MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus

"Olemme tottuneet Suomessa länsimaiden demokratian ja oikeusvaltion perusarvoihin. Ihmisoikeuksiin, riippumattomiin tuomioistuimiin, sanan- ja lehdistönvapauteen sekä jakamattomaan ihmisarvoon. Nämä asiat eivät koskaan ole olleet itsestäänselvyyksiä, eivät vuonna 1919 eivätkä vuonna 2019.

Demokratiaa ja oikeusvaltiota vastaan yritetään hyökätä. Sellaiselle toiminnalle on oltava nollatoleranssi. Toimimme tämän mukaisesti Suomessa, Euroopassa ja kansainvälisesti.

Suomen Pääministeri Antti Rinne
Suomen Hallitusmuoto 100 vuotta -juhlatilaisuudessa 10.9.2019. (Helsingin sanomat)

Sisäministeri Maria Ohisalo pyytää selvitystä poliisin pelisäännöistä.
21.10.2019

HELSINGIN SANOMAT: "Ohisalo kertoo haluavansa käydä poliisijohdon kanssa pelinsäännöt perusoikeuksien toteutumisesta ja turvallisuudentunteen säilymisestä vahvana niin mielenosoit-tajien kuin sivullisten parissa."

Tärkein kai on Suomen Kansan julkinen mielipide siitä miten Suomessa kuuluu olla ja elää ihmisiksi. Se on Suomen Kansan Perustuslaki, lähinnä Suomen Kansan Perustuslaki 1§ - 12§ johdonmukaisessa järjestyksessä, sanantarkasti tai sovellettuna asiaan josta on kyse. Edelli-nen tukee Pariisin Rauhansopimusta, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 ja 9 artikla sekä Suomen Hallitusmuotoa 1919.

On hyvä käydä yhdessä läpi perusteita sille kuinka ennaltaehkäissään ulkomaalaisten väkival-taiset mielenosoitukset Suomessa johtuen esimerkiksi konfliktista ulkomailla. Sama koskien lasten, naisten ja vanhusten raiskaamistapauksia, murhia ja tappoja, terroristi-iskuja, sekä rikoksia joita Suomessa ei aikaisemmin ole ilmennyt - millä tavalla sellaiset ennaltaehkäissään ja estetään Suomessa.

Demokratian ensisijainen tehtävä on Demokratian suojeleminen, yhteiskunnan ja elinympäris-tön kehittäminen.

Turkin vastainen mielenosoitus Helsingin keskustassa.
21.10.2019

Mielenosoittajat eivät noudattaneet ohjeita – poliisi joutui turvautumaan voimakei-noihin Narinkkatorilla kertoo Poliisi tiedotteessaan 19.10.2019.

POLIISIN TIEDOTTEEN MUKAAN "Poliisi joutui turvautumaan voimankäyttöön mielenosoituk-sessa, joka järjestettiin lauantai-iltapäivänä Helsingin ydinkeskustassa.

Ennen mielenosoituksen liikkeelle lähtemistä poliisi neuvotteli tunnin ajan mielenosoituksen järjestäjien kanssa. Järjestäjien toiveena oli liikkua kulkueen kärjessä autolla. Turvallisuussyistä poliisi ohjeisti järjestäjiä jättämään auton pois kulkueesta. Järjestäjät kieltäytyivät noudatta-masta ohjeita, jolloin poliisi määräsi järjestäjiä jättämään auton pois.

Määräyksestä huolimatta ajoneuvo lähti kulkueen mukaan, ja poliisi pysäytti kulkueen heti Narinkkatorille. Poliisi joutui lopulta rikkomaan ajoneuvon ikkunan pysäyttääkseen sen. Joukkoja hallittiin muun muassa poliisin ratsukoiden avulla. Lähes samanaikaisesti useampi mielenosoittaja esti poliisiauton liikkumisen. Tässä yhteydessä poliisi joutui käyttämään etäla-mautinta henkilöön, joka vastusti poliisia. Näiden tapahtumien jälkeen kulkue pääsi liikkeelle ja kulki ydinkeskustassa suunnitellun reitin rauhanomaisesti. Kulkue päättyi Kansalaistorille, jossa mielenosoitus jatkui rauhallisesti.

Mielenosoituksen alkuvaiheen tapahtumista on kirjattu rikosilmoituksia mm. kokoontumisrikko-muksesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Toistaiseksi ketään ei ole otettu kiinni."

Mielenosoituksen järjestäjä oli Yhdessä Rojavan puolesta -solidaarisuusverkosto ja Poliisin arvion mukaan mielenosoitukseen osallistui noin 300 henkilöä.

Kun Suomessa Kurdit osoittavat mieltään Turkkia vastaan heitellen Suomessa kiviä ja tottele-matta Suomen Poliisia rikkoen Suomen Kansan Perustuslakia (Suomen Kansan Rauhaa), toiminta ei ole länsimaisen demokratian ja oikeusvaltion perusarvojen tukema, eikä sellainen toimita tee Kurdien eikä Rojavan asiaa paremmaksi - päinvastoin.

Tasavallan Presidentti Sauli Niin-istön puhe Suomen hallitusmuoto 100 vuotta -juhlatilaisuudessa.
16.10.2019

TASAVALLAN PRESIDENTTI Sauli Niinistön puheessa Suomen Hallitusmuoto 100 vuotta -juhlatilaisuudessa 10.09.2019 Presidentti lähestyi Hallitusmuotoa, Perustuslakia ja Valtio-sääntöa kahden teeman, luottamuksen ja osallisuuden kautta, joilla on vaikutus meidän kaikkien arkielämään.

