Kuningaskunta, Rikkaiden Laki) joka suomessa "perinnöllisine arvoineen" ovat kiellettyjä; Suomen Hallitusmuo-dossa 1919: "Älköön tasavallassa annettako aatelisarvoja älköönkä muita perinnöllisiä arvoja."

EXPRESSEN LEHDEN MUKAAN pelkästään kuluneen vuorokauden aikana "Useampi henkilö pahoinpiteli miestä vaikeasti ja mies on viety pois autossa Göteborgissa. Noin 20 autoa poltettu ja jotain on räjähtänyt Märstassa Tukholman Pohjoispuolella." Tällaista monikulttuurillisessa "jengisodista" kärsivässä Ruotsissa arkipäivä on; Ruotsalainen Poliisi lisääntyvästä väkivallasta Ruotsissa 24.03.2019.

Ja Pääministeri Stefan Löfven kävi antamansa kunniasanan Suomelle sotilaallisesta avusta, 5600 miestä - Suomelle joka ei tarvitse sotilaallista apua. Se ei kuulosta mitenkään luotettavalta kun on kykenemätön puolustamaan omaa maatansa ja Kansaansa ja tarjoilee sotilaallista apua muille maille jotka eivät tarvitse sotilaallista apua. "Eikö hän uskalla olla omassa koimaassaan Ruotsissa ja hoitaa sen sisäisiä asioita, puolustaen Kansaansa, eikä juossa pää kolmantena jalkana tarjoamassa sotilaallista apua ulkomaille?".

Greta Thunberg Expressen TV:lle: "Det känns som att det saknas ett holistiskt perspektiv."
16.10.2019

Sanojen väärin käyttö johtaa ajatuksen epäselvyyteen ja ajatuksen epäselvyys puolestaan johtaa vääriin tekoihin. Expressen -lehdessä Ruotsissa, Greta Thunbergin haastattelussa Greta Thunberg sanoo noin kohdassa 02:30; "Det känns som att det saknas ett holistiskt perspektiv." - Suomennettuna: "Tuntuu siltä, että sekava näkökulma puuttuu."

Alco/Alko : Substanssi mikä tahansa kuten esimerkiksi alkoholi, huumausiane tai lääkkeet joka aiheuttaa

Holistic/Holistinen : sekavat oireet.

Suhteellisen suuri osa ilmastonmuutosta vastustavista aktivisteista polttaa kannabista tai käyt-tää muita huumaavia aineita. Jonkinlainen ristiriita kai siinäkin on että vastustetaan ilmaston-muutosta, päästöjä ja saasteia, mutta huumeet ovat saaste ja oirteet johtuvat saastuttamisesta.

Tietämättömyys ei ole saaste, mutta näennäistieteelinen uskomus on saaste joka aiheuttaa mieleen häiriön. Kun mieltä on häiritty henkilö käyttäytyy epäjohdonmuksiella tavalla ja/tai esittää asioita jotka ovat epäjohdonmukaisia - kuten esimerkiksi liimaavat itsensä katuun kiinni: Katso video Twitteristä.

Tunteet käyvät kuumina.

Iltasanomat kysyy: "Tietääkö polii-si, mitä jengi tarkoittaa?"
09.10.2019

ILTASANOMAT: "Ylivieskalaisen kaupan pihalla jokainen nuori tunnisti ongelman, josta poliisi ei ollut kuullukaan – tietääkö poliisi, mitä jengi tarkoittaa?"

AINAKIN YKSI ASIA on "kautta aikain" ollut selvä ja se on että jengi -sanalla on eri merkitys yhteiskunnallisissa rakenteissa. Yhdelle jengi voi olla ihan tavallinen kaveriporukka, kun taas niin kutsutulle kukkahattutädille tai sedälle kuplassaan sama jengi voi olla hengenvaarallinen ja jengiin kuuluvat pitää välittömästi toimittaa nuorisovankilaan - kustannuksineen ja seuraamuksineen, joiden kohtelua Tasavallan Presidentti joutuu jälkikäteen pyytämään anteeksi.

RIIPPUEN YHTEISKUNNALLISESTA ASEMASTA, ammatista ja kuplasta jossa elää, määritelmä jengille on eri. Kaikkia jengejä ei pidä leimata rikollisiksi jos yksi tai muutama on. Jos yksi jengi on rikollinen niin sekin on reaali- ja käsitteellistieteellisesti arvioituna seuraamus syystä. Poista syy tai estä syyn tuleminen Suomeen niin rikollisuuteen suuntautuneita jengejä ei ole. Se ei ole Laissa kielletty.

