MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Maailman suurin roska.
06.08.2019
Kuva: Unsplash.

TUNNETUN HISTORIAN MUKAAN, Ruotsin Aatelistit hävesivät sodan Suomalaisia vastaan 1809, jonka seuraamuksena Ruotsin Kuningas pseudonimeltään (valenimeltään) Kustaa IV Aadolf syöstiin vallasta. Hänen tilalleen Aateliset valitsivat Ranskalaisen Jean-Baptiste Jules Bernadotten, joka oli Ruotsin ja Norjan Kuningas, pseudonimeltään (valenimeltään) Kaarle XIV Juhana (Ruotsi) ja Kaarle III Juhana (Norja).

TUNNETUN HISTORIAN MUKAAN, 20 päivä Heinäkuuta 1906 annetun Valtiopäiväjärjestyksen 60 §:ssä määrätyllä tavalla, Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1919, Suomen Hallitusmuodon II LUKU, Suomen kansalaisten yleiset oikeudet ja oikeusturva, "15 § Älköön tasavallassa annettako aatelisarvoja älköönkä muita perinnöllisiä arvoja."

EDELLINEN TIETENKIN AIHEUTTI NÄRÄÄ "rakkaan napurin" Aatelispiireissä, jotka halusivat pitää Suomalaiset Ruotsin Kuningaskunnan alaisina - joka johti terroristi-iskuihin ja sotaan Ruotsalaisten Aatelistien ja Suomalaisten välillä. Myöhemmin tunnetussa historiassa Suomea yritettiin saada Ruotsin Kuningaskunnan alaiseksi Natsien avulla 1939-1945, josta Ruotsidemokraatit -puolue Ruotsissa osittain kertoo videollaan.

EHKÄ MIELENKIINTOISTA ON, että Ruotsin Kuningas puolestaan on Ruotsin Kirkon alainen. Jos Ruotsin Kuningas tai Kuningatar vaihtaa uskontoa, hän menettää kruununsa - ja niin se on ollut ainakin vuodesta 1593 saakka. Tämä tulee ilmi Perintöjärjestyksessä (1810: 0926);

"§ 4. Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Lag (1979:935)."

Lähde: Successionsordning (1810:0926)

"Ympäristövaliokunnan tuore puheenjohtaja Hannu Hoskonen väittää, että metsien hakkuita voidaan lisätä. Ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkosta Hoskonen kritisoi ”vastuuttomista puheista”. - kirjoitettiin Iltasanomissa tänään.

MIELIPITEEMME ON, että jos kaikki ennen 1947 ja kaikki 1947 jälkeen levitetyt näennäistie-teeliset julkaisut kerätään yhteen, niin siinä on Maailman suurin roska. Jos roskakasa jauhe-taan paperimassaksi, niin sitä tulee melkein yhtä paljon kuin mitä on käytetty roskan tuottami-seen. Kaikki näennäistieteelliset julkaisut korvattaisiin reaali- ja käsitteellistieteellisillä julkaisuilla - se olisi elinympäristön ja yhteiskunnan kehittämistä kaikilla mahdollisilla tasoilla.

Uutisia
Ajankohtaista
Sivut
Muistio
WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
121 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 19.7.2024.