VUOTEEN 1809 SAAKKA osa nykyistä Suomea oli Ruotsin Kuningaskunnan hallitsemaa alu-etta. Suomen Kansan sota Ruotsin Kuningaskuntaa ja Aatelismia vastaan vuonna 1809 on yksi perustavanlaatuisista kulmakivistä, joista Suomen Kansan Demokratiaan perustuva Hallitus-muoto tulisi rakentumaan. Esi-vanhemmillemme rakentaminen ei kuitenkaan ollut helppoa sillä vastustus Suomen Kansan itsenäistymistä vastaan oli kova. Vielä sata vuotta myöhemmin, vuonna 1919 mielipiteitä oli monia, oli valkoisia ja punaisia, monarkistisia ja tasavaltalaisia, mutta tavoitteita oli vain yksi. Eheä kansakunta, joka on luja myös ulospäin.

Hallitusmuodon toisessa luvussa, Suomen Kansan yleisiä oikeuksia ja oikeusturvaa (1§ - 14§) suojeltiin aatelisarvoilta ja muilta perinnöllisiltä arvoilta Hallitusmuodon 15§:ssä.

II LUKU, Suomen kansalaisten yleiset oikeudet ja oikeusturva

15 § Älköön tasavallassa annettako aatelisarvoja älköönkä muita perinnöllisiä arvoja.

Aatelismiin ja perinnöllisiin arvoihin yhdistettävissä olevat arvot kuten esimerkiksi rasimi, fasis-mi, väkivalta, vainot, terrori, terrorismi sekä kaikki niihin yhdistettävissä olevat asiat Suomalaisia kohtaan kiellettiin Suomessa 1919. Vaikka edellä mainitut asiat kiellettiin, niitä esiintyi eri muo-doissa vuoteen 1947 saakka, jolloin toisen maailmansodan jälkeen solmittiin Pariisin rauhan-sopimus 1947, jonka Osa II, Luku II, 6, 7, 8 ja 9 artiklaa Suomen Kansan Perustuslaki tukee.

OMALTA OSIN Suomen Hallitusmuoto 1919 ja Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa todistaa Suomen Kansan historiasta ja kumoaa kaiken propagandan jota on levitetty tähän päivään saakka. Mitä historiassa on tapahtunut on historiaa, sille me emme voi mitään.

Mitä Historiassa päätettiin ja tehtiin ja mihin päätökset ja teot johtivat, antaa osviittaa siihen mitä päättää ja tehdä nykyajassa että emme tee samoja virheitä uudelleen. Sellaisia päätöksiä tukee Halitusmuoto 1919, Pariisin rauhansopimus, Rauha Suomen kanssa sekä niitä tukeva Suomen Kansan Perustuslaki. Historiallisia tietoja me emme käytä kenenkään nykyään elävän ihmisen, Kansan osan tai Kansan syyllistämiseen, ellei yhteyksiä Historiassa tehtyihin rikoksiin reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein ole olemassa.

SAAB JAS Gripeniä mainostetaan Suomalaisille Hornetin korvaajana.
25.08.2019
Kuva: Wikipedia

KAIKKIA EI OLE KERROTTU JAS Gripenin kehitys- eikä myyntihistoriasta - kuten esimerkiksi että Ruotsi käytti tilaisuutta hyväkseen Venäjän levottomuuksien aikaan varastaen sotilaallista teknologiaa Venäjältä jonka avulla JAS Gripeniä kehitettiin. Asiasta raportoi Ruotsissa muunmu-assa Ruotsalainen Aftonbladet -lehti 22.01.2003 otsikolla "Ruotsalaiset vakoilijat".

Lue lisää: SAAB JAS Gripeniä mainostetaan Suomalaisille Hornetin korvaajana. -sivu.

Ruotsin Pääministeri Stefan Löfven kävi tarjoamasssa Suomelle soti-laallista apua.
07.10.2019

ILTALEHDEN MUKAAN Ruotsin pääministeri käivi keskustelemassa Suomen Pääministeri Antti Rnteen kanssa. Iltalehden mukaan keskusteluissa Pääministeri Stefan Löfven "antoi äänen-sävyllään kunniasanansa siitä, Ruotsi säätää lain sotilaallisesta avunannosta Suomelle."

MIKÄ HÄTÄ mahtaakaan olla Pääministeri Stefan Löfvenillä kun hän tarjoaa 5600 Ruotsalaista sotilasta Suomelle sotilaalliseksi avuksi, Suomelle joka ei tarvitse sotilaallista apua. Ruotsihan se on "joka muistuttaa sotatannerta".

RUOTSALAISET VALTIOLLISET YRITYKSET ovat syyllistyneet rikoksiin ulkomailla, ja ovat sitä kautta hankkineet vihollisia läheltä ja kaukaa. Ruotsi lähetti 15000 pakolaista ja "pakolaista" laittomasti Suomeen 2015 kaikkine seuraamuksieen ja kustannuksineen Suomelle. Edellisen lisäksi Bonniersin lehdet syytävät esimerkiksi Suomessa propagandaa sen minkä kerkiävät Yhdysvaltoja ja Venäjää vastaan - Yhdistyneitä Kansakuntia vastaan.

RUOTSIN ASIA EI OLE SUOMEN ASIA. Suomella on Suomen Kansan Perustuslaki joka on sama kuin Demokratia (Kansanvalta), ja Ruotsilla on Sveriges Rikes Lag (Kuningaskunta, Rikkaiden Laki) joka suomessa "perinnöllisine arvoineen" ovat kiellettyjä; Suomen Hallitusmuo-dossa 1919: "Älköön tasavallassa annettako aatelisarvoja älköönkä muita perinnöllisiä arvoja."