SE VOI JOSSAIN MÄÄRIN aiheuttaa närästystä, kun "[SANOMALEHTI] ei vastaa sivujen sisäl-löstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista." - Iltasanomien käyttöehdot

EDELLISELLÄ ei oikeastaan ole mitään eroa jos JENGI kirjoittaa käyttäytymisohjeisiinsa: "[JENGIMME] ei vastaa sanoistaan ja/tai teoistaan, laillisuudesta, eikä sanojemme ja/tai tekojemme välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista." - ja JENGIN toiminta "on laillista".

Vastaus kysymykseen "Tietääkö poliisi, mitä jengi tarkoittaa?" on; "Tietää".

Suomessa syntyvyys laskee, siitä ei pidä olla huolissaan.
01.10.2019

ETTÄ SUOMESSA SYNTYVYYS LASKEE, siitä ei pidä olla huolsissaan koska siitä ei kukaan saa palkkaa. Syntyvyyden laskeminen viittaa ensisijaisesti siihen että nuorten aikuisten elineh-doissa on parantamisen varaa. Toinen edelliseen yhdistettävävissä oleva seikka on että "Mil-joona Suomalaista on köyhyysrajalla tai sen alapuolella", joka kertoo sen että on tehtävä töitä elinympäristön ja yhteiskunnan parantamiseksi sairaudesta joka sen on aiheuttanut. Edellä mainitut eivät merkitse ensisijaisesti sitä että "Suomeen on tuotava ulkomaalaista työvoimaa" van sitä, että verotuloja voi nostaa poistamalla yhteiskunnasta kaiken missä verovaroja reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein käytetään väärin ja investoida osa säästetyistä miljardeista lapsiin, nuoriin ja nuoriin aikuisiin.

EDELLISEEN LIITTYEN, lasten kaltoinkohtelusta syytetty lasten­suojelu­yksikkö Loikalan kartano Iitin kunnassa on määrätty keskeyttämään toimintansa marraskuun alusta alkaen. Aluehallinto-viraston mukaan laitoksessa ei ole ollut riittävästi alan ammatillista henkilökuntaa, eikä henkilö-kunnan koulutustaso ole ollut riittävä sekä että laitoksessa on havaittu lakiin perustumattomia, mielivaltaisia ja lapsia alistavia käytäntöjä.

JOSTAKIN SE JOHTUU, että lapsia syntyy vähemmän ja että 1/5 -osa Kansasta elää köyhyys-rajalla tai sen alapuolella - miljardikustannuksineen Veronmaksajille. Siitä pitää ottaa selvää. Siinä on suhteellisen hyvä aloite Kansalaialoitteelle, jota Suomen Kansan Perustuslaki tukee.

Kansan pitää ensisijaisesti suojella Eduskuntaa ja Eduskunnan pitää ensisijaisesti suojella Kansaa.
10.09.2019.

ILTASAMOMAT otsikoi; "Poliitikkojen uhkailu lisääntynyt – eduskunta selvitti kansanedustajien kotien ja loma­paikkojen suojaamista".

Kun Suomen Hallitusmuodon 1919 15§, Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 artiklaa sekä sitä tukevaa Suomen Kansan Perustuslakia ei ole opetettu ja niiden mukaan oltu ja eletty, niin se on turvalli-suusriski. Periaatteessa sama kuin että autokou-lussa opetettaisiin ajamaan autoa, mutta ei liiken-nesääntöjä. Se on turvallisuusriski, josta suurin osa kaikista yhteiskunnallisista ongelmista tänä päivänä kumpuaa.

Jos maassa on 1 köyhyysrajalla tai sen alapuo-lella, niin se ei maata kaada, mutta kun maassa on miljoona köyhyysrajalla tai sen alapuolella, niin itsestäänselvää on että sillä on negatiivinen vaikutuksensa kaikkiin yhteiskuntakerroksiin. Jostakin köyhyys johtuu ja mistä se johtuu - se on turvallisuusriski.

Lue lisää: Kansan pitää ensisijaisesti suojella Eduskuntaa ja Eduskunnan pitää ensisijaisesti suojella Kansaa.

