MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Euroopan pakolaiskriisin syy.
Päivitetty 31.07.2019.

RUOTSIN MAAHANMUUTTOVIRASTO kehitti 1980 luvulla reformointiprosessin joka on suuntautunut maiden joilla on raja Venäjän kanssa sisäiseen vaikuttamiseen ja Euroopan Unioniin liittämiseen. Ruotsin maahanmuuttopolittiika "avoimine rajoineen" vietiin Euroopan Unioniin.

ALUNPERIN SÖDERKÖPINGS PROCESSEN -nimellä tunnettu reformointiohjelma käynnis-tettiin virallisesti vuonna 2001 Ruotsin ollessa Euroopan Unionin puheenjohtajamaa. Sillä ei ollut keskitettyä hallintoelintä vaan vuonna 2007 kaikki asiat käsiteltiin vuosikokouksissa, työkokouksissa tai ryhmätapaamisissa.

SÖDERKÖPINGS PROCESSEN vietiin Euroopan Unioniin 2008 Ruotsin ja Puolan toimesta; Carl Bildt (Ruotsi) ja Radoslaw Sikorski (Puola). Se nimettiin uudelleen 2009 Östliga Partner-skapetiksi joka tunnetaan Euroopan Unionissa Eastern Partnership (EaP) -nimellä.

Kuva: Kuvakaappaus Google Maps.

DOKUMENTAATIOSSA MAINITUT sen aikaiset reformaation kohdemaat ovat Eesti, Latvia, Liettua, Puola, Slovakia, Unkari, Romania, Moldova, Valkovenäjä, Ukraina, Armenia, Azerbaijan ja Georgia - joista useissa on ollut tai on levottomuuksia johtuen siitä että kansa on jakautunut Euroopan Unioniin liittymisen puolesta oleviin ja Euroopan Unioniin liittymistä vastustavaan osapuoleen. "Sisällissota" esimerkiksi Ukrainassa ei ole sisällisssota.

ALUNPERIN RUOTSIN MAAHANMUUTTOVIRASTOSSA kehitettyyn prosessiin kuuluu kaikessa yksinkertaisuudessaan se, että kriisin sattuessa reformaation kohdemaassa Itä-Euroopassa, pakolaiset otetaan vastaan eri Euroopan Unioniin kuuluvissa maissa. Kulttuurilli-sesti, poliittisesti, uskon-nollisesti, ja niin edelleen Euroopan maat ovat suhteellisen lähellä toisiaan joten se ei olisi ongelma.

MITÄ SIIHEN AIKAAN EI KYETTY OTTAMAAN HUOMIOON on Lähi-Idän ja Afrikan levotto-muudet ja niistä johtuva tunnettu valtava pakolaisvirta ja "pakolaisvirta" Eurooppaan Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta - joka johti nykyiseen pakolaiskriisiin. Lähi-Idän ja Afrikan kulttuuri, politiikka, koulutustaso, sekä uskonnot poikkeavat huomattavasti tyypillisesti Eurooppalaisesta kulttuurista, politiikasta, koulutuksesta ja uskonnoista.

EUROOPPAAN TULIVI PAKOLAISIA JA "PAKOLAISIA", joista "pakolaiset" pitää sisällään "kulttuurin" ja "uskonnon", joka Euroopassa tunnusmerkistöineen on rikollisuutta, rasismia tai fasismia. Tulos on se mitä tänään on esimerkiksi Ruotsissa.

Kuva: Wikipedia.

PAKOLAISTEN JA VARSINKIN "PAKOLAISTEN" mukana tulee maahan muutakin kuin vaatteet ja matkatavarat. Itsestäänselvää on, että kun tunnusmerkistönsä mukaan maahan tuo tai tulee ulkomaalaista rikollisuutta, rasismia ja fasismia - jota virheellisesti kutsutaan kulttuuriksi, perin-teeksi tai uskonnoksi ja niillä perustein päästeään maahan - niin maan sisäiset vastaavat kasvavat. Edellisen lisäksi maahan tulee rikollisuutta jota aikaisemmin ei maassa ole ilmennyt.

ITSESTÄÄN SELVÄÄ ON, että kaikki mitä syyn jälkeen on tapahtunut, ovat seuraamuksia, joista ei saa syyttää ketään muuta kuin syytä. Jos Euroopan Unioni jatkaa itään päin laajene-mistaan samalla tavalla niin kuin tähän saakka, se tulee kaatumaan 5 vuoden sisällä - samasta syystä kuin kaikki aikaisemmatkin "valtakunnat" Euroopan Historiassa. Millä tavalla se tällä kertaa kaatuu, sitä on tässä vaiheessa vaikea arvioida.

PAKOLAISUUS EI OLE ONGELMA, vaan ongelma on syy miksi pakolaisia yleensä on olemas-sa. Että kieltää syyn tulemisen esimerkiksi Suomen rajan sisäpuolelle tai poistaa olemassa ole-van syyn Suomen rajojen sisäpuolelta ei ole rasismia eikä fasismia, vaan rasismin ja fasismin estämistä. Pakolaisuus on seuraamus syystä. Jos emme sulje maamme rajoja lakisääteisesti syyltä, meistä tulee seuraamus.

Lähteitä muunmuassa

Tema asyl&integration : Söderköpingsprocessen
Europeiska rådet, Europeiska unionens råd : Det östliga partnerskapet
Ruotsin hallitus : Östliga partnerskapet
Euroopan Unioni : Eastern Partnership
Wikipedia : Eastern Partnership (EAP)
sekä asiakokonaisuuteen liittyen
Organized Crime And Corruption Reporting Project 06.03.2018.
Wikipedia, Telia Company
YLE, MOT -ohjelma 23.07.2018
Uutisia
Ajankohtaista
Sivut
Muistio
WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
119 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 19.7.2024.