EXPRESSEN LEHDEN MUKAAN pelkästään kuluneen vuorokauden aikana "Useampi henkilö pahoinpiteli miestä vaikeasti ja mies on viety pois autossa Göteborgissa. Noin 20 autoa poltettu ja jotain on räjähtänyt Märstassa Tukholman Pohjoispuolella." Tällaista monikulttuurillisessa "jengisodista" kärsivässä Ruotsissa arkipäivä on; Ruotsalainen Poliisi lisääntyvästä väkivallasta Ruotsissa 24.03.2019.

Ja Pääministeri Stefan Löfven kävi antamansa kunniasanan Suomelle sotilaallisesta avusta, 5600 miestä - Suomelle joka ei tarvitse sotilaallista apua. Se ei kuulosta mitenkään luotettavalta kun on kykenemätön puolustamaan omaa maatansa ja Kansaansa ja tarjoilee sotilaallista apua muille maille jotka eivät tarvitse sotilaallista apua. "Eikö hän uskalla olla omassa koimaassaan Ruotsissa ja hoitaa sen sisäisiä asioita, puolustaen Kansaansa, eikä juossa pää kolmantena jalkana tarjoamassa sotilaallista apua ulkomaille?".

Greta Thunberg Expressen TV:lle: "Det känns som att det saknas ett holistiskt perspektiv."
16.10.2019

Sanojen väärin käyttö johtaa ajatuksen epäselvyyteen ja ajatuksen epäselvyys puolestaan johtaa vääriin tekoihin. Expressen -lehdessä Ruotsissa, Greta Thunbergin haastattelussa Greta Thunberg sanoo noin kohdassa 02:30; "Det känns som att det saknas ett holistiskt perspektiv." - Suomennettuna: "Tuntuu siltä, että sekava näkökulma puuttuu."

Alco/Alko : Substanssi mikä tahansa kuten esimerkiksi alkoholi, huumausiane tai lääkkeet joka aiheuttaa

Holistic/Holistinen : sekavat oireet.

Suhteellisen suuri osa ilmastonmuutosta vastustavista aktivisteista polttaa kannabista tai käyt-tää muita huumaavia aineita. Jonkinlainen ristiriita kai siinäkin on että vastustetaan ilmaston-muutosta, päästöjä ja saasteia, mutta huumeet ovat saaste ja oirteet johtuvat saastuttamisesta.

Tietämättömyys ei ole saaste, mutta näennäistieteelinen uskomus on saaste joka aiheuttaa mieleen häiriön. Kun mieltä on häiritty henkilö käyttäytyy epäjohdonmuksiella tavalla ja/tai esittää asioita jotka ovat epäjohdonmukaisia - kuten esimerkiksi liimaavat itsensä katuun kiinni: Katso video Twitteristä.

Tunteet käyvät kuumina.

Iltasanomat kysyy: "Tietääkö polii-si, mitä jengi tarkoittaa?"
09.10.2019

ILTASANOMAT: "Ylivieskalaisen kaupan pihalla jokainen nuori tunnisti ongelman, josta poliisi ei ollut kuullukaan – tietääkö poliisi, mitä jengi tarkoittaa?"

AINAKIN YKSI ASIA on "kautta aikain" ollut selvä ja se on että jengi -sanalla on eri merkitys yhteiskunnallisissa rakenteissa. Yhdelle jengi voi olla ihan tavallinen kaveriporukka, kun taas niin kutsutulle kukkahattutädille tai sedälle kuplassaan sama jengi voi olla hengenvaarallinen ja jengiin kuuluvat pitää välittömästi toimittaa nuorisovankilaan - kustannuksineen ja seuraamuksineen, joiden kohtelua Tasavallan Presidentti joutuu jälkikäteen pyytämään anteeksi.

RIIPPUEN YHTEISKUNNALLISESTA ASEMASTA, ammatista ja kuplasta jossa elää, määritelmä jengille on eri. Kaikkia jengejä ei pidä leimata rikollisiksi jos yksi tai muutama on. Jos yksi jengi on rikollinen niin sekin on reaali- ja käsitteellistieteellisesti arvioituna seuraamus syystä. Poista syy tai estä syyn tuleminen Suomeen niin rikollisuuteen suuntautuneita jengejä ei ole. Se ei ole Laissa kielletty.

SE VOI JOSSAIN MÄÄRIN aiheuttaa närästystä, kun "[SANOMALEHTI] ei vastaa sivujen sisäl-löstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista." - Iltasanomien käyttöehdot

EDELLISELLÄ ei oikeastaan ole mitään eroa jos JENGI kirjoittaa käyttäytymisohjeisiinsa: "[JENGIMME] ei vastaa sanoistaan ja/tai teoistaan, laillisuudesta, eikä sanojemme ja/tai tekojemme välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista." - ja JENGIN toiminta "on laillista".

Vastaus kysymykseen "Tietääkö poliisi, mitä jengi tarkoittaa?" on; "Tietää".

Suomessa syntyvyys laskee, siitä ei pidä olla huolissaan.
01.10.2019

ETTÄ SUOMESSA SYNTYVYYS LASKEE, siitä ei pidä olla huolsissaan koska siitä ei kukaan saa palkkaa. Syntyvyyden laskeminen viittaa ensisijaisesti siihen että nuorten aikuisten elineh-doissa on parantamisen varaa. Toinen edelliseen yhdistettävävissä oleva seikka on että "Mil-joona Suomalaista on köyhyysrajalla tai sen alapuolella", joka kertoo sen että on tehtävä töitä elinympäristön ja yhteiskunnan parantamiseksi sairaudesta joka sen on aiheuttanut. Edellä mainitut eivät merkitse ensisijaisesti sitä että "Suomeen on tuotava ulkomaalaista työvoimaa" van sitä, että verotuloja voi nostaa poistamalla yhteiskunnasta kaiken missä verovaroja reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein käytetään väärin ja investoida osa säästetyistä miljardeista lapsiin, nuoriin ja nuoriin aikuisiin.

