MIELIPITEEMME
Suomen Historia | Suomen Nykyaika | Suomen Politiikka | Suomen Turvallisuuspolitiikka | Suomen Tulevaisuus
Trendi ja Brändi - Villitys ja Merkki.
09.08.2019
Kuva: Unsplash.

TRENDI ON ILMIÖ joka yleensä yhdistetään muotiin, mutta trendi tarkoittaa jonkin esineen, asian, aatteen, harrastuksen, vaatemuodin tai mielellisen ilmauksen levittämistä ja leviämistä laajalle ihmisjoukolle. Trendi on yleensä pinnallinen ilman minkäänlaista syvällisempää ajatusta siitä onko trendi hyväksi yhteiskunnalle ja elinympäristölle tai ei. Trendikkään ajatusmallin ja/tai käyttäytymismallin omaksuminen tai hyväksyminen on johonkin tiettyyn ryhmään tai joukkoon kuulumisen tai sen tukemisen merkki.

KITEYTETTYNÄ ESIMERKKINÄ TRENDEISTÄ ja niiden vaikutuksesta voidaan mainita esimer-kiksi eri musiikkityyliä edustavien artistien vaatetus joita markkinoidaan "faneille" - puhumatta-kaan kaikesta muusta rihkamasta. Syntyy eri ryhmittymiä jotka ovat eri tavalla mutta trendik-käästi pukeutuneita, meikattuja ja jopa matkivat fanittamansa henkilön käyttäytymistä - jopa alkoholin ja huumausaineiden käyttöön saakka. Syrjinnän ja jopa kiusaamisen kohteeksi valikoituvat henkilöt jotka eivät ole trendikkäitä.

EHKÄ HYVÄ ESIMERKKI RISTARIITAISUUKSISTA joita syntyy, on Yhdysvalloissa kiistely muu-rista joka estäisi kansainvaelluksen ja huumeiden salakuljetuksen Etelä-Amerikasta Pohjois-Amerikkaan. Tuhansia ihmisiä tapetaan rajakaupungeissa vuosittain ja tapot liittyvät useinmiten huumeisiin. Useat maailmankuulut niin kutsutut "supertähdet" vastustavat muurin rakentamista viittoen muunmuassa ihmisoikeuksiin ja rasismiin - ja osoittavat Yhdysvaltain Presidenttiä Donald Trumpia - joka haluaa rakennuttaa muurin - syyttävällä sormella. He itse asuvat lasin-sirpaleilla ja piikkilangalla katetun muurin ympäröimällä tilallaan, valvontakameroineen ja vartijoineen - ja "fanit" maksavat.

JOTKUT LYHYTAIKAISESTI KESTÄVÄT VILLITYKSET - jota trendi -sana tarkoittaa ja mitä trendi perusolemukseltaan on - ovat paikallisia. Jotkut villitykset ovat Kansallisia ja jotkut villitykset ovat levinneet Maailmanlaajuisesti. Maailmanlaajuisesti levinneisiin villityksiin kuuluu yleensä brändäys - toisin sanoen johonkin esineeseen, asiaan, aatteeseen, harrastukseen, vaatemuotiin tai mielelliseen ilmaukseen yhdistetty tuotemerkki tai tuotemerkit. Villitykset jotka ovat lyhytaikaisia ja vailla sosiaalista merkitystä eivät ole kiinnostavia poliittiselle puolu-eelle, jonka politiikka kokonaan tai osittain perustuu eri villitysten "tukemiseen".

VILLITYKSET POLITIIKASSA ei ole rikkaus vaan päinvastoin. Poliittinen puolue jonka jäsen-kanta kaikessa yksinkertaisuudessaan perustuu laajalle levinneiden eri villitysten "tukemiseen" ja sillä tavalla jäsenten hankkimiseen elää oman aikansa - mutta ajan myötä käy ilmi että puolu-een politiikka puhuu itseään vasten. Edellinen johtuu siitä että villitykset joita puolue "tukee" ovat keskenään ristiriitaisia ja/tai ovat ristiriidassa puolueen perustavanlaatuisen aatteen kanssa - jossain määrin jopa Pariisin rauhansopimuksen 1947 ja Suomen Kansan Perustuslain vastaisia.

VILLITYKSET KIINNOSTAVAT myös ääriliikkeitä. Villityksen perustavanlaatuinen tarkoitus ja päämäärä voi olla hyvä, mutta kun villitykseen pesiintyy ääriliike ääriajatuksineen, villityksen hyvä tarkoitus ja päämäärä katoaa joko osittain tai kokonaan. Avarakatseisuus on hyvä asia, mutta jos on liian avarakatseinen ei näe sitä mikä itselle on kaikesta tärkeintä. Suvaisevaisuus on hyvä asia, mutta jos on liian suvaitsevainen ei kohta omista mitään. Avomielisyys on hyvä asia, mutta jos on liian avomielinen niin menettää mielensä hallinnan jollekkin toiselle. Ääriväki-valtaisen ryhmän ensisijainen kohde on äärisuvaitsevainen ryhmä, jonka kautta ääriliike saa vaikutusvaltaa - jopa maan minkä tahansa hallituksessa.

Kuva: Wikipedia.

KUN TARKASTELEMME NYKYISTÄ EUROOPPAA kaikkine eri villityksineen, niin Suomi on hyvissä asemissa johtuen ensisijaisesti siitä että Suomella on Demokratiaan (Kansanvaltaan) perustuva hallinto. Verrattuna esimerkiksi naapurimaahan Ruotsiin joka on joutunut tasapainot-telemaan Uskonnon, Kuningaskunnan, Näennäisdemokratian ja Demokratian välillä kaikkine vanhoollisine ja nykyisine trendeineen ja brändeineen sekä niistä kaikista johtuvine ristiriitai-suuksinen, niin Suomessa - joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta - asiat ovat hyvällä mallilla.

KAI SE ON NIIN että edellä mainitut poikkeavuudet johtuvat siitä että Pariisin Rauhansopi-musta 1947 (Osa II, Luku II, 6, 7, 8 artikla) ja sitä tukevaa Suomen Kansan Perustulakia ei ole tarpeeksi "trendattu" eikä "brändätty" Suomessa Suomalaisille. Vaatimuksena on että Suomessa noudattaa Suomen Kansan Perustuslakia, mutta mitä ei ole opetettu sitä on vaikea noudattaa. Sen puutteen voi korjata "trendaus- ja brändäys suunnitelmassa".

Uutisia
Ajankohtaista
Sivut
Muistio
WWW.MIELIPITEEMME.FI
VERKKOTUNNUKSEN HALTIJA JA SIVUSTOKOKONAISUUS © MATTI E. SIMONAHO (2007) 2024.
JAVA™ SCRIPT © BY DYNAMIC DRIVE AND MATTI E SIMONAHO. ID13090512091612200505131305-0609.
1882 SIVUN NÄYTTÖÄ 01.02.2015 - 20.4.2024.