Päivän otsikkoviidakosta.
28.09.2019

ILTASANOMISSA hehkutetaan kielten oppimisen tärkeydestä; "– Kielistä on aina hyötyä! Kaikissa tehtävissä. Opiskelkaa niitä! Myönnettäköön, lapsena tuli katsottua aika usein Emmerdalea. Jos vain olisi aikaa, opiskelisin lisää kieliä. Saksaa, espanjaa, italiaa, arabiaa, kiinaa nyt ainakin olisi kiva osata, hän listaa."

Heidän jotka ovat keielellisesti lahjakkaita kannattaa tietenkin opiskella eri kieliä. Sellaiselle joka ei ole kielellisesti lahjakas, kielten opetteleminen on ajan, energian ja varojen hukkaamista - pakotettuna psyykkistä häirintää seuraamuksineen ja kustannuksineen. Periaatteessa sama kuin johkun uhan alla pakotettaisiin tekemään mitä tahansa mihin ei ole kykyjä.

ILTASANOMISSA "Anna Kontulan (vas) mukaan kapitalismi on ilmastonmuutoksen keskeisin syy.".

Ilmastonmuutos oli lähes 3000 vuotta sitten ja lähestymme tämän kauden huipentumaa - tämän kauden lämpimintä jaksoa. Pienessä aika- ja mittakaavassa esitettynä kyse on Toukokuun puo-lesta välistä Heinäkuun 1:een päivään saakka. Jos nyt seuraavissa vaaleissa ilmastonmuutos on agenda, niin puolue jolla on reaali- ja käsitteellistieteellinen agenda eikä agenda joka perus-tuu 16 -vuotiaan Aspergerin oireyhtymää sairastavan henkilön tekemiin tutkimuksiin, uskomuk-siin ja pelkoihin voittaa.

Henkilö voi tietää paljon pinnalisesti mutta kun osa tiedoista on asiakokonaisuudesta otettuja ja näennäistieteellisiä, minkäänlasita läpivalaisua ei ole tehty jossa näennäistieteelliset uskomuk-set erotetaan reaali- ja käsitteellistieteellisistä tiedoista sekä että yksityiskohdat näkökulmineen ja näkökantoineen puuttuvat, niin puutteen korvaa se mitä hän on ja tekee. Lopputulos on että henkilö on kykenemätön estittämään pelkäämäänsä ongelmaan ratkaisua, mutta hän kykenee pelkäämään, kiihottumaan, syyttelemään, ja kiihottaamaan.

KIISTATTA voidaan todeta että mitä Greta Thunberg sekä hänen taustalla piilevät PR gurut ja yritykset tai järjestöt ovat esittäneet - niiltä osin missä tiedot ovat reaali- ja käsitteellistieteellisiä ja että on käyttäydytty asiallisesti ja maltillisesti on hyvää, mutta yhtä kiistatta voidaan todeta, että niiltä osin missä reaali- ja käsitteellistieteellisiä tietoja on käytetty väärin ja että on käyttäy-dytty epäasiallisesti ja epämaltillisesti, kumoaa hyvän. Jäljelle jää se mitä on - joka on asian ydin.

Maailman menoa.
28.09.2019

Aika näyttää koska Estonian noin 900 uhria saa levätä rauhassa, ja kuinka kauan aikaa kuluu ennenkuin uhrien omaiset saavat olla rauhassa, kun vielä 25 vuotta jälkikäteen muistellaan onnettomuutta. Ruotsissa kruununprinsessa Victoria laskee muistoseppeleen Estonian uhrien muistomerkille. Edellinen tilaisuus oli huomattavasti hauskempi, sillä silloin hymyiltin palomies-ten kanssa kun Ruotsi paloi.

Siitä ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa, kenen puolella hän muistelee tai hymyilee 25 vuoden kuluttua, kun Ruotsissa "käsikranaatteja heitetään, teloituksia julkisilla paikoilla ja ihmisiä kidutetaan kirjaimellisesti ja että Ruotsissa esiintyy rikoksia, jotka olivat aiemmin liittyneet sota-alueisiin", Poliisi Fredrik Marklund, Expressen 24.03.2019. Toivottavasti kolmesta kruunusta on edes yksi jäljellä. Paljon viittaa kuitenkin siihen suuntaan - kun se Venäjä on niin suuri uhka - että 25 äyrillä pitää pärjätä.

