MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Naapurimaiden arviointi.
Päivitetty 18.07.2019.
...

Pariisin rauhansopimuksen, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7 ja 8 artiklan mukaan, Venäjä ei ole ollut eikä ole uhka Suomelle. Venäjä ei ole koskaan kieltänyt Suomalaisilta ihmisoikeuksia, perusvapauksia eikä demokraattisia oikeuksia; Pariisin rauhansopimuksessa niiden olemassaolo on Yhdistyneitten Kansakuntien, Venäjän, Euroopan Unionin ja USA:n taholta vaadittu ja niiden suojelema.

6 § Yhdenvertaisuus : Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lähde : Suomen Oikeusministeriön omistama ©FINLEX -sivusto

Jos arvioi yhtä naapurimaata, on kaikki naapurimaat ja naapurimaiden vaikutus Suomeen ja Suomalaisiin historiassa ja tänään arvioitava. Samalla on arvioitava kaikki fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt kuten esimerkiksi uskonnot ja media Suomessa, joiden toiminta joko sanoissa ja/tai teoissa ovat Suomen Kansan Perustuslain ja/tai Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II:n, Luku II:n, 6:n, 7:n ja 8 artiklan vastaisia.

1. Jos Suomen hallituksessa istuisi Venäjän Kansan Puolue, ja
2. jos Suomessa olisi Suomen-Venäläisiä joiden Venäjän kirkon kirjaamat perimätiedot katoavat Venäjälle mutta geneettiset perimätiedot osoittavat elävään sukuun Suomessa, ja
3. jos Suomalaisten yritykset olisivat kadonneet Venäjälle, ja
4. jos Venäjä olisi 2015/2016 lähettänyt 15000 pakolaista Suomeen lakien ja/tai sopimusten vastaisesti kaikkine Suomalaisine uhreineen ja kustannuksineen Suomelle, ja
5. jos Suomen poliisi ei saisi palkata hätäavuksi eläkkeellä olevia Poliiseja suojelemaan Suomalaisia syystä että he eivät osaa Venäjää, ja
6. jos Itämaiden neuvostossa Suomen kieli olisi alempiarvoisessa asemassa kuin muut kielet, ja
7. jos Venäjä perustaisi elektroniseen sodankäyntiin erikoistuneen yksikön Suomeen, ja 8. jos Suomalaisilla olisi Pakko-Venäjä kaikkine kustannuksineen ja oireineen, jotta voisimme palvella Venäläisiä heidän äidinkielellään (kun Venäjä hyökkää); "Venäjä voi hyökätä Suomeen milloin tahansa" (propagandaa levittävän maan hallitus, asiantuntijat, sotilallinen johto, media) on reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltu, todisteneen todellisuuteen sidottu ennakkotieto.

Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole.

Muuta "Venäjän", "Venäläisiä", "Venäjälle ", "Venäjä", "Venäjää" ja "Itämaiden " yllä olevasta kirjoituksesta toisen naapurimaan nimeksi, kunnes tiedot pitävät paikkansa. Näin syntyy Suomen Kansalle reaali- ja käsitteellistieteellinen "hyväksyttävä peruste asettaa eri asemaan" yksittäinen henkilö, yksittäiset henkilöt, poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä kaikki muut järjestöt kuten esimerkiksi media ja uskonnot, jotka ovat harjoittaneet tai tänään harjoittavat Suomessa Suomalaisille ja/tai Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa.

Uutisia
Ajankohtaista
Sivut
Muistio
WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
158 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 17.6.2024.