MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Kansalaisaloite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi etenee Eduskunnan käsittelyyn.
10.09.2019.

ILTASANOMIEN MUKAAN, Kansalaisaloite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi ylitti tavoitteensa ja näin ollen aloite etenee Eduskunnan käsiteltäväksi. Silpomisen vastaista työtä tekevä Ujuni Ahmed Fenix Helsinki-järjestöstä toivoo, että kansalaisaloitteen mukanaan tuoma julkisuus helpottaisi keskustelua aiheesta; "Koska kyse on perinteestä, sitä ei nähdä pahoinpitelynä. Erillislaki, joka kieltää silpomisen, estäisi tulkinnanvaraisuuden."

MONET KULTTUURIT PERINTEET, TAVAT JA USKONNOT tunnusmerkistönsä mukaan pitävät sisällään rasismia, fasismia, vihapuheita, rikollisuutta, terroria, terrorismia, vainoja, ja ihmisoi-keuksien loukkauksia, kuten esimerkiksi tyttöjen sukupuolielinten silpomisen.

HALLITUSMUODON 15§, Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa Osa II, Luku II, 6, 7, ja 8 artikla sekä niitä tukeva Suomen Kansan Perustuslaki ovat Suomen Kansan julkinen mielipide siitä miten olla ja elää ihmisiksi Suomessa - mutta mitä ei ole opetettu sitä on vaikea noudattaa. Aika näyttää jos tyttöjen sukupuolielinten silpominen kielletään erityislailla - ja onko lailla loppujen lopuksi mitään merkitykstä.

EDELLÄ MAINITTUJEN LAKIEN ja sopimuksen mukaan Suomeen ei saa päästää eikä Suo-messa saa esiintyä mitään mikä loukkaa Kansalaisen, Kansanosan, Kasan tai toisen Kansan kunniaa, omatuntoa, itsetuntoa, fyysistä ja/tai psyykkista vakautta/vakaumusta, ihmisoikeuksia tai oikeuksia yleensä. Jos Suomeen pyrkivä ei sitä hyväksy, Suomesta saa pysyä poissa - ja jos Suomessa oleva ei sitä hyväksy, Suomesta saa poistua.

KUN AJATTELEMME ETNISIÄ KANSOJA MAAILMASSA, Kansojen kunniaa, omatuntoa, itse-tuntoa, fyysistä ja psyykkistä vakautta/vakaumusta, ihmisoikeuksia ja oikeuksia yleensä - jos jotain ottaa pois joka heikentää niitä, on saman verran tai enemmän annettava takaisin:

Lue: Etnisen Suomen Kansan Historiaa -sivu.

Uutisia
Ajankohtaista
Sivut
Muistio
WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
138 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 19.7.2024.