• 20.07.2019 (210 019.793°)
  • 02:01:34™30°.6°.204°
  • 3033440 sivun näyttöä.
Kaikki naapurimaat ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Lainaukset : ©FINLEX - Suomen Oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu; Pariisin rauhansopimus 1947, Rauha Suomen kanssa.

Pariisin rauhansopimuksen, Rauha Suomen kanssa, Osa II, Luku II, 6, 7 ja 8 artiklan mukaan, Venäjä ei ole ollut eikä ole uhka Suomelle. Venäjä ei ole koskaan kieltänyt Suomalaisilta ihmisoikeuksia, perusvapauksia eikä demokraattisia oikeuksia; Pariisin rauhansopimuksessa niiden olemassaolo on Yhdistyneitten Kansakuntien, Venäjän, Euroopan Unionin ja USA:n taholta vaadittu ja niiden suojelema.

6 § Yhdenvertaisuus : Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lähde : Suomen Oikeusministeriön omistama ©FINLEX -sivusto

Lähtökohta asian minkä tahansa arvioinnille on aina Neutraali. Ihmiset ja maat ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan. Kun hyväksyttävä reaali- ja käsitteellistieteellinen peruste on esittää (sanat ja näyttö siitä että mitä on sanottu on totta), saa asettaa eri asemaan: ylentää tai alentaa.

Jos arvioi yhtä naapurimaata, on kaikki naapurimaat ja naapurimaiden vaikutus Suomeen ja Suomalai-
siin historiassa ja tänään arvioitava. Samalla on arvioitava kaikki fascisminluontoiset poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä muut järjestöt kuten esimerkiksi uskonnot Suomessa joilla on Suomen Kansan Perustuslain ja/tai Pariisin rauhansopimuksen 1947, Rauha Suomen kanssa, Osa II:n, Luku II:n, 6:n, 7:n ja 8:n vastainen lainsäädäntö.

1. Jos Suomen hallituksessa istuisi Venäjän Kansan Puolue, ja
2. jos Suomessa olisi Suomen-Venäläisiä joiden Venäjän kirkon kirjaamat perimätiedot katoavat Venäjälle mutta geneettiset perimätiedot osoittavat elävään sukuun Suomessa, ja
3. jos Suomalaisten yritykset olisivat kadonneet Venäjälle, ja
4. jos Venäjä olisi 2015/2016 lähettänyt 15000 pakolaista Suomeen lakien ja/tai sopimusten vastaisesti kaikkine Suomalaisine uhreineen ja kustannuksineen Suomelle, ja
5. jos Suomen poliisi ei saisi palkata hätäavuksi eläkkeellä olevia Poliiseja suojelemaan Suomalaisia syystä että he eivät osaa Venäjää, ja
6. jos Itämaiden neuvostossa Suomen kieli olisi alempiarvoisessa asemassa kuin muut kielet, ja
7. jos Venäjä perustaisi elektroniseen sodankäyntiin erikoistuneen yksikön Suomeen, ja
8. jos Suomalaisilla olisi Pakko-Venäjä kaikkine kustannuksineen ja oireineen, jotta voisimme palvella Venäläisiä heidän äidinkielellään (kun Venäjä hyökkää); "Venäjä hyökkää Suomeen milloin tahansa" on reaali- ja käsitteellistieteellisesti perusteltu, todisteneen todellisuuteen sidottu ennakkotieto.

Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole.

Muuta "Venäjän", "Venäläisiä", "Venäjälle", "Venäjä", "Venäjää" ja "Itämaiden" yllä olevasta kirjoituksesta toisen naapurimaan nimeksi, kunnes tiedot pitävät paikkansa. Näin syntyy Suomen Kansalle "hyväksyttävä peruste asettaa eri asemaan" yksittäiset henkilöt, poliittiset, sotilaalliset tai sotilaallisluontoiset järjestöt sekä kaikki muut järjestöt, jotka ovat harjoittaneet tai tänään harjoittavat Suomessa Suomelle ja/tai Yhdistyneille Kansakunnille vihamielistä propagandaa.

Mielipiteemme.fi, Copyright © Matti E Simonaho ® of Suomi Finland ™.
Java™ scripts by Matti E Simonaho and Dynamicdrive. All Rights Reserved.