MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Onko sukupuolineutraali kasvatus trendi tai perinne?
18.08.2019

JOTAIN ON VÄÄRIN, kun maassa jossa on maailman paras koulutus, opetetaan sukupuoli-neutraalista trendiä, joka on kehitetty maassa jossa on hiekompi koulutus kuin Suomessa. Erilaisuuden hyväksyminen ei ole paha asia, sen jälkeen kun jokainen erilaisuus reaali- ja käsiteellistieteellisin perustein on määritelty Suomen Kansan Perustuslain edellyttämällä tavalla normaaliksi. Edellisen lisäksi, kaikki mitä lapsille ja nuorille opetetaan, on opetettava heidän henkilökohtaista lahjakkuuttaan kunnioittaen ja kehitystään vastaavasti - ei jotain trendiä (trendi tarkoittaa villitys) vastaavasti.

YHTEISKUNNASSA JA ELINYMPÄRISTÖSSÄ on havaittavissa hyväksyttävää erilaisuutta, joka Kansallisesti on ollut normaalia läpi koko ihmiskunnan historian. Mutta on myös sellaista erilaisuutta, joka vain jossain määrin on Kansallisesti hyväksyttävää, ja on myös sellaista erilaisuutta jota Kansallisesti ei saa hyväksyä laisinkaan.

ME SUOMALAISET kuulumme fyysisesti ja/tai psyykkisesti henkilökohtaisen lahjakkuuden määritelmän mukaisesti eri Suomalaisiin ryhmiin. Yksi kaikkia Suomalaisia yhdistävä tekijä on Etninen Suomalaisuus. Se on positiivinen, hyväksytty erilaisuus Maailmassa, joka on ollut olemassa läpi koko ihmiskunnan historian; Suomalaiset edustavat kaikkia Suomalaisia ihmis-kunnan historiassa, jotka ovat mahdolistaneet kaikkien nykyisten Suomalaisten olemassaolon - ilman sukupuolineutraalia kasvatusta.

Lähemmäs miljoona sivun avausta: Etnisen Suomen Kansan Historiaa.
Uutisia
Ajankohtaista
Sivut
Muistio
WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
122 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 19.7.2024.