Maailman johtajat istualleen YK:ssa haukkunut ilmastopornoaktivisti Greta Tunberg PR -guruineen reissaa ympäri maailmaa kiihottaen lapsia, nuoria ja aikuisia lakkoihin ilmaston-muutosta vastaan - joka oli 2000-2500 vuotta sitten. Useista Euroopan maista on raportoitu lasten olevan huolestuneita, peloissaan ja jopa syvästi ahdistuneita meneillään olevasta ilmastonmuutoshysteriasta. Ainakin osa on saanut jonkinlaisen tartunnan hänen levittämästä taudista kun osoittavat samoja oireita. Mutta ei se mitään, kun vaan saadaan nettiahdistelu kuriin ja opetetaan lapsia välttämään nettikiusaajat. Luottamus vanhempien ja lasten välillä sekä opettajien ja lasten välillä on tärkeä ettei ahdistele eikä ahdista.

Lehdistön mukaan Suomessa kuolee enemmän ihmisiä kuin syntyy ja siitä ollaan huolissaan - ja niillekkin jotka syntyvät kun heitä ahdistellaan ja ahdistuvat syötetään mielialalääkkeitä - jotkut jopa mainostavat hamppua ahdistukseen - sen sijaan että poistettaisiin syy oireisiin. Ja Greta saa Nobelin palkinnon.

Presidentti Sauli Niinistö on lähdössa työvierailulle Yhdysvaltoihin. Lehdistö asiantuitijoineen neuvoo häntä palstametreittäin siitä mitä hänen tulisi ottaa huomioon. Ihan kuin Presidentti Sauli Niinistö ei tietäisi. Yhdysvaltain Presidentti Donald Trump kun lehdistön mukaan on vähintään yhtä epävakaa kuin Venäjän Presidentti Vladimir Putin.

Presidentti Trump haluaa pakolaisten olevan turvassa rajalla käydystä huumesodasta jossa lähemmäs 4000 ihmistä tapetaan vuosittain. Hän haluaa myös estää huumeiden ja väkivallan leviämisen Yhdysvaltoihin - jota vastaan tietenkin pitää protestoida kun se on rasismia.

Onneksi Ruotsin Pääministeri Stefan Löfven ja Kuningas aatelisine arvoineen ovat vakaita ja maa lähes paratiisi - viitaten kaikkeen siihen mitä Ruotsalaisessa omistuksessa olevat lehdet Suomessa EIVÄT Ruotsista kirjoita.

Parempi muistaa eläviä kuin ruumiita.

'Laajamittaista propagandaa havait-tu Suomessa.'
21.09.2019
Kuva: Unsplash.

ILTASANOMIEN MUKAAN, "Tuoreessa kirjassa varoitetaan, että Venäjä voi sekoittaa Suomen politiikkaa vaikka lähettämällä maahan pakolaisvyöryn eduskuntavaalien alla. Venäjän mahdol-lisista toimista sisältyy Aalto-yliopiston professorin Jarmo Limnéllin ja ministeri, veteraanidiplo-maatti Jaakko Iloniemen torstaina julkistettuun kirjaan Uhkakuvat (Docendo)."

SAABIN MUKAAN, "Defence and security company Saab and Aalto University have signed an agreement for a ten-year programme ... .. . "

SUOMEN KANSA TIETÄÄ että Ruotsi lähetti Suomeen 15000 pakolaista ja "pakolaista" laitto-masti talvella 2015/2016 kaikkine seuraamuksineen ja kustannuksineen Suomen Kansalle. SAAB tekee yhteistyötä Aalto -yliopiston kanssa myös propagandan levittämisessä. Yhteys Bonniersin omistamiin lehtiin Suomessa sekä Teliaan ja Ruotsiin on ilmiselvä.

Wikipedian mukaan Ruotsin valtio omistaa 37.3% Teliasta, joka OCCR:n mukaan on ainakin kaksi kertaa jäänyt kiinni korruptiosta. 2018 Telia osti Bonnierilta Bonnier Broadcasting -yksi-kön, jolle kuuluvat Ruotsalainen TV4, C More ja MTV3 -kanava Suomessa. Asiasta kertoi myös Ruotsalainen Aftonbladet -lehti 2017. Esitietojen mukaan Telia on harrastanut "maissa joilla on raja Venäjän kanssa"- televakoilua. Myös SAAB JAS Gripen on korruptioskandaaleissa ryvet-tynyt ja paljastunut sotilaallisen teknologian varastamisesta. Voi olla että Ruotsin valtion omista-milla korruptioskandaaleissa ryvettyneillä yrityksillä on jotain yhteistä "perinnöllisiin arvoihin", jotka Suomessa ovat ehdottomasti kiellettyjä.