EDELLISEEN LIITTYEN, lasten kaltoinkohtelusta syytetty lasten­suojelu­yksikkö Loikalan kartano Iitin kunnassa on määrätty keskeyttämään toimintansa marraskuun alusta alkaen. Aluehallinto-viraston mukaan laitoksessa ei ole ollut riittävästi alan ammatillista henkilökuntaa, eikä henkilö-kunnan koulutustaso ole ollut riittävä sekä että laitoksessa on havaittu lakiin perustumattomia, mielivaltaisia ja lapsia alistavia käytäntöjä.

JOSTAKIN SE JOHTUU, että lapsia syntyy vähemmän ja että 1/5 -osa Kansasta elää köyhyys-rajalla tai sen alapuolella - miljardikustannuksineen Veronmaksajille. Siitä pitää ottaa selvää. Siinä on suhteellisen hyvä aloite Kansalaialoitteelle, jota Suomen Kansan Perustuslaki tukee.

Kansan pitää ensisijaisesti suojella Eduskuntaa ja Eduskunnan pitää ensisijaisesti suojella Kansaa.
10.09.2019.

ILTASAMOMAT otsikoi; "Poliitikkojen uhkailu lisääntynyt – eduskunta selvitti kansanedustajien kotien ja loma­paikkojen suojaamista".

Kun Suomen Hallitusmuodon 1919 15§, Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 artiklaa sekä sitä tukevaa Suomen Kansan Perustuslakia ei ole opetettu ja niiden mukaan oltu ja eletty, niin se on turvalli-suusriski. Periaatteessa sama kuin että autokou-lussa opetettaisiin ajamaan autoa, mutta ei liiken-nesääntöjä. Se on turvallisuusriski, josta suurin osa kaikista yhteiskunnallisista ongelmista tänä päivänä kumpuaa.

Jos maassa on 1 köyhyysrajalla tai sen alapuo-lella, niin se ei maata kaada, mutta kun maassa on miljoona köyhyysrajalla tai sen alapuolella, niin itsestäänselvää on että sillä on negatiivinen vaikutuksensa kaikkiin yhteiskuntakerroksiin. Jostakin köyhyys johtuu ja mistä se johtuu - se on turvallisuusriski.

Lue lisää: Kansan pitää ensisijaisesti suojella Eduskuntaa ja Eduskunnan pitää ensisijaisesti suojella Kansaa.

Päivän otsikkoviidakosta.
28.09.2019

ILTASANOMISSA hehkutetaan kielten oppimisen tärkeydestä; "– Kielistä on aina hyötyä! Kaikissa tehtävissä. Opiskelkaa niitä! Myönnettäköön, lapsena tuli katsottua aika usein Emmerdalea. Jos vain olisi aikaa, opiskelisin lisää kieliä. Saksaa, espanjaa, italiaa, arabiaa, kiinaa nyt ainakin olisi kiva osata, hän listaa."

Heidän jotka ovat keielellisesti lahjakkaita kannattaa tietenkin opiskella eri kieliä. Sellaiselle joka ei ole kielellisesti lahjakas, kielten opetteleminen on ajan, energian ja varojen hukkaamista - pakotettuna psyykkistä häirintää seuraamuksineen ja kustannuksineen. Periaatteessa sama kuin johkun uhan alla pakotettaisiin tekemään mitä tahansa mihin ei ole kykyjä.

ILTASANOMISSA "Anna Kontulan (vas) mukaan kapitalismi on ilmastonmuutoksen keskeisin syy.".

Ilmastonmuutos oli lähes 3000 vuotta sitten ja lähestymme tämän kauden huipentumaa - tämän kauden lämpimintä jaksoa. Pienessä aika- ja mittakaavassa esitettynä kyse on Toukokuun puo-lesta välistä Heinäkuun 1:een päivään saakka. Jos nyt seuraavissa vaaleissa ilmastonmuutos on agenda, niin puolue jolla on reaali- ja käsitteellistieteellinen agenda eikä agenda joka perus-tuu 16 -vuotiaan Aspergerin oireyhtymää sairastavan henkilön tekemiin tutkimuksiin, uskomuk-siin ja pelkoihin voittaa.

Henkilö voi tietää paljon pinnalisesti mutta kun osa tiedoista on asiakokonaisuudesta otettuja ja näennäistieteellisiä, minkäänlasita läpivalaisua ei ole tehty jossa näennäistieteelliset uskomuk-set erotetaan reaali- ja käsitteellistieteellisistä tiedoista sekä että yksityiskohdat näkökulmineen ja näkökantoineen puuttuvat, niin puutteen korvaa se mitä hän on ja tekee. Lopputulos on että henkilö on kykenemätön estittämään pelkäämäänsä ongelmaan ratkaisua, mutta hän kykenee pelkäämään, kiihottumaan, syyttelemään, ja kiihottaamaan.

KIISTATTA voidaan todeta että mitä Greta Thunberg sekä hänen taustalla piilevät PR gurut ja yritykset tai järjestöt ovat esittäneet - niiltä osin missä tiedot ovat reaali- ja käsitteellistieteellisiä ja että on käyttäydytty asiallisesti ja maltillisesti on hyvää, mutta yhtä kiistatta voidaan todeta, että niiltä osin missä reaali- ja käsitteellistieteellisiä tietoja on käytetty väärin ja että on käyttäy-dytty epäasiallisesti ja epämaltillisesti, kumoaa hyvän. Jäljelle jää se mitä on - joka on asian ydin.

