MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
"Potentiaalisen ongelman nimi on Venäjä." mutta "Mitään näyttöä ei kuitenkaan ole."
29.07.2019.

Iltasanomissa 27.07.2019 erikoistoimittaja Arja Paananen aloittaa kirjoituksensa; Läheltä piti, ettei Venäjä saanut Hussein al-Taeesta (sd) otollista painostuksen kohdetta eduskuntaan".

SEN JÄLKEEN HÄN KERTOO Hussein al-Taeen taustasta Martti Ahtisaaren perustamassa CMI-järjestössä rauhanvälittäjänä sekä hänen solvaavista kirjoituksistaan muunmuassa juutalaisista, somaleista, sunnimuslimeista, kurdeista ja homoseksuaaleista 2011–2015.

HUSSEIN AL-TAEEN kirjoitusten paljastuminen johti siihen että Hussein al-Taee jäi sairauslomalle. Mainittakoon että Valtakunnansyyttäjänvirasto pyysi Poliisia selvit-tämään, pitääkö Hussein al-Taeen eri ihmisryhmiä halventavista Facebook-kirjoituksista aloittaa rikostutkinta. Keskusrikosoliisi (KRP) päätti ettei SDP:n kansanedustajaa Hussein al-Taeeta ole syytä epäillä rikoksesta hänen vanhojen kirjoitustensa takia.

MYÖHEMMIN Hussein al-Taeen koulutustasusta paljastui, että kahden tutkinnon sijaan al-Taeella on vain yksi tutkinto Varso-vasta, jonka Iltasanomien mukaan Hussein al-Taee on selittänyt johtuvan julkisiin profiileihin epähuo-miossa livahtaneista epätarkkuuksista.

ALOITUSTA LUKUUNOTTAMATTA, tähän saakka Arja Paanasen "kommentti" on suhteellisen asiallinen perustuen reaali- ja käsitteellistieteelisiin esitietoihin, mutta niiden jälkeen seuraa aloituksen epärealistisen linjauksen mukaisia "jälkikäteen voi arvioida", "olisi saattanut", "saattoi olla", "jos al-Taee olisi onnistunut".

ERIKOISTOIMITTAJA Arja Paananen kirjoittaa; "Mitään näyttöä ei kuitenkaan ole siitä, että Venäjä olisi kiristänyt al-Taeeta tai että al-Taee itse olisi tullut tätä mahdollisuutta edes miettineeksi." - jonka jälkeen hän jatkaa; "Mutta pohditaan sitä nyt edes tässä kirjoituksessa."

ETTÄ POHTII ASIOITA väitellen itseään ja todellisuutta vastaan on potentiaalinen ongelma - jota kenekään ei kannata omaksua. Pontentiaalinen ongelma tulee esille hieman myöhemmin "TAKUUVARMASTI" -sanan käytössä vaikka "Mitään näyttöä ei kuitenkaan ole".

POTETNTIAALINEN ONGELMA kai on, että jokin media Suomessa, Suomen Kansan Perustus-lain vastaisesti "ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuu-desta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista yksittäiselle Kan-salaiselle, Kansanosalle tai Kansalle kokonaisuudessaan ja että se ei vastaa kolmannen osa-puolen käyttäytymisestä johtuen median nostattamasta kohusta (kiihotuksesta) joukkotiedoi-tusvälinettä käyttäen".

Lähde : Iltasanomat 27.07.2019, kuva Hussein al-Taeesta: By Soppakanuuna - Oma teos, CC BY-SA 4.0.

Uutisia
Ajankohtaista
Sivut
Muistio
WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
1869 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 20.4.2024.