MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
"Neljän päivän työviikko ja kuuden tunnin työpäivä."
20.08.2019
Sanna Mirella Marin on Suomen SDP:n ensim-mäinen varapuheenjohtaja sekä Suomen Liiken-ne- ja Viestintäministeri. Hän on väläytellyt aja-tusta neljän päivän työviikosta ja kuuden tunnin työpäivästä. Se on täysin mahdollista totetuttaa yhteiskunnallisesti ja pikasesti arvioituna siitä hyötyisi kaikki, kaikilla mahdollisilla tasoilla.

"Työaikaa on lyhennetty viimeisen sadan vuoden aikana työn tuottavuuden parantuessa. Ihmisten tulotaso ja hyvinvointi ovat kohentuneet. Työajan lyhentäminen 8 tuntiin päivässä on ollut SDP:n keskeisimpiä yhteiskunnallisia tavoitteita. Se on saavutettu. Ihmiset ovat hyötyneet.", kirjoittaa Miella Marin

Kuva : Wikipedia

1809 SAAKKA vapaus oli Suomalaisille utopiaa. Hiuskarvan varassa oli ettemme menettäneet 1809 hankkimaamme vapautta 1917 - 1918 ja hieman myöhemmin 1939 - 1945. Hitaasti mutta varmasti tämä "Rujo kaunis Kansa sydän paikallaan" on saavuttanut enemmän kuin moni muu Kansa Euroopassa - Kansana - vaikka painostus päinvastaiseen on ollut ja osittain on vieläkin kova. Meidän ei tarvitse etsiä Kansallista identiteettiämme saagoista, eikä Narvan mullasta eikä Lützin kukkuloilta, eikä mustan ruutin tai sinappikaasun hajuisista poteroista, eikä piikkilangalla ympäröidyistä leireistä - kun parempaakin on tarjolla.

REAALI JA KÄSITTEELLISTIETEELLISESTI, Suomalaisilla on oikeus nauttia ihmisoikeuksista ja perusvapauksista, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus. Suomalaisilla on oikeus kumota mikä tahansa diskriminatoorinen lainsäädäntö ja siitä johtuvat rajoitukset, sekä hajoittaa kaikki Suomen alueella toimivat fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt, jotka ovat harjoittaneet tai harjoittavat vihamielistä propagandaa. Suomella on oikeus kieltää senluontoisten järjestöjen tulemisen Suomeen tai senluontoisten järjestöjen olemassaolo ja toiminta Suomessa, joiden tarkoituksena on osittain tai kokonaan kieltää Suomen Kansalta - tai Suomen Kansan suojelemilta henkilöiltä Suomessa - sen demokraattiset oikeudet.

KAI ENSISIJAISESTI pitäisi reaali- ja käsitteellistieteellisesti kartoittaa kaikki sellaiset asiat yhteiskunnallisissa rakenteissa jotka eivät toimi ja jotka tuottavat Suomen Valtiovallalle (Demokratialle) miljardien Eurojen kustannuksen vuodessa. Varat jotka säästetään sijoitetaan yhteiskunnassa portaittain alhaalta ylöspäin, niin yksikään sentti ei ole hukkaan heitetty - päinvastoin, jokaisesta Suomeen oikein investoidusta sentistä palaute jokaiselle Suomalaiselle on Euro - portaittain ylöspäin.

MIKÄ TÄNÄÄN ON UTOPIA voi jo seuraavalle sukupolvelle olla totta. Paljon viittaa siihen suuntaan että lähitulevaisuudessa Maailman Ajanlaskujärjestelmää on muutettava vallitsevaa todellisuutta vastaavaksi. Samalla tavalla jokaisen puolueen on muutettava politiikkansa vallitsevaa todellisuutta vastaavaksi. Häviäjiä ovat puolueet jotka eivät siihen kykene - sekin on jo nähty.

Uutisia
Ajankohtaista
Sivut
Muistio
WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
3899 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 30.5.2024.