Maailman menoa.
28.09.2019

Aika näyttää koska Estonian noin 900 uhria saa levätä rauhassa, ja kuinka kauan aikaa kuluu ennenkuin uhrien omaiset saavat olla rauhassa, kun vielä 25 vuotta jälkikäteen muistellaan onnettomuutta. Ruotsissa kruununprinsessa Victoria laskee muistoseppeleen Estonian uhrien muistomerkille. Edellinen tilaisuus oli huomattavasti hauskempi, sillä silloin hymyiltin palomies-ten kanssa kun Ruotsi paloi.

Siitä ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa, kenen puolella hän muistelee tai hymyilee 25 vuoden kuluttua, kun Ruotsissa "käsikranaatteja heitetään, teloituksia julkisilla paikoilla ja ihmisiä kidutetaan kirjaimellisesti ja että Ruotsissa esiintyy rikoksia, jotka olivat aiemmin liittyneet sota-alueisiin", Poliisi Fredrik Marklund, Expressen 24.03.2019. Toivottavasti kolmesta kruunusta on edes yksi jäljellä. Paljon viittaa kuitenkin siihen suuntaan - kun se Venäjä on niin suuri uhka - että 25 äyrillä pitää pärjätä.

Maailman johtajat istualleen YK:ssa haukkunut ilmastopornoaktivisti Greta Tunberg PR -guruineen reissaa ympäri maailmaa kiihottaen lapsia, nuoria ja aikuisia lakkoihin ilmaston-muutosta vastaan - joka oli 2000-2500 vuotta sitten. Useista Euroopan maista on raportoitu lasten olevan huolestuneita, peloissaan ja jopa syvästi ahdistuneita meneillään olevasta ilmastonmuutoshysteriasta. Ainakin osa on saanut jonkinlaisen tartunnan hänen levittämästä taudista kun osoittavat samoja oireita. Mutta ei se mitään, kun vaan saadaan nettiahdistelu kuriin ja opetetaan lapsia välttämään nettikiusaajat. Luottamus vanhempien ja lasten välillä sekä opettajien ja lasten välillä on tärkeä ettei ahdistele eikä ahdista.

Lehdistön mukaan Suomessa kuolee enemmän ihmisiä kuin syntyy ja siitä ollaan huolissaan - ja niillekkin jotka syntyvät kun heitä ahdistellaan ja ahdistuvat syötetään mielialalääkkeitä - jotkut jopa mainostavat hamppua ahdistukseen - sen sijaan että poistettaisiin syy oireisiin. Ja Greta saa Nobelin palkinnon.

Presidentti Sauli Niinistö on lähdössa työvierailulle Yhdysvaltoihin. Lehdistö asiantuitijoineen neuvoo häntä palstametreittäin siitä mitä hänen tulisi ottaa huomioon. Ihan kuin Presidentti Sauli Niinistö ei tietäisi. Yhdysvaltain Presidentti Donald Trump kun lehdistön mukaan on vähintään yhtä epävakaa kuin Venäjän Presidentti Vladimir Putin.

Presidentti Trump haluaa pakolaisten olevan turvassa rajalla käydystä huumesodasta jossa lähemmäs 4000 ihmistä tapetaan vuosittain. Hän haluaa myös estää huumeiden ja väkivallan leviämisen Yhdysvaltoihin - jota vastaan tietenkin pitää protestoida kun se on rasismia.

Onneksi Ruotsin Pääministeri Stefan Löfven ja Kuningas aatelisine arvoineen ovat vakaita ja maa lähes paratiisi - viitaten kaikkeen siihen mitä Ruotsalaisessa omistuksessa olevat lehdet Suomessa EIVÄT Ruotsista kirjoita.

Parempi muistaa eläviä kuin ruumiita.

Missikaunottaren rakko.
22.09.2019

ILTASANOMIEN MUKAAN, "Venäläiset eivät enää tunnista omaa arkeaan maansa televisiosta, jonka propaganda keskittyy kertomaan kauhutarinoita ulkomaiden elämästä."

Edellisen kai voi "suomentaa" tällä tavalla: "Suomalaiset eivät enää tunnista omaa arkeaan Ruotsalaisesta lehdistöstä ja televisiosta Suomessa, jonka propaganda keskittyy kertomaan kauhutarinoita ulkomaiden elämästä."

ILTASANOMIEN MUKAAN, "Yleisradion toimittaja Jessikka Aro kirjoittaa, että Ylen sisältä paljastui hänen häirintäjuttunsa yhteydessä ”sabotööri, kansankielellä myyrä”. IS pyysi väitteeseen kommentit myös Ylen päätoimittajalta ja turvallisuuspäälliköiltä. Aron 453-sivuinen kirja Putinin trollit – Tositarinoita Venäjän infosodan rintamilta (Johnny Kniga) julkaistiin tiistaina Helsingissä."

Nimeä ei uskalleta mainita, koska silloin kyseessä olisi syyttömän vainoaminen. Kyseessä kai on osittain tai kokonaan Suomessa toimivan Bonniersin trollitehtaan valeuutinen, jolla heräte-tään kohua/kiihkoa ja sillä mainostetaan kirjaa.

Oikeuslaitoksen tekemä syyttämättäjättämispäätös on pätevä - ja sillä selvä.

SUOMESSA RAKKO MISSIKAUNOTTAREN JALKAPOHJASSA oli tärkeämpi uutinen kuin "Ruotsissa kläsikranaatteja heitetään, teloituksia julkisilla paikoilla ja ihmisiä kidutetaan kirjaimellisesti. Ruotsissa esiintyy rikoksia, jotka olivat aiemmin liittyneet sota-alueisiin tai suuriin huumausainekartelleihin." (Poliisi Fredrik Marklund, Ruotsi) - jossa "kaikki on hyvin".