Kuningaskunnassa kaikki on hyvin.
19.09.2019
Kuva: Unsplash.

Silmiinpistävää on että USA:n ja Venäjän Presidentistä ei julkaissa mitään positiivista - negatii-vistä kyllä löytyy kaikkine höysteineen. Vaan on se hyvä että Ruotsissa asiat ovat niin hyvin, ettei sieltä tarvitse julkaissa yhtään mitään, muuta kuin mitä ja minkä värisiä vaatteita Kuningas-perheen jäsenet milloinkin kantavat ja että ihanat lapset kasvavat. Ainiin, käviväthän he hymyi-lemässä palomiesten kanssa kameroiden edessä kun Ruotsi paloi viime kesänä- mutta eivät kertaakaan kun autot palavat, pommit räjähtelevät, ihmisiä tapetaan ja sinivalohenkilökuntaa heitetään kivillä ja kranaateilla; "För Sverige i Framtiden".

Ruotsi pyrkii kontrolloimaan Suo-men mediaa ja harrastaa psykoloo-gista sodankyntiä Suomessa.

4.3.2012 : https://www.uusisuomi.fi/uutiset/stubbin-vanhat-venaja-lausunnot-kauhistuttavat-yha/5965c61e-195a-3604-9651-baa9eababc8b

18.4.2015 : https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000911300.html

09.03.2015 : https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/2015030919326651

30.07.2015 : https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2015073020108889

30.07.2015 : https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2015073020107892

10.2.2017 : https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005083334.html

14.2.2017 : https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005088202.html

21.9.2018 https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005835551.html

25.11.2018 : https://www.verkkouutiset.fi/ruotsalaiskenraali-pohjoiseen-kohdistuu-venajan-vakava-uhka/

7.12.2018 : https://www.ulkopolitiikka.fi/lehti/4-2018/sota-suomessa/

+ + + + + vastaavanlaisia on satoja.

Ruotsi pyrkii kontrolloimaan mediaa Suomessa ja harrastaa psykoloogista sodankyntiä Suomalaisia vastaan Suomessa.

Poliisi: "MTV:n uutisointi koskien Lahden MM-kisoja ja suunniteltua terrori-iskua".
19.09.2019
Kuva: Unsplash.

"MTV on uutisoinut tänään 18.9.2019, että suomalaispoika suunnitteli terrori-iskua Lahden MM-hiihtokisoihin vuonna 2017. Hämeen poliisilaitoksella ei ole tästä asiasta tietoa.

Hämeen poliisilaitoksella oli kisojen aikaan tutkinnassa poliisille tullut tieto, jonka mukaan eräs keskisuomalainen, silloin 32-vuotias mieshenkilö aikoo tehdä jotain sabotoidakseen Lahden MM-kisojen viestihiihtoja. Tämä mies otettiin kiinni 2.3.2017 aamulla. Kuulustelussa mies kertoi, että pahoitti mielensä norjalaisen hiihtäjän tekemisistä sunnuntain kisoissa. Hän myönsi kirjoittaneensa humalassa Facebookiin, että voisi tuhota norjalaisten viestihiihdon esimerkiksi menemällä heidän jokkueensa hiihtäjän eteen ladulle viestissä. Kertomansa mukaan hän ei aikonut toteuttaa uhkauksiaan.

Asiaa tutkittiin laittomana uhkauksena. Syyttäjä teki asiassa esitutkinnan rajoittamispäätöksen, eikä asia edennyt tuomioistuimeen."

Lähde: Poliisin tiedotteet.

MUUTA ASIAAN LIITTYVÄÄ
2018 Telia osti Bonnierilta Bonnier Broadcasting -yksikön, jolle kuuluvat ruotsalainen TV4, C More ja MTV3-kanava Suomessa. Wikipedian mukaan Ruotsin valtio omistaa 37.3% Teliasta, joka OCCR:n mukaan on ainakin kaksi kertaa jäänyt kiinni korruptiosta. Asiasta kertoi myös Ruotsalainen Aftonbladet -lehti 2017. Esitietojen mukaan Telia on harrastanut kohdemaissa televakoilua. Myös SAAB JAS Gripen on korruptioskandaaleissa ryvettynyt ja paljastunut sotilaallisen teknologian varastamisesta. Voi olla että Ruotsin valtion omistamilla korruptio-skandaaleissa ryvettyneillä yrityksillä on jotain yhteistä niihin "perinnöllisiin arvoihin", jotka Suomessa ovat kiellettyjä.

