MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Kiusaaminen on seuraamus syystä.
10.09.2019.

ILTASANOMIEN MUKAAN, "Opetusministeri Li Andersson (vas) vastasi IS:ssa (10.9.), että kiusaajan määräaikainen erottaminen voisi tulla kyseeseen vakavissa, väkivaltaisissa tapauk-sissa. Mutta sekin onnistuu vain huoltajan suostumuksella."

KOULUKIUSAAMINEN on seuraamus syystä. Ei koulukiusaaminen siihen lopu että kiusaaja erotetaan määräaikaisesti, vaan siihen että kartoittaa syyn seuraamuksille ja erottaa sen lopullisesti. Edellinen on Suomen Hallitusmuodon 15§, Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, ja 8 artikla, sekä niitä tukevan Suomen Kansan Perustus-lain mukaan tehtävä.

Koska Pariisin rauhansopimusta 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7, 8 artiklaa eikä sitä tukevaa Suomen Kansan Perustuslakia ei ole opetettu ja niiden mukaan oltu ja eletty, asiat ovat niinkuin ne tänään ovat. Suomen hallitusmuodon 15§:ssä kielletyt "perinteiset arvot" saavat valtaa. Periaatteessa sama kuin että autokoulussa opetettaisiin ajamaan autoa, mutta ei liikennesääntöjä - "Kun niitä ei ollut ennen vuotta 1919". Se on turvallisuusriski, josta suurin osa kaikista yhteiskunnallisista ongelmista tänä päivänä kumpuaa.

Sylttytehdas löytyy.

EI SE IHAN NIN HELPOA OLE että kaikista ongelmista syytetään lapsia ja vanhempia niin kuin Iltasanominen Pääkirjoituksessa on esitetty; "Pääkirjoitus: Koulu­kiusaaminen kitketään kotona – vastuuta turha sälyttää ministerille ja kouluille kun sylttytehdas löytyy paljon lähempää." - Kai aika on päästä eroon myös siitä kiusaamisesta.

"Kiusaamisen mallit kulkeutuvat aikuisilta lapsille ja sieltä koulujen pihoille tai sosiaalisen medi-an keskusteluihin." -kirjoittaa Iltasanomat. Asiakokonaisuudessa on huomioitava, että aikuinen jolta kiusaamisen malli on ollut ja on peräisin sukupolvesta toiselle, ei ole lasten vanhempi. Mielipahan tuottaminen Suomalaisille sukupolvelta toiselle, mitä suuremmalla todennäköisyy-dellä on ulkoomaalaista alkuperää - niitä "perinöllisiä arvoja" jotka Suomessa ovat kiellettyjä.

"Herran pelko on viisauden alku." -sanonta voi tarkoittaa sitä että Kansan kuuluu pelätä Kuningasta/Diktaattoria - tai - Kuninkaan pitää pelätä Kansaa/Demokratiaa, joista jälkimmäinen viitaten 1809 tapahtumiin pitää paikkansa, jolloin Kansa joukkotuhoamisen uhan alla nousi Kuningasta/Diktaattoria ja hänen Kuntaansa vastaan. Aika näyttää, onko Kuningas ja hänen Kuntansa parantunut niistä "perinnöllisistä arvoista" tai ei ole.

Väärä tai oikea kuva?

Kaikkialla Maailmassa asiat ovat enemmän tai vähemmän vinksin vonksin, tai ainakin heikun keikun enemmän tai vähemmän viallisine johtajineen - jos maatilallisen levittämiin uutisiin Suo-messa on uskomista. Mutta on se hienoa että Ruotsissa kaikki on hyvin. Maatilallisen lehtien mukaan Suomessa saa sen vaikutelman että Ruotsissa ei asu ketään muita kuin Kuninkaalliset ihastuttavissa vaatteissaan, lapset kasvavat ja ovat onnellisia. Kaikkialla on rauha ja kaikilla on hyvä tahto. Kuva voi olla oikea ja kuva voi olla väärä.

Kai parempi on perehtyä siihen miten Kansa voi, eikä siihen miten Kuningas voi ennenkuin tuo Suomeen ulkomaalaisia brändejä, trendejä ja formaatteja - ettei saada tartuntaa. Mitä paperille on präntätty kun ei aina vastaa sitä mitä todellisuudessa on. Ja se, että mitä ei präntätä sitä ei ole olemassa - ei pidä paikkaansa.

Uutisia
Ajankohtaista
Sivut
Muistio
WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
118 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 19.7.2024.