Lue lisää: Ruotsalainen Poliisi lisääntyvästä väkivallasta Ruotsissa 24.03.2019.

'Laajamittaista propagandaa havait-tu Suomessa.'
21.09.2019
Kuva: Unsplash.

ILTASANOMIEN MUKAAN, "Tuoreessa kirjassa varoitetaan, että Venäjä voi sekoittaa Suomen politiikkaa vaikka lähettämällä maahan pakolaisvyöryn eduskuntavaalien alla. Venäjän mahdol-lisista toimista sisältyy Aalto-yliopiston professorin Jarmo Limnéllin ja ministeri, veteraanidiplo-maatti Jaakko Iloniemen torstaina julkistettuun kirjaan Uhkakuvat (Docendo)."

SAABIN MUKAAN, "Defence and security company Saab and Aalto University have signed an agreement for a ten-year programme ... .. . "

SUOMEN KANSA TIETÄÄ että Ruotsi lähetti Suomeen 15000 pakolaista ja "pakolaista" laitto-masti talvella 2015/2016 kaikkine seuraamuksineen ja kustannuksineen Suomen Kansalle. SAAB tekee yhteistyötä Aalto -yliopiston kanssa myös propagandan levittämisessä. Yhteys Bonniersin omistamiin lehtiin Suomessa sekä Teliaan ja Ruotsiin on ilmiselvä.

Wikipedian mukaan Ruotsin valtio omistaa 37.3% Teliasta, joka OCCR:n mukaan on ainakin kaksi kertaa jäänyt kiinni korruptiosta. 2018 Telia osti Bonnierilta Bonnier Broadcasting -yksi-kön, jolle kuuluvat Ruotsalainen TV4, C More ja MTV3 -kanava Suomessa. Asiasta kertoi myös Ruotsalainen Aftonbladet -lehti 2017. Esitietojen mukaan Telia on harrastanut "maissa joilla on raja Venäjän kanssa"- televakoilua. Myös SAAB JAS Gripen on korruptioskandaaleissa ryvet-tynyt ja paljastunut sotilaallisen teknologian varastamisesta. Voi olla että Ruotsin valtion omista-milla korruptioskandaaleissa ryvettyneillä yrityksillä on jotain yhteistä "perinnöllisiin arvoihin", jotka Suomessa ovat ehdottomasti kiellettyjä.

Kuningaskunnassa kaikki on hyvin.
19.09.2019
Kuva: Unsplash.

Silmiinpistävää on että USA:n ja Venäjän Presidentistä ei julkaissa mitään positiivista - negatii-vistä kyllä löytyy kaikkine höysteineen. Vaan on se hyvä että Ruotsissa asiat ovat niin hyvin, ettei sieltä tarvitse julkaissa yhtään mitään, muuta kuin mitä ja minkä värisiä vaatteita Kuningas-perheen jäsenet milloinkin kantavat ja että ihanat lapset kasvavat. Ainiin, käviväthän he hymyi-lemässä palomiesten kanssa kameroiden edessä kun Ruotsi paloi viime kesänä- mutta eivät kertaakaan kun autot palavat, pommit räjähtelevät, ihmisiä tapetaan ja sinivalohenkilökuntaa heitetään kivillä ja kranaateilla; "För Sverige i Framtiden".

Ruotsi pyrkii kontrolloimaan Suo-men mediaa ja harrastaa psykoloo-gista sodankyntiä Suomessa.

4.3.2012 : https://www.uusisuomi.fi/uutiset/stubbin-vanhat-venaja-lausunnot-kauhistuttavat-yha/5965c61e-195a-3604-9651-baa9eababc8b

18.4.2015 : https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000911300.html

09.03.2015 : https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/2015030919326651

30.07.2015 : https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2015073020108889

30.07.2015 : https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2015073020107892

10.2.2017 : https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005083334.html

14.2.2017 : https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005088202.html

21.9.2018 https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005835551.html

25.11.2018 : https://www.verkkouutiset.fi/ruotsalaiskenraali-pohjoiseen-kohdistuu-venajan-vakava-uhka/

7.12.2018 : https://www.ulkopolitiikka.fi/lehti/4-2018/sota-suomessa/

+ + + + + vastaavanlaisia on satoja.

Ruotsi pyrkii kontrolloimaan mediaa Suomessa ja harrastaa psykoloogista sodankyntiä Suomalaisia vastaan Suomessa.

Yhdysvaltalaiset lentäjät kertoivat UFO -havainnoistaan 2014 - 2015.
19.09.2019

Yhdysvaltalaiset lentäjät kertoivat UFO -havainnoistaan vuosina 2014 ja 2015. Toistaiseksi tunnistamattomat nopeasti lentävät kohteet havaittiin aluksi vain lentokoneiden uudella tutka-laitteistolla. Lentäjät eivät itse havainneet mitään vaikka kohde laitteiston mukaan oli vain muutaman sadan metrin etäisyydellä He onnistuivat kuitenkin lukitsemaan kohteet jotka tallentuivat kamerakuviin. UFO:issa voi olla kyse sellaisesta ilmiöstä että "meillä on nyt tällaista tenkologiaa jolla hämäätään tutkalaitteistoa lukitsemaan olemattomaan kohteeseen".

Poliisi: "MTV:n uutisointi koskien Lahden MM-kisoja ja suunniteltua terrori-iskua".
19.09.2019
Kuva: Unsplash.

"MTV on uutisoinut tänään 18.9.2019, että suomalaispoika suunnitteli terrori-iskua Lahden MM-hiihtokisoihin vuonna 2017. Hämeen poliisilaitoksella ei ole tästä asiasta tietoa.