Kansallista ulottuvuutta ei kannata unohtaa puoluepolitiikassa.
17.09.2019
Kuva: Eduskuntatalon istuntosali peruskorjauksen jälkeisessä asussaan vuonna 2017, Tiina Tuukkanen - Tekijän arkisto, Wikipedia

ILTASANOMIEN MUKAAN, "Professori Matti Tuomalan uusi kirja ottaa turhat luulot pois niiltä, jotka uskovat talouden pelaavan paremmin, kun suurituloisia verotetaan muita vähemmän, kirjoittaa toimittaja Samuli Niinivuo."

Vaikka on eri puolueita jotka ajavat eri Suomen Kansanosien asioita, Kansallista ulottuvuutta ei kannata unohtaa puoluepolitiikassa. Paljon viittaa siihen että siinä ollaan lipsuttu useammassa kuin yhdessä puolueessa. Vastakkainasettelujen sijasta kannattaisi jokaisen puolueen tehdä oman työn arviointi vuodesta 1947 saaka, ja ei niikään ajatella että "me tehtiin virhe/väärin" ja keskittyä ruikuttamaan sitä - eikä keskittyä ruikuttamaan jonkun toisen puolueen tekemistä virheistä, vaan että "Näissä asioissa jotka vaikuttavat koko Kansaan, kaikkien puolueiden olisi kannattanut - ja tänäänkin kannattaa tehdä yhteistyötä". Sitä se Demokratia on.

ILTASANOMIEN MUKAAN, "Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäen mukaan keskituloisten ihmisten ostovoima on tuntuvasti heikkenemässä. Myös Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtajan mielestä suunta on väärä."

Suunta on ollut jossain määrin väärä vuodesta 1947 saakka. YLEn mukaan Suomessa on miljoona ihmistä köyhyysrajalla tai sen alapuolella - joka on seuraamus syystä miljardikustan-nuksineen. Syyn tai kaikki syyt kun kartoittaa ja estää, ostovoima kasvaa.

HISTORIASSA on tehty päätöksiä jotka "on hyviä meille" mutta kun Kansallinen ulottuvuus on puuttunut, niin se mitä on päätetty ei aina ole ollut hyväksi koko Suomen Kansalle - jossain määrin jopa päinvastoin. Tulos on se mitä tänään on.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo: "Budjetti heikentää keskituloisten ostovoimaa".

Jos yhteiskunnan jakaa Upporikkaat, Rikkaat, Ylempi keskiluokka, Alempi keskiluokka ja Vähä-varaiset -osiin, niin köyhyyden lisääntyessä jostain syystä tai syistä, hitaasti mutta varmasti se vaikuttaa kaikkien yhteiskuntakerrostumien köyhtymiseen.

A.

 • Upporikkaat
 • Rikkaat
 • Ylempi keskiluokka
 • Alempi keskiluokka
 • Vähävaraiset

B.

 • Upporikkaat/Rikkaat
 • Ylempi keskiluokka
 • Alempi keskiluokka
 • Vähävaraiset
 • Köyhät

C.

 • Rikkaat
 • Ylempi keskiluokka
 • Alempi keskiluokka
 • Vähävaraiset
 • Köyhät

D.

 • Rikkaat
 • Ylempi keskiluokka
 • Alempi keskiluokka
 • Köyhät
 • Köyhät

ILTASANOMIEN MUKAAN, "Veronmaksajien etujärjestön laskelmassa keskituloisen 3452 euroa kuussa ansaitsevan palkansaajan veroprosentti on ensi vuonna nousemassa 0,4 prosenttiyksikköä 30,4 prosentista 30,8 prosenttiin."

Suomalaiset Upporikkaat, Rikkaat, Ylempi keskiluokka, Alempi keskiluokka ja Vähävaraiset eivät ole koskaan hyötyneet siitä että Köyhyys lisääntyy. Nykyisen köyhyyden (1/5 Suomen Kansasta) vaikutus näkyy hitaasti mutta varmasti Alemmassa keskiluokassa.

