• 20.07.2019 (210 019.793°)
  • 01:52:17™15°.312°.102°
  • 3033437 sivun näyttöä.
Euroopan pakolaiskriisin syy.
Kuva : Kuvakaappaus Ruotsin hallituksen sivulta, Östliga Partnerskapet.

Ruotsin Maahanmuuttovirasto kehitti 1980 luvulla reformointiprosessin joka on suuntautunut maiden joilla on raja Venäjän kanssa sisäiseen vaikuttamiseen ja Euroopan Unioniin liittämiseen. Ruotsin maahanmuuttopolittiika "avoimine rajoineen" vietiin Euroopan Unioniin.

Alunperin Söderköpings process -nimellä tunnettu reformointiohjelma käynnistettiin virallisesti vuonna 2001 Ruotsin ollessa Euroopan Unionin puheenjohtajamaa. Sillä ei ollut keskitettyä hallintoelintä vaan vuonna 2007 kaikki asiat käsiteltiin vuosikokouksissa, työkokouksissa tai ryhmätapaamisissa.

Söderköpings process vietiin Euroopan Unioniin 2008 Ruotsin ja Puolan toimesta; Carl Bildt (Ruotsi) ja Radoslaw Sikorski (Puola). Se nimettiin uudelleen 2009 Östliga Partnerskapet joka tunnetaan Euroopan Unionissa Eastern Partnership (EaP) -nimellä.

Dokumentaatioissa mainitut sen aikaiset reformaation kohdemaat ovat Eesti, Latvia, Liettua, Puola, Slovakia, Unkari, Romania, Moldova, Valkovenäjä, Ukraina, Armenia, Azerbaijan ja Georgia - joista useissa on ollut tai on levottomuuksia johtuen siitä että kansa on jakautunut Euroopan Unioniin liittymisen puolesta oleviin ja Euroopan Unioniin liittymistä vastustavaan osapuoleen. "Sisällissota" esimerkiksi Ukrainassa ei ole sisällisssota.

Alunperin Ruotsin Maahanmuuttovirastossa kehitettyyn prosessiin kuuluu kaikessa yksinkertaisuudessaan se, että kriisin sattuessa reformaation kohdemaassa Itä-Euroopassa, pakolaiset otetaan vastaan eri Euroopan Unioniin kuuluvissa maissa. Kulttuurillisesti, poliittisesti, uskonnollisesti, ja niin edelleen Euroopan maat ovat suhteellisen lähellä toisiaan joten se ei olisi ongelma.

Mitä siihen aikaan ei kyetty ottamaan huomioon on Lähi-Idän ja Afrikan levottomuudet ja niistä johtuva tunnettu valtava pakolaisvirta ja "pakolaisvirta" Eurooppaan Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta - joka johti nykyiseen pakolaiskriisiin. Lähi-Idän ja Afrikan kulttuuri, politiikka sekä uskonnot poikkeavat huomattavasti tyypillisesti Eurooppalaisesta kulttuurista, politiikasta ja uskonnoista.

Eurooppaan tulvi pakolaisia ja "pakolaisia", joista "pakolaiset" pitää sisällään "kulttuurin" ja "uskonnon", joka Euroopassa tunnusmerkistöineen on rikollisuutta, rasismia tai fasismia. Tulos on se mitä tänään on esimerkiksi Ruotsissa.

Pakolaisen ja varsinkin "pakolaisen" mukana tulee maahan muutakin kuin vaatteet ja matkatavarat. Itsestäänselvää on, että kun tunnusmerkistönsä mukaan maahan tuo tai tulee ulkomaalaista rikollisuutta, rasismia ja fasismia - jota virheellisesti kutsutaan "kulttuuriksi" tai "uskonnoksi" - niin maan sisäiset vastaavat kasvavat. Edellisen lisäksi maahan tulee rikollisuutta jota aikaisemmin ei maassa ole ilmennyt.

Keskeinen tekijä ja vaikuttaja Euroopan Unionin laajenemisessa itään päin, on Ruotsin Maahanmuuttoviraston Söderköpingsprocessen jonka nimi muutettiin Östliga Partnerskapetiksi. Se "avoimine rajoineen" vietiin Euroopan Unioniin 2008 Ruotsin ollessa puheenjohtajamaa Ruotsin (Carl Bildt) ja Puolan (Radoslaw Sikorski) toimesta. Euroopan Unionissa Östliga Partnerskapet tunnetaan nimellä Eastern Partnership (EaP).

Itsestään selvää on, että kaikki mitä syyn jälkeen on tapahtunut, ovat seuraamuksia, joista ei saa syyttää ketään muuta kuin syytä. Jos Euroopan Unioni jatkaa itään päin laajenemistaan samalla tavalla niin kuin tähän saakka, se tulee kaatumaan 5 vuoden sisällä - samasta syystä kuin kaikki aikaisemmatkin "valtakunnat" Euroopan Historiassa. Millä tavalla se tällä kertaa kaatuu, sitä on tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Pakolaisuus ei ole ongelma, vaan ongelma on SYY miksi pakolaisia yleensä on olemassa. Että kieltää SYYN tulemisen esimerkiksi Suomen rajan sisäpuolelle tai poistaa olemassa olevan SYYN Suomen rajojen sisäpuolelta ei ole rasismia eikä fasismia, vaan rasismin ja fasismin estämistä. Pakolaisuus on SEURAAMUS SYYSTÄ. Jos emme sulje maamme rajoja lakisääteisesti SYYLTÄ, meistä tulee SEURAAMUS.

Lähteitä muunmuassa

Tema asyl&integration : Söderköpingsprocessen
Europeiska rådet, Europeiska unionens råd : Det östliga partnerskapet
Ruotsin hallitus : Östliga partnerskapet
Euroopan Unioni : Eastern Partnership
Wikipedia : Eastern Partnership (EAP)
sekä asiakokonaisuuteen liittyen
Organized Crime And Corruption Reporting Project 06.03.2018.
Wikipedia, Telia Company
YLE, MOT -ohjelma 23.07.2018
Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.