Hämeen poliisilaitoksella oli kisojen aikaan tutkinnassa poliisille tullut tieto, jonka mukaan eräs keskisuomalainen, silloin 32-vuotias mieshenkilö aikoo tehdä jotain sabotoidakseen Lahden MM-kisojen viestihiihtoja. Tämä mies otettiin kiinni 2.3.2017 aamulla. Kuulustelussa mies kertoi, että pahoitti mielensä norjalaisen hiihtäjän tekemisistä sunnuntain kisoissa. Hän myönsi kirjoittaneensa humalassa Facebookiin, että voisi tuhota norjalaisten viestihiihdon esimerkiksi menemällä heidän jokkueensa hiihtäjän eteen ladulle viestissä. Kertomansa mukaan hän ei aikonut toteuttaa uhkauksiaan.

Asiaa tutkittiin laittomana uhkauksena. Syyttäjä teki asiassa esitutkinnan rajoittamispäätöksen, eikä asia edennyt tuomioistuimeen."

Lähde: Poliisin tiedotteet.

MUUTA ASIAAN LIITTYVÄÄ
2018 Telia osti Bonnierilta Bonnier Broadcasting -yksikön, jolle kuuluvat ruotsalainen TV4, C More ja MTV3-kanava Suomessa. Wikipedian mukaan Ruotsin valtio omistaa 37.3% Teliasta, joka OCCR:n mukaan on ainakin kaksi kertaa jäänyt kiinni korruptiosta. Asiasta kertoi myös Ruotsalainen Aftonbladet -lehti 2017. Esitietojen mukaan Telia on harrastanut kohdemaissa televakoilua. Myös SAAB JAS Gripen on korruptioskandaaleissa ryvettynyt ja paljastunut sotilaallisen teknologian varastamisesta. Voi olla että Ruotsin valtion omistamilla korruptio-skandaaleissa ryvettyneillä yrityksillä on jotain yhteistä niihin "perinnöllisiin arvoihin", jotka Suomessa ovat kiellettyjä.

Kansallista ulottuvuutta ei kannata unohtaa puoluepolitiikassa.
17.09.2019
Kuva: Eduskuntatalon istuntosali peruskorjauksen jälkeisessä asussaan vuonna 2017, Tiina Tuukkanen - Tekijän arkisto, Wikipedia

ILTASANOMIEN MUKAAN, "Professori Matti Tuomalan uusi kirja ottaa turhat luulot pois niiltä, jotka uskovat talouden pelaavan paremmin, kun suurituloisia verotetaan muita vähemmän, kirjoittaa toimittaja Samuli Niinivuo."

Vaikka on eri puolueita jotka ajavat eri Suomen Kansanosien asioita, Kansallista ulottuvuutta ei kannata unohtaa puoluepolitiikassa. Paljon viittaa siihen että siinä ollaan lipsuttu useammassa kuin yhdessä puolueessa. Vastakkainasettelujen sijasta kannattaisi jokaisen puolueen tehdä oman työn arviointi vuodesta 1947 saaka, ja ei niikään ajatella että "me tehtiin virhe/väärin" ja keskittyä ruikuttamaan sitä - eikä keskittyä ruikuttamaan jonkun toisen puolueen tekemistä virheistä, vaan että "Näissä asioissa jotka vaikuttavat koko Kansaan, kaikkien puolueiden olisi kannattanut - ja tänäänkin kannattaa tehdä yhteistyötä". Sitä se Demokratia on.

ILTASANOMIEN MUKAAN, "Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäen mukaan keskituloisten ihmisten ostovoima on tuntuvasti heikkenemässä. Myös Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtajan mielestä suunta on väärä."

Suunta on ollut jossain määrin väärä vuodesta 1947 saakka. YLEn mukaan Suomessa on miljoona ihmistä köyhyysrajalla tai sen alapuolella - joka on seuraamus syystä miljardikustan-nuksineen. Syyn tai kaikki syyt kun kartoittaa ja estää, ostovoima kasvaa.

HISTORIASSA on tehty päätöksiä jotka "on hyviä meille" mutta kun Kansallinen ulottuvuus on puuttunut, niin se mitä on päätetty ei aina ole ollut hyväksi koko Suomen Kansalle - jossain määrin jopa päinvastoin. Tulos on se mitä tänään on.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo: "Budjetti heikentää keskituloisten ostovoimaa".

Jos yhteiskunnan jakaa Upporikkaat, Rikkaat, Ylempi keskiluokka, Alempi keskiluokka ja Vähä-varaiset -osiin, niin köyhyyden lisääntyessä jostain syystä tai syistä, hitaasti mutta varmasti se vaikuttaa kaikkien yhteiskuntakerrostumien köyhtymiseen.

A.

 • Upporikkaat
 • Rikkaat
 • Ylempi keskiluokka
 • Alempi keskiluokka
 • Vähävaraiset

B.

 • Upporikkaat/Rikkaat
 • Ylempi keskiluokka
 • Alempi keskiluokka
 • Vähävaraiset
 • Köyhät

C.

 • Rikkaat
 • Ylempi keskiluokka
 • Alempi keskiluokka
 • Vähävaraiset
 • Köyhät

D.

 • Rikkaat
 • Ylempi keskiluokka
 • Alempi keskiluokka
 • Köyhät
 • Köyhät

ILTASANOMIEN MUKAAN, "Veronmaksajien etujärjestön laskelmassa keskituloisen 3452 euroa kuussa ansaitsevan palkansaajan veroprosentti on ensi vuonna nousemassa 0,4 prosenttiyksikköä 30,4 prosentista 30,8 prosenttiin."