Kannattaisko kartoittaa köyhyyttä aiheuttavat epäsuomalaiset syyt elinympäristöstä ja yhteis-kunnasta ja poistaa ne, niin "ostovoima" lisääntyisi "muutamalla" miljardilla/vuosi - ja ohajata säästetyt varat portaittain alhaalta ylöspäin niin kukaan ei menettäisi mitään vaan päin vastoin?

Verotuloja voi nostaa poistamalla elinympäristöstä ja yhteiskunnasta kaiken missä verovaroja reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein käytetään väärin. Kun näin ei ole menetelty ja Hallitus on vaihtunut, sen sijaan että tilanne olisi parantunut, hitaasti mutta varmasti monen muun asian ohella köyhyys on lisääntynyt. Syy seuraamuksille on olemassa ja tuottaa lisääntyvissä määrin ylimääräisiä kustannuksia, niin kauan aikaa kun sen sallitaan olla olemassa.

Omalla erikoisella tavallaan, köyhyyden lisääntyminen on "hiilijalanjälki" jota seuraamalla löytyy syyt köyhyyden lisääntymiseen, sekä asioihin jotka ovat yhteiskunnallisesti haitallisia. Köyhyy-den sekä muiden yhteiskunnallisesti haitallisten asioiden lisääntyminen, on historiassa aina aiheuttanut "ilmastonmuutoksen".

Tarina alkaa vuodesta 1991: "We shall overcome".
15.09.2019

John Wolfgang Alexander Ausonius on ruotsalainen maahanmuuttajia jahdannut murhaaja. Hän ampui yhtätoista ihmistä elokuun 1991 ja helmikuun 1992 välisenä aikana. Ruotsin mediassa hänet tunnettiin yleisesti nimellä Lasermannen (Laserimies), koska hän käytti lasertähtäintä aseissaan. Uhreista ainoastaan yksi kuoli vammoihinsa. Ausonius tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta, kymmenestä murhayrityksestä ja pankkiryöstöistä.

EDELLISEN JÄLKISEURAAMUKSENA Pääministeri Carl Bildt ja Maahanmuuttoministeri Birgit Friggebo lähtivät Tukholman Rinkebyhyn rauhoittaakseen tilannetta ja keskustelakseen Ruot-salaisesta muukalaisvihasta maahanmuuttajien kanssa. Ylläoleva video on kyseessä olevasta tilaisuudeta.

Yleisöstä: Rinkebyn asukkaat haluavat saada konkreettisen vastauksen: Miksi rasistisia järjestöjä ei kielletä?

Pääministeri Carl Bildt: Mutta sen minä voin kertoa että Ruotsissa on tarpeeksi lakeja niiden pysäyttämiseksi.

MUUKALAISVIHAN KITKEMINEN Ruotsissa meni niin pitkälle, että jos esitti mitä tahansa Ruotsin maahanmuuttopolitiikkaa vastaan, vaikka se oli asiallisesti esitetty perusteluineen - se leimattiin rasismiksi ja fasismiksi. Samaan aikaan mainostettiin kotimassa ja ulkomailla "Ruotsa-laista monikulttuurillista ihanneyhteiskuntaa ja hyvinvointivaltiota".

Yksi asia unohdettiin täysin: Maahanmuuttajien kulttuuri ja/tai uskonto ja/tai perinteet ja tavat pitävät sisällään asioita, jotka tunnusmerkistönsä mukaan ovat suoraan tai epäsuoraan yhdis-tettävissä rasismiin, fasismiin, ihmisoikeuksien loukkaamiseen ja niin edelleen. Kotimaista fa-sismia ja rasismia vastustettiin siinä mittakaavassa että kaikki mikä oli maahanmuuttopolitiikan vastaista - oli se kuinka järkevää tahansa - leimattiin fasismiksi ja rasismiksi, mutta ulkomaalai-nen rasismi ja fasismi sallittiin.

Että Ruotsin maahanmuuttopolittiika vietiin Euroopan Unioniin 2008 Ruotsin ja Puolan toimesta (Carl Bildt ja Radoslaw Sikorski) Ruotsin ollessa puheenjohtajamaa, tuli olemaan kohtalokasta koko Euroopalle. Tulos on se mitä Ruotsissa tänään on: Ruotsalainen Poliisi lisääntyvästä väkivallasta Ruotsissa 24.03.2019.

Hyvät neuvot ovat kalliita, mutta parhaimmat ilmaisia.

Uutisia
Ajankohtaista
Sivut
Muistio
WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2020.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
4192450 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 28.02.2020.