Suomalaiset Upporikkaat, Rikkaat, Ylempi keskiluokka, Alempi keskiluokka ja Vähävaraiset eivät ole koskaan hyötyneet siitä että Köyhyys lisääntyy. Nykyisen köyhyyden (1/5 Suomen Kansasta) vaikutus näkyy hitaasti mutta varmasti Alemmassa keskiluokassa.

Kannattaisko kartoittaa köyhyyttä aiheuttavat epäsuomalaiset syyt elinympäristöstä ja yhteis-kunnasta ja poistaa ne, niin "ostovoima" lisääntyisi "muutamalla" miljardilla/vuosi - ja ohajata säästetyt varat portaittain alhaalta ylöspäin niin kukaan ei menettäisi mitään vaan päin vastoin?

Verotuloja voi nostaa poistamalla elinympäristöstä ja yhteiskunnasta kaiken missä verovaroja reaali- ja käsitteellistieteellisin perustein käytetään väärin. Kun näin ei ole menetelty ja Hallitus on vaihtunut, sen sijaan että tilanne olisi parantunut, hitaasti mutta varmasti monen muun asian ohella köyhyys on lisääntynyt. Syy seuraamuksille on olemassa ja tuottaa lisääntyvissä määrin ylimääräisiä kustannuksia, niin kauan aikaa kun sen sallitaan olla olemassa.

Omalla erikoisella tavallaan, köyhyyden lisääntyminen on "hiilijalanjälki" jota seuraamalla löytyy syyt köyhyyden lisääntymiseen, sekä asioihin jotka ovat yhteiskunnallisesti haitallisia. Köyhyy-den sekä muiden yhteiskunnallisesti haitallisten asioiden lisääntyminen, on historiassa aina aiheuttanut "ilmastonmuutoksen".

Tarina alkaa vuodesta 1991: "We shall overcome".
15.09.2019

John Wolfgang Alexander Ausonius on ruotsalainen maahanmuuttajia jahdannut murhaaja. Hän ampui yhtätoista ihmistä elokuun 1991 ja helmikuun 1992 välisenä aikana. Ruotsin mediassa hänet tunnettiin yleisesti nimellä Lasermannen (Laserimies), koska hän käytti lasertähtäintä aseissaan. Uhreista ainoastaan yksi kuoli vammoihinsa. Ausonius tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta, kymmenestä murhayrityksestä ja pankkiryöstöistä.

EDELLISEN JÄLKISEURAAMUKSENA Pääministeri Carl Bildt ja Maahanmuuttoministeri Birgit Friggebo lähtivät Tukholman Rinkebyhyn rauhoittaakseen tilannetta ja keskustelakseen Ruot-salaisesta muukalaisvihasta maahanmuuttajien kanssa. Ylläoleva video on kyseessä olevasta tilaisuudeta.

Yleisöstä: Rinkebyn asukkaat haluavat saada konkreettisen vastauksen: Miksi rasistisia järjestöjä ei kielletä?

Pääministeri Carl Bildt: Mutta sen minä voin kertoa että Ruotsissa on tarpeeksi lakeja niiden pysäyttämiseksi.

MUUKALAISVIHAN KITKEMINEN Ruotsissa meni niin pitkälle, että jos esitti mitä tahansa Ruotsin maahanmuuttopolitiikkaa vastaan, vaikka se oli asiallisesti esitetty perusteluineen - se leimattiin rasismiksi ja fasismiksi. Samaan aikaan mainostettiin kotimassa ja ulkomailla "Ruotsa-laista monikulttuurillista ihanneyhteiskuntaa ja hyvinvointivaltiota".

Yksi asia unohdettiin täysin: Maahanmuuttajien kulttuuri ja/tai uskonto ja/tai perinteet ja tavat pitävät sisällään asioita, jotka tunnusmerkistönsä mukaan ovat suoraan tai epäsuoraan yhdis-tettävissä rasismiin, fasismiin, ihmisoikeuksien loukkaamiseen ja niin edelleen. Kotimaista fa-sismia ja rasismia vastustettiin siinä mittakaavassa että kaikki mikä oli maahanmuuttopolitiikan vastaista - oli se kuinka järkevää tahansa - leimattiin fasismiksi ja rasismiksi, mutta ulkomaalai-nen rasismi ja fasismi sallittiin.

Että Ruotsin maahanmuuttopolittiika vietiin Euroopan Unioniin 2008 Ruotsin ja Puolan toimesta (Carl Bildt ja Radoslaw Sikorski) Ruotsin ollessa puheenjohtajamaa, tuli olemaan kohtalokasta koko Euroopalle. Tulos on se mitä Ruotsissa tänään on: Ruotsalainen Poliisi lisääntyvästä väkivallasta Ruotsissa 24.03.2019.

Hyvät neuvot ovat kalliita, mutta parhaimmat ilmaisia.

Ei koskaan enää "Stalinin Suoma-laisuhrien selvittelyä".
08.09.2019.
Kuva: Kuvakaappaus Iltasanomat -lehdestä sekä "palava lehti" Elijah O'Donnell, Unsplash.

ILTASANOMISSA on useamman päivän ajan otsikoitu ja vaadittu "Stalinin Suomalaisuhrien selvittelyä". Pitäiskö meidän Suomalaisten nyt kiihottua ja lähteä Esivanhempiemme ruumiiden ylitse kahlaamaan vierasmaalaisen maatilallisen tahdosta etsimään "sotarikollisia" sadan vuoden takaa?

Lue lisää: Ei koskaan enää "Stalinin Suomalaisuhrien selvittelyä".

Uutisia
Ajankohtaista
Sivut
Muistio
WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2019.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
3840121 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 23.10.2019.